ПАЛАМАРЧУК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Підвищення кваліфікації:

 1. Паламарчук Д.А. Використання методу Песталоцці в сучасних реаліях навчання та виховання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 285-290. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 2. Паламарчук Д.А., Дорощук Д.В., Прасол К.С. Боти месенджерів, як засіб навчання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 290-294. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 3. Паламарчук Д.А., Збанацька М.Я., Бондар К.Д. Мистецтво і штучний інтелект. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 290-297. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 4. Паламарчук Д.А., Куприненко Д.В., Іванова С.О. Штучний інтелект, як засіб навчання та діагностики у медицині. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 297-301. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 5. Паламарчук Д.А., Левківська С.М., Бабенко С.П. Освіта зі штучним інтелектом. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 301-305. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 6. Паламарчук Д.А., Мацьовита М.О., Ткачова А.С. Штучний інтелект у контексті емоційного виховання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 306-311. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 7. Паламарчук Д.А., Сорока В.Ю., Базака Д.І. Інформатика як спосіб залучення учнів до навчання. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 312-316. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 8. Приходько О.В., Паламарчук Д.А., Даценко А.О. Можливості використання штучного інтелекту в медицині. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 361-364. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 9. Приходько О.В., Паламарчук Д.А., Кноблох Є.В. Особливості мотивації студентів коледжу до вивчення інформатики. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 365-367. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 10. Mysoon A., Hasan H.J.M., Jassim M., Palamarchuk D., Shystun O. Algorithm for Accurate People Counting in Conference Halls. // Proceeding of the 35th conference of FRUCT association. – Tampere, Finland, 24-26 April 2024. – FRUCT Oy, Finland. – P. 124-134. – Scopus. – Режим доступу: https://fruct.org/publications/volume-35/fruct35/files/Ali2.pdf.
 1. Balaka M., Palamarchuk D., Mishchuk D. Features of tire tread wear by rolling. Problems in construction and logistics industries: Proceedings of the International Scientific and Technical online Conference, May 23–24, 2023. Kropyvnytskyi: Central Ukrainian National Technical University, 2023. 25–27. Режим доступу: https://bdmb.kntu.kr.ua/anniversary_bdmb.html.
 2. Паламарчук Д. А., Вальковська А. О. Актуальні виклики при викладанні природничих дисциплін в закладах освіти. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 17 листопада 2022 року. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. С. 238-242. Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/Proceedings-of-the-V-International-Conference-11-17-2022.pdf.
 3. Кноблох Є.В., Паламарчук Д.А. Інформатика як засіб виховання студентів коледжу. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 98-100. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 4. Паламарчук Д.А. Особливості застосування методів зацікавлення студентів на заняттях. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 20 квітня 2023 року. – Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. – С. 188-190. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1PdKqJp2UwIY5ojSGdeRLK5mvMJQF4VcZ/view.
 5. Loveikin V.S., Romasevych Yu.O., Palamarchuk D.A., Loveikin A.V. Optimization of the force mode of range change in an articulated boom system with a geared sector at a fixed mode of crane rotation. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.110.404-420. // Strength of Materials and Theory of Structure. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 110. – P. 404-420. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»). – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/285007.
 6. Паламарчук Д.А, Санкін І.Є. Система керування механізмом повороту крана. // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції 26-27 квітня 2023р. – Рівне: НУВГП, 2023. – С. 53-55.
 1. Паламарчук Д.А. Педагогічні засади дистанційного викладання технічних дисциплін. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 192-194. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf.
 2. Балака М., Міщук Д., Паламарчук Д. Сучасні уявлення про механізм зносу протекторних гум. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 98. – С. 30–36. – https://doi.org/10.32347/gbdmm2021.98.0302. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/253239.
 3. Паламарчук Д., Санкін І. Система керування механізмом повороту крана. // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: Матеріали ІIІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції 19-20 жовтня 2022р. – Рівне : НУВГП, 2022. – С. 58-61. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u349/tezu_iii_mnti_rivne_2022.pdf.
 1. Ловейкін В.С., Паламарчук Д.А., Ромасевич Ю.О. Аналіз пуску шарнірно-зчленованої стрілової системи при оптимальному ривковому режимі руху. // Machinery & Energetics. Journal of rural production research. – Kyiv. Ukraine, 2020. – Vol. 11, No 4. – P. 153-160. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/14495.
 2. Корсун І.Р., Паламарчук Д.А. Використання подрібнювачів та викорчовувачів в аспекті збереження лісових ресурсів : Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції» 12 листопада 2020 р. – Житомир : ДУ «Житомирська політехніка», 2020. С. 93-94. – Режим доступу: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/stalyj-rozvytok2020_n.pdf.
 3. Балака М.М., Паламарчук Д.А., Кім А.О. Вибір і розрахунок основних параметрів змінної фрезерної головки для одноківшового екскаватора. // Збірник наукових праць міжнародної конференції «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2021» 23‐24 квітня 2021 року. – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – С. 28-33. – Режим доступу: https://okmm.nmu.org.ua/ua/2021/CITEPTMTI_2021full.pdf.
 4. Loveykin V.S., Palamarchuk D.A., Romasevich Yu.O., Loveykin A.V. Optimization of rotate mode at constant change of departure in the level-luffing crane with geared sector. // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: НУБА, 2021. – Вип. 106. – С. 221-235. – DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.106.221-235. (Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection») – Режим доступу: http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/235466.
 5. Ловейкін В. С., Паламарчук Д. А., Ромасевич Ю. О., Балака М. М. Дослідження оптимального швидкісного режиму руху під час пуску шарнірно-зчленованої стрілової системи крана. // Machinery & Energetics. Journal of rural production research. – Kyiv. Ukraine, 2021. – Vol. 12, No 1. – P. 67-73. – DOI: http://dx.doi.org/10.31548/machenergy2021.01.067. (Фахове видання) – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/15059.
 1. Гаркавенко О.М., Паламарчук Д.А. Техногенно-екологічна безпека будівельних робіт: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» та 015.34 «Професійна освіта (Машинобудування). – К.: КНУБА, 2020. – 48 с.
 2. Паламарчук Д.А. Аналітичне дослідження розгойдування вантажу під час руху стрілової системи. // LXXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2020. – С. 33, 34. Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-76.pdf.
 3. Паламарчук Д.А. Кроковий двигун у системі керування механізмом зміни вильоту. // «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем» : Матеріали IІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції 9-11 листопада 2020 р. Рівне : НУВГП, 2020. – С. 20, 21. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1fv507t3lmlwuUOoWOK0rnQXej29S78vx/view.
 4. Балака М.М., Паламарчук Д.А., Новохацький П. Механізм втомного зносу протектора пневматичних шин. // «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем» : Матеріали IІ Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції 9-11 листопада 2020 р. Рівне : НУВГП, 2020. – С. 104, 105. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1fv507t3lmlwuUOoWOK0rnQXej29S78vx/view.
 5. Дубчак С., Паламарчук Д. Дослідження руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана під час перехідних процесів. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 274, 275. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 1. Паламарчук Д.А. Деталі машин. Курсове проектування. Навчальний посібник. – К.: ЦП Компринт, 2019. – 220 с. – ISBN 966-966-929-920-8.
 2. Паламарчук Д.А. Проблеми викладання точних дисциплін у загальноосвітніх школах та коледжах. // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного круглого столу з міжнародною участю (24 квітня 2019 року). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. – С. 137-140. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4062/1/2885_IR.pdf.
 3. Паламарчук Д.А. Вплив розгойдування вантажу на жорстку відтяжку, під час роботи крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» 24-25 квітня 2019р. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 79-81. – Режим доступу: https://reposit.pntu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/PoltNTU/6076/2019%20Матеріали%20Всеукр.pdf?sequence=5&isAllowed=y.
 4. Паламарчук Д.А. Дослідження навантажень в ланках стрілової системи крана за допомогою систем автоматизованого проектування. // Збірник тез І міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем» 21-23 травня 2019 р. – Рівне: НУВГП, 2019. – С. 35-36. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/15008/1/Zbirnuk%20Rivne%202019%20зах.pdf.
 1. Гаркавенко О.М., Паламарчук Д.А. Техногенна безпека: методичні вказівки до виконання розділу атестаційної магістерської роботи для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» та 015.11 «Професійна освіта. Машинобудування». – К. : КНУБА, 2018. – 30 с.
 2. Голотюк М.В., Паламарчук Д.А. Заохочення студентів технічних спеціальностей до навчання та наукової діяльності. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 77-80. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 3. Паламарчук Д.А. Аналіз руху стрілової системи крана з урахуванням пружності зубчастої рейки. // LXXIV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2018. – С. 36.
 4. Паламарчук Д.А. Гумор, як засіб привернення уваги студентів. / Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – С. 226-229. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/ЗБIРНИК-КРУГЛИЙ-СТIЛ-КНУБА-2018-Актуальнi-проблеми.pdf.
 5. Паламарчук Д. Моделювання руху робочого обладнання викорчовувача. // Всеукраїнський збірник наукових праць «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини». – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 91. – С. 73-81. DOI: 10.26884/gbdmm1891.0403. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/147351/146726.
 6. Паламарчук Д.А. Прокрастинація та її вплив на учнів та студентів. // Університет і школа: перспективи співпраці: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Рівне, 19-21 квітня 2018 р.). – Рівне: НУВГП, 2018. – С. 69-71.
 1. Palamarchuk D. Motion analysis of level luffing crane into account the elasticity of the tieback. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 298.
 2. Palamarchuk D., Doroshenko Ja. Balance mechanism of boom system of level luffing crane. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 301, 302.
 3. Palamarchuk D., Moroz O. Belt conveyor with automatic power control system. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 303, 304.
 4. Паламарчук Д.А. Аналіз енергетичних режимів зміни вильоту стрілової системи крана. / LXXIІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2017. – С. 33.
 1. Паламарчук Д., Голотюк М. Дослідження процесу викорчовування при роботі за оптимальним ривковим режимом. / Всеукраїнський збірник наукових праць «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини». – К.: КНУБА, 2016 р. – Вип. 88. – С. 21-27. – Режим доступу: http://gbdmm.at.ua/publ/vipusk_88/7.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram