МАСЛЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 1. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Аксьонов М.С. Використання 3D-принтера у навчальному процесі при вивчені курсу «Матеріалознавство». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 446-448. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 2. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Віденська Є.С. Роль навчального курсу «Матеріалознавство» для майбутніх фахівців-механіків. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 448-450. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 3. Яцюк Є.П., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Види кінцевих вимикачів для 3D-принтера. // Збірник тез доповідей 77-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (18–19 квітня 2024 року). – Київ: НУБІП України, 2024. – С. 62-64. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_stud_2024.pdf.
 4. Яцюк Є.П., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Сучасні види 3D-друку металом. // Збірник тез доповідей 77-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (18–19 квітня 2024 року). – Київ: НУБІП України, 2024. – С. 64-66. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_stud_2024.pdf.
 5. Яцюк Є.П., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Матеріали для лазерного 3D-друку металів. // Збірник тез доповідей 77-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (18–19 квітня 2024 року). – Київ: НУБІП України, 2024. – С. 66, 67. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_stud_2024.pdf.
 6. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Метали і зварювання у будівництві: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». – Київ: ЦП «Компринт», 2024. – 44 с.
 1. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Сучасні види хотендів для 3D принтера. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 342-344. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 2. Шаленко В.О., Маслюк А.А. Використання вторинного пластику для 3D друку. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 493-495. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 3. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Лазерний 3D друк металевими порошками. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 495-497. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 4. Шаленко В.О., Маслюк А.А. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів (модуль 1): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування». – Київ: КНУБА, 2023. – 72 с.
 5. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Метали і зварювання у будівництві: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво». – Київ: ЦП «Компринт», 2023. – 60 с.
 1. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А., Попроцька О.Д. Удосконалення системи охолодження двигуна внутрішнього згорання. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 33. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 2. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А., Попроцька О.Д. Застосування лазерної технології у обробці металів. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 34. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 3. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А., Попроцька О.Д. Новий матеріал для 3D друку основі PLA- та ABSпластику. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 34, 35. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 4. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Кінцевий вимикач осі Z 3D-принтер. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2020. – Вип. 96. – С. 22-27. – DOI: 10.32347/gbdmm2020.96.0301 Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/issue/view/14069.
 5. Носаченко М.С., Шаленко В.О., Маслюк А.А. Шкідливі фактори при зварюванні поліпропіленових труб. // Збірник тез доповідей 75-ї всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (1–2 квітня 2021 року). – К.: НУБІП України, 2021. – С. 75, 76. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik.pdf.
 6. Носаченко М.С., Шаленко В.О., Маслюк А.А. Датчики автоматичного вирівнювання стола 3D принтера. // Збірник тез доповідей 75-ї всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (1–2 квітня 2021 року). – К.: НУБІП України, 2021. – С. 195, 196. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik.pdf.
 7. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Якименко С.Л. Складний 3D друк моделей з пластику. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України», присвяченої 20-й річниці з дня створення факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2021. – С. 65. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbyrnik_tez.pdf.
 8. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Стукало К.Є. Зварювання труб електродуговим методом. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України», присвяченої 20-й річниці з дня створення факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2021. – С. 189, 190. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbyrnik_tez.pdf.
 1. Житник А.Б., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Безперервне формування залізобетоних виробів. // Збірник тез доповідей 74-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (26–27 березня 2020 року). – К.: НУБІП України, 2020. – С. 162, 163. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_stud_2020.pdf.
 2. Halem A.A., Zaichenko S.V., Shalenko V.O., Masluyk A.A. System of stabilization of the speed of pipe devices. // Збірник тез доповідей 74-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (26–27 березня 2020 року). – К.: НУБІП України, 2020. – С. 168, 169. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_stud_2020.pdf.
 3. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Процес взаємодії елементарного об’єму матеріалу із поверхнею шнека. // Theory, Science and Practice: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. – Tokyo, Japan. – October 05-08, 2020. – Р. 428-430. Режим доступу: https://isg-konf.com/uk/theory-science-and-practice-ua/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Naukova_konferencіja_v_Japonії_-__200_grn.._Sertifіkat_kozhnomu_uchasniku.&utm_content=790210023.
 4. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Дереповка О.А. Взаємодія ролика з бетонною сумішшю у ролико-екструзійних робочих органах. // LXXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2020. – С. 37. Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-76.pdf.
 5. Шаленко В., Корнійчук Б., Маслюк А. Контактна взаємодія ролика з ущільнюючим середовищем. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 278, 279. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 6. Шаленко В., Корнійчук Б., Маслюк А., Попроцька О. Матеріали для технології друку Fused Deposition Modeling. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 280, 281. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 1. Добровольський О., Косенко В., Шаленко В., Маслюк А. Особливості зварювання сталей. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 92. – С. 49-55. (Журнал входить до бази даних «Index Copernicus»). – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/issue/view/11014.
 2. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Мехатронні комплекси для діагностування геотехнічних об’єктів. // Збірник тез доповідей ХIX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (20-22 березня 2019 року) – К.: НУБіП України, 2019. – С. 111. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_2019.pdf.
 3. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Методи напівсухого формування цегли. // Збірник тез доповідей ХIX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (20-22 березня 2019 року) – К.: НУБіП України, 2019. – С. 112. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_2019.pdf.
 4. Маслюк А.А., Шаленко В.О. Безопалубне формування залізобетоних виробів. // Збірник тез доповідей ХIX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (20-22 березня 2019 року) – К.: НУБіП України, 2019. – С. 113. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_2019.pdf.
 5. Шаленко В., Корнійчук Б., Маслюк А. Визначення параметрів ролико-екструзійних робочих органів. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019». – Kyiv, KNUCA, 2019. – P. 298, 299. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 6. Шаленко В., Корнійчук Б., Маслюк А., Кобилинський Д. Безопалубне формування на довгих стендах. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019». – Kyiv, KNUCA, 2019. – P. 300, 301. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 1. Гарнець В.М., Шаленко В.О., Михайлюк В.В., Маслюк А.А. Методологія створення машин. Практичні роботи та завдання до курсової роботи. – К.: КНУБА, 2018. – 100 с. – ISBN 978-966-627-200-6.
 2. Вадим Шаленко, Борис Корнійчук, Андрій Маслюк. Методи удосконалення конструктивно-технологічних параметрів бетоноформувальних агрегатів (БФА). // Proceedings International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2018». – Kyiv, KNUCA, 2018. – P. 324, 325. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 3. Вадим Шаленко, Борис Корнійчук, Андрій Маслюк, Євген Мельник. Визначення параметрів шнеків-екструдерів при ролико-екструзійному формуванні. // Proceedings International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2018». – Kyiv, KNUCA, 2018. – P. 322, 323. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 1. Garnets V., Shalenko V., Masluyk A. Taking into account the peculiarities of contact interaction in the conditions of rock-ecological formation. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 299.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram