КРАСИЛЬНИК ЮРІЙ СЕМЕНОВИЧ

Підвищення кваліфікації:

 1. Чернишев Д.О., Почка К.І., Корчова Г.Л., Красильник Ю.С., Руденко М.В. Методика професійної освіти: навчальний посібник. – Київ: ЦП «Компринт», 2024. – 224 с. – ISBN 978-617-8171-04-9. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 15 від 24 листопада 2023 року.
 2. Красильник Ю.С., Бондарук Б.Ю. Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання за освітньою програмою «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 195-201. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 3. Красильник Ю.С., Бородін А.О. Психологічний аналіз впливу соціальних мереж на вибір професії. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 201-204. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 4. Красильник Ю.С., Джус М.С. Європейський досвід професійної орієнтації здобувачів професійної освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 204-210. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 5. Красильник Ю.С., Кохан В.Р. Психологічні технології професійного відбору. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 210-215. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 6. Красильник Ю.С., Луценко О.П. Цифрові технології професійного відбору. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 215-220. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 7. Красильник Ю.С., Науменко С.В. Особливості педагогічного спілкування здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)» в умовах дистанційного навчання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 220-228. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 8. Красильник Ю.С., Неженець Д.І. Педагогіка танцю в освітньому процесі. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 229-237. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 9. Почка К.І., Красильник Ю.С. Удосконалення освітніх програм за спеціальністю «Професійна освіта»: інноваційний підхід. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 338-351. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 10. Chernyshev D.O., Pochka K.I., Korchova H.L., Krasylnyk Yu.S., Rudenko M.V. Didactic aspects of the transformation of clip thinking in the context of teaching of construction mechanics // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 3-12. – DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.3-12. – Web of Science. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/296252.
 11. Бушуєв С., Корчова Г., Красильник Ю., Руденко М., Козир Б. Розвиток кліпового мислення здобувачів вищої освіти в інформаційному оточенні. // Інформаційні технології і засоби навчання, 2024. – Том 99, № 1. – С 76–94. – DOI: 10.33407/itlt.v99i1.5376. – Web of Science. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/5376.
 12. Почка К.І., Красильник Ю.С. Моделювання менеджменту якості підготовки майбутніх бакалаврів за спеціальністю «Професійна освіта». // Інноваційна педагогіка. – 2024. – Випуск 69. Том 2. – С. 120-124. – DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6085/2024/69.2.25. – Режим доступу: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2024/69/part_2/27.pdf.
 1. Руденко М.В., Красильник Ю.С., Корчова Г.Л. Методика викладання у вищій школі. – Київ: КНУБА, 2022. – 296 с. – ISBN 978-966-627-240-2. – Затверджено на засіданні Вченої ради КНУБА, протокол № 45 від 29 жовтня 2021 року.
 2. Красильник Ю.С. Особливості використання Eduscrum-технології для підготовки майбутніх бакалаврів за спеціалізацією «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 157-163. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 3. Красильник Ю.С., Мельниченко П.В. Agile-підходи в дистанційному навчанні здобувачів освіти за спеціалізацією «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 163-167. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 4. Красильник Ю.С. Педагогічна майстерність викладача професійної освіти: Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта». – К.: КНУБА, 2022. – 56 с.
 5. Красильник Ю.С. Психологія і педагогіка вищої школи: Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». – К.: КНУБА, 2023. – 40 с.
 6. Красильник Ю. Освітній контекст цифрової трансформації. // Тези доповідей учасників IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, Право та Публічне управління – новітні тенденції розвитку» 30-31 березня 2023 року. – Україна-Ірак-Польща – С. 13-18. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/zbirnyk-osvita-pravo/.
 7. Cherniavska O., Krasilnik Yu., Kashchenko T. Strategic guidelines for the development of professional competences of the faculty of architecture students. // Тези доповідей учасників IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, Право та Публічне управління – новітні тенденції розвитку» 30-31 березня 2023 року. – Україна-Ірак-Польща – С. 22-26. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/zbirnyk-osvita-pravo/.
 8. Красильник Ю. С., Лапаєнко С. В. Методологічні підходи вчених НАПН України до формування культури здорового способу життя дітей та молоді. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 2 (133). – Кременчук: КрНУ, 2022. – С. 151-158. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). – Режим доступу: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_2_20.pdf.
 9. Бондарук Б.Ю., Красильник Ю.С. Студентоцентроване навчання здобувачів освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 48-54. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 10. Красильник Ю.С. Едьютеймент-технологія в системі підготовки майбутніх бакалаврів спеціалізації «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 123-126. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 11. Науменко С.В., Красильник Ю.С. Інтеграція психолого-педагогічних знань здобувачів освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 161-166. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 12. Красильник Ю.С. Педагока: Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». – Київ: КНУБА, 2023. – 52 с.
 13. Красильник Ю.С. Особливості організації самостійної роботи майбутніх бакалаврів за спеціалізацією «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)». // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Випуск 55. Том 2. – С. 108-113. – DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/55.2.23 URL. – Режим доступу: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2023/55/part_2/23.pdf.
 1. Красильник Ю.С. Онтодидактика як механізм самореалізації здобувачів вищої освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 144-147. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 2. Груєв Я.П., Красильник Ю.С. Антропні освітні технології як фактор розвитку особистості студента. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 346-348. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 3. Руденко М.В., Корчова Г.Л., Красильник Ю.С. Методичні вказівки до педагогічної практики для здобувачів другу (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями)» . – К.: КНУБА, 2022. – 28 с.
 4. Chernyshev D.O., Maksymiuk Yu.V., Krasylnyk Yu.S., Korchova H.L., Rudenko M.V. Peculiarities of technique of teaching technical disciplines in the institution of higher education of the building profile. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 35-62. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.35-62. – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/258812.
 5. Красильник Ю.С. Управління знаннями майбутніх інженерів-педагогів засобами інформаційних технологій. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 107-113. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 6. Луценко О.П., Красильник Ю.С. Дидактичні методики та їх вплив на рівень розвитку професійних компетентностей студентів. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 295-300. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 7. Красильник Ю.С. Розвиток умінь візуалізації навчальної інформації майбутніх педагогів професійної освіти. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 1 (132), 2022. – Кременчук: КрНУ, 2022. – С. 55-60. – Режим доступу: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_1_7.pdf.
 8. Красильник Ю. Гібридне навчання як освітня технологія. // Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Глухів, 21 жовтня 2022 р.). – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. – С. 141-145. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQh9Ns2SenfAnqOD9Hth15_1em7-i9xh.
 9. Красильник Ю.С. Розвиток умінь візуалізації навчальної інформації майбутніх педагогів професійної освіти. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 1 (132), 2022. – Кременчук: КрНУ, 2022. – С. 55-60. – Режим доступу: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_1_7.pdf.
 10. Красильник Ю. Гібридне навчання як освітня технологія. // Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Глухів, 21 жовтня 2022 р.). – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. – С. 141-145. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQh9Ns2SenfAnqOD9Hth15_1em7-i9xh.
 1. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Руденко М.В. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання. – Київ: КНУБА, 2021. – 156 с. – ISBN 978-966-627-229-7.
 2. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Руденко М.В. Педагогіка. – Київ: КНУБА, 2020. – 164 с. – ISBN 978-966-624-226-6.
 3. Козак С.А., Красильник Ю.С. Особливості використання інженером-педагогом вербальних засобів спілкування. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 84-88. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 4. Красильник Ю.С. Особливості педагогічного процесу в умовах дистанційного навчання. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 90-97. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 5. Отрошко П.А., Красильник Ю.С. Вплив розумових ігор на результати навчально-пізнавальної діяльності учнів. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 128-132. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 6. Красильник Ю.С. Педагогічний процес в умовах дистанційного навчання. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 32. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 7. Красильник Ю.С. Теоретико-методичні основи проєктування дистанційного навчання в умовах ЗВО // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету. – 2021. – № 94. – С. 86-92. – DOI https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2021-94-12. – Режим доступу: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/issue/view/68/289.
 8. Красильник Ю.С. Онлайн-лекція як форма візуалізації навчального матеріалу. // Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. – Збірник матеріалів Міжнародної науково практичної конференції, 22 травня 2021. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 204-208. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2021/Conference_22042021_p001.pdf.
 9. Красильник Ю.С. Трансформація «кліпового» мислення майбутніх інженерів-педагогів засобами інформаційних технологій. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2021 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. – С. 157-161. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bED-tADQ6XHsTXmbol9-c39-FdAwV0bO/view.
 10. Красильник Ю.С., Корчова Г.Л., Гончаренко Т.А. Управління знаннями в системі університетської освіти. // Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 9-10 липня 2021 року). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. – С 59-62.
 1. Красильник Ю.С. Умови реалізації особистісно орієнтова-ного навчання майбутніх бакалаврів (фахівців у галузі цифрових технологій, педагогів). // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць. ‒ Київ: НАУ, 2020. – С. 108‒111. Режим доступу: http://kpppo.nau.edu.ua/files/Program2020.pdf.
 2. Красильник Ю.С. Актуальні проблеми електронної педагогіки. // Інформаційне забезпечення сфери освіти України: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського: міжнародна науково-практична конференція ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, 7 листопада 2019 р., Київ: НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2019. – С. 25-27. Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf.
 3. Коцар Я., Красильник Ю. Педагогічні умови використання кейс-методу у вищій школі. // Інноваційно-технологічні шляхи розвитку агропромислового комплексу України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Зб. наук. праць – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 93-97.
 4. Красильник Ю. Особливості підготовки інженерів-педагогів у галузі цифрових технологій до проєктної діяльності. // Інноваційно-технологічні шляхи розвитку агропромислового комплексу України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Зб. наук. праць – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 97-103.
 5. Красильник Ю.С. Формування педагогічної толерантності майбутнього викладача як професійної якості. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 119-126. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 6. Житник А.Б., Красильник Ю.С. Психолого-педагогічні засади інноваційної діяльності педагога. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2020 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 304-307. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5805/1/6069_IR.pdf.
 7. Красильник Ю.С. Формування лідерських якостей майбутніх інженерів-педагогів у закладі вищої освіти. // Програма та тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (27 березня 2020 року). – К.: КНУБА. – С. 184, 185. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PYMPZJ6zlI3SS8UZ7oLmsYwBR7y4gWs4/view.
 8. Красильник Ю.С. Концептуальні основи персонодидактики вищої школи. // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2020. – № 1 (41). – С. 181-190. – Режим доступу: http://znp-vo.nuou.org.ua/issue/view/12366.
 9. Красильник Ю. С. Умови реалізації особистісно орієнтованого навчання майбутніх бакалаврів (фахівців у галузі цифрових технологій, педагогів). // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць. ‒ Київ: НАУ, 2020. – С. 108‒111. – Режим доступу: http://www.kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2020.pdf.
 1. Красильник Ю.С. Комунікативні аспекти педагогічної діяльності: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни. – Київ: КНУБА, 2019. – 88 с.
 2. Красильник Ю.С. Психолого-педагогічні засади патріотичного виховання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю // Інноваційна педагогіка: науковий журнал / ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». – Одеса, 2019. ‒ Вип. 11 (том 2). ‒ С. 71-74. – Режим доступу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/11/part_2/11-2_2019.pdf.
 3. Красильник Ю.С. Модель особистісно орієнтованого навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю: студентоцентрований підхід. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – С. 60-66. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4062/1/2885_IR.pdf.
 4. Пхайко А.В., Красильник Ю.С. Комунікативна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів машинобудівного профілю. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – С. 395-399. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4062/1/2885_IR.pdf.
 5. Красильник Ю.С. Професійні якості інженера-педагога в контексті особистісно орієнтованого навчання. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 58-62. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 6. Пічкур В.Р., Красильник Ю.С. Впровадження електронних підручників. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 252-256. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 7. Красильник Ю. Умови персоналізації навчання студентів. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019». – Kyiv, KNUCA, 2019. – P. 470, 471. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 1. Красильник Ю.С. Педагогічна майстерність викладача вищої школи: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни. – Київ: КНУБА, 2018. – 58 с.
 2. Красильник Ю.С. Storytelling у процесі підготовки магістрів за спеціальністю «Професійна освіта (Машинобудування)». / Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали всеукраїнського круглого столу, Ірпінь, 6 березня 2018 р. – Ірпінь, УДФСУ, 2018. – С. 62-67. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2607/1/2594_IR.pdf.
 3. Красильник Ю.С. Компетентнісний підхід у процесі підготовки магістрів за спеціальністю «Професійна освіта (Машинобудування)». // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 р. – Київ: НАУ, 2018. – С. 79.
 4. Красильник Ю.С. Патріотичне виховання студентів в освітньому середовищі магістратури університету. / Проблеми освіти: збірник наукових праць \ Інститут модернізації змісту освіти МОН України . – Вінниця: ТОВ «Нілан−ЛТД», 2018. – Вип. 88 (частина 1). – С. 309–320.
 5. Красильник Ю.С. Розвиток психолого-педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів. // Шляхи підвищення ефективності спеціальної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 24 травня 2018 р.). – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2018. – С. 27-29.
 6. Красильник Ю.С. Розвиток творчої активності студентів в умовах магістратури. // International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalowa Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018. – Volume I. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – С. 136-138.
 7. Красильник Ю.С., Луценко А.А. Кейс-метод як технологія вирішення завдань квазіпрофесійної діяльності. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 27-31. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 8. Юрій Красильник. Особливості реалізації особистісно-орієнтованого навчання в умовах технічного університету. // Proceedings International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2018». – Kyiv, KNUCA, 2018. – P. 514, 515. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 1. Korotkov Y., Krasilnik Y. Ecological education of students in higher educational establishments of construction profile. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 396, 397.
 2. Красильник Ю.С. Локальний підхід в історико-педагогічних дослідженнях. / Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень: зб. матеріалів наук.-методолог. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ: [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2017. – С. 20-21.
 3. Красильник Ю.С., Руденко М.В. Національні традиції виховання патріотизму у військовослужбовців армій провідних країн світу. / Проблеми та перспективи спеціальної підготовки правоохоронних органів України: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 25 травня 2017 р.). – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2017. – С. 18-22.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram