ПРО ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Місія факультету – надавати сучасні та актуальні професійні компетенції, що стануть у нагоді в сучасному конкурентному середовищі, сприяти всебічному розвитку студентів, підтримувати бажання навчатись та постійно розвиватись в напрямку обраної спеціальності.

Партнерами ФАІТ в різних сферах діяльності є Українська асоціація управління проектамиЄвропейська Асоціація Програмної Інженерії (EASE)Асоціація підприємств промислової автоматизації УкраїниУкраїнська федерація індустрії безпеки, різні галузеві організації та підприємства.

Факультет бере участь в міжнародних освітніх проектах та активно розвивається в напрямку міжнародної співпраці, академічної мобільності, тощо.

Для студентів факультету створюються умови для максимально інтенсивного розвитку в обраній спеціальності та дотичних науках. Для цієї мети створені ініціативи:

Відповідно до обраної спеціальності студенти (бакалаври та магістри) отримують такі компетенції:

– Інженерія програмного забезпечення – програмування сайтів, складних мережевих систем, прикладного програмного забезпечення; «Все, що цікаво запрограмувати – буде запрограмоване!»

– Комп`ютерні науки – розробка, тестування та підтримка складних інформаційних систем та алгоритмів. «Мрія, яку можна здійснити!»

– Комп`ютерна інженерія» – налагоджування комп’ютерних систем, мережевих технологій, підтримка складних програмних продуктів та баз даних. «Зараз весь світ – мережа, тому роботи вистачить всім!»

– Кібербезпека – захист даних та комп’ютерних систем від стороннього проникнення; «Такі спеціалісти потрібні всім підприємствам у всіх галузях!»

– Інформаційні системи та технології – створення систем автоматизованого проектування та програмних комплексів; «Це невід’ємна частина роботи будь-якої промислової галузі!»

– Прикладна механіка – розробка логістичних систем; «Ми всюди, де потрібно перемістити сировину або товари».

– Галузеве машинобудування –  «Будь-який завод або будівельний майданчик треба примусити працювати!»

– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – розробка та використання електротехнічного устаткування; «Електроенергетика має швидкий розвиток, долучайся!»

– Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології – створення автоматизованих систем для виробництва; «Все, що потрібно сучасному світу та, особливо, Україні!»

– Професійна освіта. Цифрові технології – викладацька робота, робота у проектах дистанційного та очного навчання комп’ютерним технологіям.

– Професійна освіта. Машинобудування  викладачі з механіки для різних закладів освіти, механіки у різних галузях.

– Менеджмент. Управління проектами  (тільки магістри).

– Комп`ютерні науки. Управління проектами» (тільки магістри).

Факультет, заснований в 1964 році, поєднав досвід наукової і педагогічної роботи з новітніми спеціальностями сьогодення, які є надійною основою добробуту випускників.

 
В.о. декана факультету: професор, д.т.н.

ТЕРЕНТЬЄВ Олександр Олександрович

У складі факультету дев’ять кафедр:

 •  кафедра інформаційних технологій;
  •   кафедра інформаційних технологій проектування          та    прикладної математики;
  •   кібербезпеки та комп’ютерної інженерії;
  •   кафедра будівельних машин;
  • кафедра машин і обладнання технологічних процесів;
  • кафедра електротехніки і електроприводу;
  • кафедра автоматизації технологічних процесів;
  • кафедра професійної освіти;
  • кафедра управління проектами;

Історичні віхи в житті факультету

НАКАЗ
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР № 268 20 травня 1964 р. Про реорганізацію факультетів Київського інженерно-будівельного інституту та створення факультету автоматизації будівельного виробництва.

САРАНЧА
Георгій Архипович
(1916 – 2006)
декан факультету з 1964 по 1985 р.
Кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України, дійсний член Академії будівництва України.

1964 р. – На факультеті створені кафедри: будівельних

машин; експлуатації і ремонту будівельних машин; електротехніки і автоматики.
1975 р. – При кафедрі будівельних машин створюється відділ статичних і динамічних досліджень конструкцій землерийних машин проблемної науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій.
1976 р. – Створена кафедра автоматизованих систем управління.
1977 р. – Створена кафедра прикладної математики.

СМІРНОВ
Вячеслав Миколайович
(1941 – 2015)
декан факультету з 1985 по 2015 р.

Кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Академії будівництва України, Української Академії наук.

1991 р. – На факультеті створена Українська асоціація управління проектами, яка є національним відділенням International Project Management Association (ІPМА).
1993 р. – На базі відділу статичних і динамічних досліджень конструкцій землерийних машин при кафедрі будівельних машин створений науково-дослідний інститут будівельно-дорожньої і інженерної техніки (НДІБДІТ).
2001 р. – Факультет автоматизації будівельного виробництва перейменовано на факультет автоматизації і інформаційних технологій (ФАІТ).
Кафедра експлуатації і ремонту будівельних машин перейменована на кафедру машин і обладнання технологічних процесів (МОТП).
Кафедра автоматизації будівельного виробництва перейменована на кафедру автоматизації технологічних процесів (АТП).
Кафедра систем автоматизованого проектування і управління перейменована на кафедру інформаційних технологій (ІТ).
Створена кафедра проектного менеджменту.
2002 р. – Створена кафедра основ професійного навчання.
2006 р. – Кафедра проектного менеджменту перейменована на кафедру управління проектами.
2012 р. – Кафедра прикладної математики перейменована на кафедру інформаційних технологій проектування та прикладної математики.
2014 р. – Кафедра автоматизації технологічних процесів вступила до Асоціації підприємств промислової автоматизації України (АППАУ).
2016 р. – Створена кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії.

РУСАН
Ігор Володимирович
(1961 – 2024)
декан факультету з 2015 по 2024 р.

Кандидат технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України.

1990 р. – Працював в університеті на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника науково-дослідного комплексу.
1993 р. – Працював в університеті на посаді асистента кафедри будівельних машин.
1995 р. – Працював в університеті на посаді доцента кафедри будівельних машин.
2015 р. – Очолив факультет автоматизації і інформаційних технологій (ФАІТ)
2020 р. – Професор кафедри будівельних машин.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram