ШАЛЕНКО ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ

Підвищення кваліфікації:

 1. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Нестеренко В.Б. Особливості викладання дисципліни «Метали і зварювання у будівництві» в КНУБА. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 441-443. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 2. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Скітович О.П. Особливості застосування зварювального обладнання у навчальному процесі КНУБА. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 443-445. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 3. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Аксьонов М.С. Використання 3D-принтера у навчальному процесі при вивчені курсу «Матеріалознавство». // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 446-448. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 4. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Віденська Є.С. Роль навчального курсу «Матеріалознавство» для майбутніх фахівців-механіків. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали VI Міжнародної конференції, Київ: КНУБА, 16 листопада 2023 року. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2024. – С. 448-450. – Режим доступу: http://surl.li/pclfu.
 5. Stefan Zaichenko, Andrii Trachuk, Nataliia Shevchuk, Kostiantyn Pochka, Vadym Shalenko. Forecasting the development of renewable national energy in the tourism sector of Ukraine. // E3S Web of Conferences. – Volume 508, 02006 (2024). – International Conference on Green Energy: Intelligent Transport Systems – Clean Energy Transitions (GreenEnergy 2023). – Kyiv, Ukraine, November 22-24, 2023. – https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450802006. – Режим доступу: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2024/38/e3sconf_greenenergy2024_02006/e3sconf_greenenergy2024_02006.html.
 6. Яцюк Є.П., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Види кінцевих вимикачів для 3D-принтера. // Збірник тез доповідей 77-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (18–19 квітня 2024 року). – Київ: НУБІП України, 2024. – С. 62-64. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_stud_2024.pdf.
 7. Яцюк Є.П., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Сучасні види 3D-друку металом. // Збірник тез доповідей 77-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (18–19 квітня 2024 року). – Київ: НУБІП України, 2024. – С. 64-66. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_stud_2024.pdf.
 8. Яцюк Є.П., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Матеріали для лазерного 3D-друку металів. // Збірник тез доповідей 77-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (18–19 квітня 2024 року). – Київ: НУБІП України, 2024. – С. 66, 67. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik_stud_2024.pdf.
 9. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Метали і зварювання у будівництві: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». – Київ: ЦП «Компринт», 2024. – 44 с.
 10. Salih M., Ahmed W., Hamdoun S., Shalenko V. Displaying a Message on the Notice Board Using a PC. // Proceeding of the 35th conference of FRUCT association. – Tampere, Finland, 24-26 April 2024. – FRUCT Oy, Finland. – P. 642-651. – Scopus. – Режим доступу: https://fruct.org/publications/volume-35/fruct35/files/Sal2.pdf.
 1. Зайченко С.В., Семінський О.О., Жукова Н.І., Дерев’янко Д.Г., Шаленко В.О. Обґрунтування конструкції складових транспортних машин з врахуванням термодинамічних процесів розгерметизації ущільнюючих елементів. // Геоінженерія. – НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – № 7. – С 74–82. – DOI:10.20535/2707-2096.7.2022.267610. – Режим доступу: http://geo.kpi.ua/article/view/267610.
 2. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Сучасні види хотендів для 3D принтера. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 342-344. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 3. Шаленко В.О., Маслюк А.А. Використання вторинного пластику для 3D друку. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 493-495. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 4. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Лазерний 3D друк металевими порошками. // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 23-24 лютого 2023 р. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2023. – С. 495-497. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RroWpQAqCfFEFjiewbSxTdPMUEy6YTWo/view.
 5. Шаленко В.О., Маслюк А.А. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів (модуль 1): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування». – Київ: КНУБА, 2023. – 72 с.
 6. Корнійчук Б.В., Свідерський А.Т., Шаленко В.О. Технологія машинобудування та верстатне обладнання автоматизованого виробництва (модуль 1): Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Інженерія логістичних систем». – Київ: КНУБА, 2023. – 40 с.
 7. Zaichenko S.V., Pochka K.I., Romasevych Y.O., Shalenko V.O., Kulish R.D., Balaka M.M. Determination of elements reliability for power plants based on internal combustion engines by lowest residual entropy method. // Проблеми машинобуду-вання. – 2023. – Т. 26, № 1. – С. 39-45. DOI: 10.15407/pmach2023.01.039. – Режим доступу: https://journal-me.com/en/archive/vol26-2023-iss1-paper5/.
 8. Stefan Zaichenko, Denys Derevyanko, Oleksandr Meita, Sofia Malaman, Vadym Shalenko. Determination of hydrocyclone parameters for oil emulsion treatment with forced flow rotation, taking into account changes in rheological properties. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, 2023. – № 101. – С. 29-35. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.101.0302. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/288797/282408.
 9. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Метали і зварювання у будівництві: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво». – Київ: ЦП «Компринт», 2023. – 60 с.
 10. Дерев’янко Д.Г., Зайченко С.В., Жукова Н.І., Бобер В.А., Шаленко В.О. Розробка і визначення параметрів сезонних акумуляторів холоду з фазовим перетворенням. // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2023. – № 3. – С. 78-84. – Режим доступу: http://energy.kpi.ua/article/view/289679.
 1. Зайченко С., Жукова Н., Яковлєв Д., Шаленко В., Корнійчук Б. Інтелектуальна мультисенсорна система для ідентифікації та оцінки технічного стану електротехнічного обладнання. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 97. – С. 62–67. – https://doi.org/10.32347/gbdmm2021.97.0501. – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/251969.
 2. Побігайло В.А., Зайченко С.В., Жукова Н.О., Шаленко В.О. Дослідження теплового режиму приводу мотор-барабану стрічкового конвеєра. // Енергетика: економіка, технології, екологія. – НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – № 2 (68). – С. 114-118. – Режим доступу: http://energy.kpi.ua/article/view/261405.
 1. Зайченко С.В., Шаленко В.О., Король С.В., Шевчук С.П. Визначення основних енергосилових параметрів пристроїв для очищення магістральних трубопроводів з роликовим приводом // Енергетика, економіка, технології, екологія. Науковий журнал. – 2020. – № 1 (59). – С. 47-52. – Режим доступу: http://energy.kpi.ua/article/view/217565.
 2. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А., Попроцька О.Д. Удосконалення системи охолодження двигуна внутрішнього згорання. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 33. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 3. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А., Попроцька О.Д. Застосування лазерної технології у обробці металів. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 34. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 4. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А., Попроцька О.Д. Новий матеріал для 3D друку основі PLA- та ABSпластику. // LXXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2021. – С. 34, 35. – Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-77.pdf.
 5. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Кінцевий вимикач осі Z 3D-принтер. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2020. – Вип. 96. – С. 22-27. – DOI: 10.32347/gbdmm2020.96.0301 Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/issue/view/14069.
 6. Носаченко М.С., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В. Оцінка ефективності землерийних машин. // Збірник тез доповідей 75-ї всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (1–2 квітня 2021 року). – К.: НУБІП України, 2021. – С. 68, 69. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik.pdf.
 7. Носаченко М.С., Шаленко В.О., Маслюк А.А. Шкідливі фактори при зварюванні поліпропіленових труб. // Збірник тез доповідей 75-ї всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (1–2 квітня 2021 року). – К.: НУБІП України, 2021. – С. 75, 76. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik.pdf.
 8. Носаченко М.С., Шаленко В.О., Маслюк А.А. Датчики автоматичного вирівнювання стола 3D принтера. // Збірник тез доповідей 75-ї всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (1–2 квітня 2021 року). – К.: НУБІП України, 2021. – С. 195, 196. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbirnik.pdf.
 9. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Якименко С.Л. Складний 3D друк моделей з пластику. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України», присвяченої 20-й річниці з дня створення факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2021. – С. 65. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbyrnik_tez.pdf.
 10. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Стукало К.Є. Розробка системи діагностування автономних джерел енергії на базі ДВЗ. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України», присвяченої 20-й річниці з дня створення факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2021. – С. 175. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbyrnik_tez.pdf.
 11. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Стукало К.Є. Зварювання труб електродуговим методом. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку машинобудування України», присвяченої 20-й річниці з дня створення факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2021. – С. 189, 190. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u232/zbyrnik_tez.pdf.
 12. Stefan ZAICHENKO, Ümran ERÇETIN, Roman KULISH, Denis DEREVYANKO, Vadim SHALENKO. Determination of diagnostic parameters of power plants based on internal combustion engines. // Revista Minelor. – Mining Revue ISSN-L 1220-2053 / ISSN 2247-8590 vol. 27, issue 3 / 2021, pp. 86-92. DOI: https://doi.org/10.2478/minrv-2021-0028. – Режим доступу: https://www.sciendo.com/article/10.2478/minrv-2021-0028.
 1. Пелевін Л., Фомін А., Горбатюк Є., Шаленко В. Проведення ефективного прогнозування роботи машин для земляних робіт // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 93. С. 12-18. Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/issue/view/12649.
 2. Коновалов Я.В., Шаленко В.О., Косминський І.В. Альтернатива нафти, як джерела вуглеводнів для використання в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння. // Збірник тез доповідей 74-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (26–27 березня 2020 року). – К.: НУБІП України, 2020. – С. 127, 128. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_stud_2020.pdf.
 3. Житник А.Б., Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Безперервне формування залізобетоних виробів. // Збірник тез доповідей 74-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (26–27 березня 2020 року). – К.: НУБІП України, 2020. – С. 162, 163. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_stud_2020.pdf.
 4. Halem A.A., Zaichenko S.V., Shalenko V.O., Masluyk A.A. System of stabilization of the speed of pipe devices. // Збірник тез доповідей 74-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (26–27 березня 2020 року). – К.: НУБІП України, 2020. – С. 168, 169. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_stud_2020.pdf.
 5. Житник А.Б., Шаленко В.О., Косминський І.В. Машини для збагачення гірської породи. // Збірник тез доповідей 74-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (26–27 березня 2020 року). – К.: НУБІП України, 2020. – С. 174, 175. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_stud_2020.pdf.
 6. Попроцька О.Д., Шаленко В.О., Зайченко С.В., Корнійчук Б.В. Інтенсифікація бетонної суміші при формуванні залізобетонних виробів. // Збірник тез доповідей 74-ї всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (26–27 березня 2020 року). – К.: НУБІП України, 2020. – С. 175-177. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_stud_2020.pdf.
 7. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Процес взаємодії елементарного об’єму матеріалу із поверхнею шнека. // Theory, Science and Practice: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. – Tokyo, Japan. – October 05-08, 2020. – Р. 428-430. Режим доступу: https://isg-konf.com/uk/theory-science-and-practice-ua/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Naukova_konferencіja_v_Japonії_-__200_grn.._Sertifіkat_kozhnomu_uchasniku.&utm_content=790210023.
 8. Корнійчук Б.В., Шаленко В.О., Сердюк В.М. Простий метод перевірки балансувального обладнання автомобільних коліс. // LXXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2020. – С. 36. Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-76.pdf.
 9. Шаленко В.О., Маслюк А.А., Дереповка О.А. Взаємодія ролика з бетонною сумішшю у ролико-екструзійних робочих органах. // LXXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2020. – С. 37. Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/konf-76.pdf.
 10. Zaichenko S.V., Shalenko V.O., Zaichenko L.I., Krupa K.V. Improving the environmental performance of vehicles upgrading the cooling system of an internal combustion engine. // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – К. : ДЕА, 2020. – № 3 (30). – С. 110-112. Режим доступу: http://ecoj.dea.kiev.ua/30-2020.
 11. Zaichenko S.V., Shalenko V.O., Gavrilyuk R. Сreating a cleaning device for pipes with a spiral path. / Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference, «Innovative development of science and education». – Athens, Greece 21-23 June 2020. – P. 99-105. – Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-21-23.06.20.pdf.
 12. Шаленко В., Корнійчук Б., Маслюк А. Контактна взаємодія ролика з ущільнюючим середовищем. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 278, 279. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 13. Шаленко В., Корнійчук Б., Маслюк А., Попроцька О. Матеріали для технології друку Fused Deposition Modeling. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020». – Kyiv, KNUCA, 2020. – P. 280, 281. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf.
 1. Добровольський О., Косенко В., Шаленко В., Маслюк А. Особливості зварювання сталей. // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 92. – С. 49-55. (Журнал входить до бази даних «Index Copernicus»). – Режим доступу: http://gbdmm.knuba.edu.ua/issue/view/11014.
 2. Кобилинський Д.М., Шаленко В.О. Розробка конструктивних елементів конвеєрних роликів. // Збірник тез доповідей 73-ї Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (27-28 березня 2019 року). – К.: НУБіП України, 2019. – С. 92. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_stud_2019.pdf.
 3. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Мехатронні комплекси для діагностування геотехнічних об’єктів. // Збірник тез доповідей ХIX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (20-22 березня 2019 року) – К.: НУБіП України, 2019. – С. 111. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_2019.pdf.
 4. Шаленко В.О., Корнійчук Б.В., Маслюк А.А. Методи напівсухого формування цегли. // Збірник тез доповідей ХIX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (20-22 березня 2019 року) – К.: НУБіП України, 2019. – С. 112. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_2019.pdf.
 5. Маслюк А.А., Шаленко В.О. Безопалубне формування залізобетоних виробів. // Збірник тез доповідей ХIX Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн» (20-22 березня 2019 року) – К.: НУБіП України, 2019. – С. 113. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_2019.pdf.
 6. Шаленко В.О. Підготовка фахівців зі спеціальності «Професійна освіта» в КНУБА. // «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України»: матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (29 жовтня 2019 року). – К.: КНУБА, 2019. – С. 156-158. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/ЗБІРНИК_круглий-стіл_КНУБА_2019.pdf.
 7. Шаленко В., Корнійчук Б., Маслюк А. Визначення параметрів ролико-екструзійних робочих органів. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019». – Kyiv, KNUCA, 2019. – P. 298, 299. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 8. Шаленко В., Корнійчук Б., Маслюк А., Кобилинський Д. Безопалубне формування на довгих стендах. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019». – Kyiv, KNUCA, 2019. – P. 300, 301. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 9. Добровольський О., Шаленко В., Поліщук Ю. Фулерит – наноматеріал твердість якого, вища за твердість алмаза. // Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2019». – Kyiv, KNUCA, 2019. – P. 302, 303. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 1. Гарнець В.М., Шаленко В.О., Михайлюк В.В., Маслюк А.А. Методологія створення машин. Практичні роботи та завдання до курсової роботи. – К.: КНУБА, 2018. – 100 с. – ISBN 978-966-627-200-6.
 2. Вадим Шаленко, Борис Корнійчук, Андрій Маслюк. Методи удосконалення конструктивно-технологічних параметрів бетоноформувальних агрегатів (БФА). // Proceedings International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2018». – Kyiv, KNUCA, 2018. – P. 324, 325. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 3. Вадим Шаленко, Борис Корнійчук, Андрій Маслюк, Євген Мельник. Визначення параметрів шнеків-екструдерів при ролико-екструзійному формуванні. // Proceedings International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2018». – Kyiv, KNUCA, 2018. – P. 322, 323. – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 4. Гарнець В.М., Шаленко В.О. Підвищення ефективності розпушувального агрегату. // LXXIV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2018. – С. 25, 26.
 5. Пелевін Л.Є., Шаленко В.О. Аналітичний пошук і обґрунтування адекватності режимів навантаження при стендових та натурних випробуваннях. // LXXIV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2018. – С. 32, 33.
 1. Zaichenko S., Shalenko V., Shevchuk N., Vapnichna V. Development of a geomechanic complex for geotechnical monitoring contour mine groove. / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3/9 (87). – P. 19-25. DOI: 10.155/1729-4061.2017.102067. (Журнал входить до бази даних «Scopus»). – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/102067/99378.
 2. Pelevin L., Gorbatuk Ie., Zaichenko S., Shalenko V. Development of mathematical supply for physical modeling of operating process of removal equipment. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 6/2 (90). – P. 52-60. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.118429. (Журнал входить до бази даних «Scopus»). – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/118429/114872.
 3. Garnets V., Shalenko V., Masluyk A. Taking into account the peculiarities of contact interaction in the conditions of rock-ecological formation. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 299.
 4. Garnets V., Shalenko V., Ocadchiy I. Methodological features of preparation of professionals with specialty “Professional education” in KNUCA. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2017”. – Kyiv, KNUCA, 2017. – P. 299, 300.
 5. Гарнець В.М., Шаленко В.О. Особливості динаміки віброінтенсифікаторів для витікання бетонної суміші із бункерів. / LXXIІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. – К.: Національний транспортний університет, 2017. – С. 26.
 1. Богуславський В.Є., Гарнець В.М., Шаленко В.О. Проектування заготовок і технології їх виготовлення. – К.: КНУБА, 2016. – 140 с. – Видання КНУБА, Вид. № 25/1-15, замовлення № 24/1-16.
 2. Гарнець В.М., Богуславський В.Є., Шаленко В.О., Михайлюк В.В. Верстатний різальний інструмент. – К.: КНУБА, 2016. – 100 с. – Видання КНУБА, Вид. № 5/1-16, замовлення № 30/1-16.
 3. Волошин Г., Гарнець В., Вовк О., Зайченко С., Шаленко В. Обґрунтування параметрів конструкції елементів конвеєрних роликів за критерієм енергоефективності. / Всеукраїнський збірник наукових праць «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини». – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 88. – С. 40-46. – Режим доступу: http://gbdmm.at.ua/publ/vipusk_88/7.
 4. Шаленко В.О., Гарнець В.М., Пристайло М.О. Експериментальні дослідження процесу вібраційного формування бетонних сумішей. Всеукраїнський збірник наукових праць «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини». – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 87. – С. 63-68. – Режим доступу: http://gbdmm.at.ua/publ/vipusk_87/2.
 5. Shalenko V. Experimental research process of vibrating formation of concrete mixes. / Working program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2016”. – Kyiv, KNUCA, 2016. – P. 186.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram