МОРОЗ ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Підвищення кваліфікації:

 1. Мороз І.М. Педагогічні технології, орієнтовані на творчий розвиток особистості студента. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 246-254. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 2. Мороз І.М. Психологія: методичні вказівки до вивчення освітньої компоненти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм». – Київ: ЦП «Компринт», 2024. – 40 с.
 3. Мороз І.М. Психологія педагогічного спілкування: методичні вказівки до вивчення освітньої компоненти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта». – Київ: ЦП «Компринт», 2024. – 48 с.
 1. Корчова Г.Л., Мороз І.М. Педагогічна практика: Методичні вказівки до вивчення курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта». – К.: КНУБА, 2022. – 28 с.
 2. Мороз І.М. Психологічні проблеми безконфліктного спілкування під час навчально-виховного процесу в закладах освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 205-210. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 3. Мороз І.М., Манукян В.С. Забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу з посттравматичним стресовим розладом в умовах війни. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. – С. 210-215. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 4. Мороз І.М. Психологія: методичні вказівки до вивчення курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». – К.: КНУБА, 2023. – 36 с.
 5. Мороз І.М. Психологія здорового способу життя: методичні вказівки до вивчення курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». – К.: КНУБА, 2023. – 32 с.
 1. Мороз І.М. Психологія: Методичні вказівки до вивчення курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями)» . – К.: КНУБА, 2022. – 40 с.
 2. Мороз І.М. Методика професійного навчання: Методичні вказівки до вивчення курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями)» . – К.: КНУБА, 2022. – 60 с.
 3. Воробей Н.М., Мороз І.М. Темперамент: визначення, психологічна характеристика типів темпераменту, зв’язок з характером. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2022 року). – Ірпінь: Державний податковий університет, 2022. – С. 197-201. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ejmMF3o8yGi2220ToeDsnF6EqxJm-34E/view.
 4. Корчова Г.Л., Мороз І.М. Навчально-педагогічна практика: Методичні вказівки до проходження практики для здобувачів першого (бакалврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями)» . – К.: КНУБА, 2022. – 20 с.
 5. Корчова Г.Л., Мороз І.М. Навчальна практика: Методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями)» . – К.: КНУБА, 2022. – 20 с.
 1. Горбатюк М.Є., Мороз І.М. Вплив дистанційного навчання на якість знань студентів. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 65, 66. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 2. Коренюк Т.О., Мороз І.М. Комп’ютерна залежність сьогоднішнього підлітка. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 88, 89. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 3. Лемешко Д.І., Мороз І.М. Підлітковий суїцид як соціально-педагогічна проблема. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 100-104. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 4. Рябчун А.В., Мороз І.М. Ігрові технології в навчальному процесі. // Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: Збірник наукових праць. – Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2020. – С. 132, 133. – Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/science/2020/Conference_26112020_p001.pdf.
 1. Мороз І.М. Психолого-педагогічні особливості учнів професійно-технічних навчальних закладів автомобільного профілю. / Інформаційно-методичний збірник. – К.: Видавництво НМК ПТО м. Києва, 2017. – С. 67-79.
 1. Руденко М.В., Мороз І.М. Комунікативні процеси у педагогічній діяльності. Креативні технології навчання. – К.: КНУБА, 2016. – 204 с. – Видання КНУБА, Вид. № 27/1-14, замовлення № 2/1-15.
 2. Руденко М.В., Ніколаєнко С.В., Мороз І.М. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування. – К.: КНУБА, 2016. – 132 с. – Видання КНУБА, Вид. № 28/1-14, замовлення № 56/1-15.
 3. Козак Ю.Р., Мороз І.М. Михайло Грушевський – вчений світового рівня. / Науково-педагогічна та державотворча спадщина Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів круглого столу (Київ, 26 жовтня 2016 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2016. – С. 141-144.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram