Барановська С.В.

Барановська
Барановська Світлана Володимирівна
– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Теплотехніки ” Київського національного університету будівництва і архітектури.

GoogleScholar

Загальна інформація
У 1982 р. з закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».
У 1982-1986 рр. працювала в НДІ інженером, молодшим науковим співробітником
З 1986 р. працює в КНУБА аспірантом, науковим співробітником, асистентом, доцентом (1996 р.), кафедри “Теплотехніки ”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Автор більше 50 науково-методичних праць, з яких 1 навчальний посібник

Перелік навчальних дисциплін

 • Термодинаміка і теплопередача (ВВ)
 • Термодинаміка і теплотехніка (АТП)
 • Паливо та технології його спалювання
 • Теплоенергетичні установки
 • Державне управління та контроль в енергетиці

Навчально-методична література

Термодинаміка і теплопередача (ВВ)

 • Барановська С.В. Робоча програма з дисципліни «Термодинаміка і теплопередача » для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання і водовідведення». – Режим доступу:
  https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Барановська С.В.Технічна термодинаміка і теплопередача. Термодинамічні розрахунки процесів і систем. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 7.092600 «Водопостачання і водовідведення»і / С.В. Барановська// К.: КНУБА, 2006, –16 с.
  – Режим доступу:
  https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Барановська С.В. Теплопередача. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 7.092600 «Водопостачання і водовідведення»і / С.В. Барановська, Ю.М. Кольчик// К.: КНУБА, 2007, –20 с. – Режим доступу:
  https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Барановська С.В.• Робоча програма з дисципліни «Термодинаміка і теплотехніка » для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціалізація «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»– Режим доступу:
  https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Барановська С.В.• ТЕПЛОХОЛОДОТЕХНіКА: навч посіб. / С.М. Василенко, В.І. Павелко, А.В. Форсюк, М.М. Масліков, Н.В. Іващенко, С.В. Барановська. – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 258 с.
  ISBN 978-617-7605-70-5, Режим доступу:
  https://knuba365-my.sharepoint.com

 

Термодинаміка і теплотехніка АТП

   • Барановська С.В.Робоча програма з дисципліни Паливо та технології його спалювання «Паливо та технології його спалювання» для студентів спеціальності 144 – теплоенергетика
    Спеціалізація (освітня програма) – енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні, промислові і побутові теплові технології
   • Барановська С.В.Термодинамічний аналіз систем газопостачання Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи / С.В. Барановська, В.Ф. Мокляк// К.: КНУБА, 2012, –16 с. – Режим доступу:
    https://knuba365-my.sharepoint.com

Наукова робота

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Утилизатор теплоты для систем воздушного отопления производственных зданий [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.03 Барановська Світлана Володимирівна ; Київського національного університету будівництва і архітектури (Київського ордену червоного прапору інженерно-будівельного інститутуту). — К., 1990. — 155 л.».

Напрями наукової діяльності

Енергозбереження, раціональне використання енергоносіїв, захист довкілля.

Вибрані публікації

 1. ТЕПЛОХОЛОДОТЕХНіКА: навч посіб. / С.М. Василенко, В.І. Павелко, А.В. Форсюк, М.М. Масліков, Н.В. Іващенко, С.В. Барановська. – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 258 с.
  ISBN 978-617-7605-70-5
 2. Барановська С.В. Зниження викидів оксидів сірки при спалюванні мазуту/ С.В. Барановська. //Збірник Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. -2001 № 16
 3. Барановська С.В. Проміжний теплообмінник утилязиційного опалювально-вентиляційного агрегату/ С.В. Барановська. //Збірник Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. -2006 № 21
 4. Кириченко М.А. Експериментальні дослідження розподілу швидкості повітряного потоку в міжрядному просторі трубних пучків і розподілу температур на поверхні нагрівальних елементів /М.А.Кириченко, Н.В.Чепурна, С.В. Барановська//Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць.. – Львів: РВВ НЛТУ України – 2015- Вип. 25.2. С.145-149

Контакти

вул. Освіти, 5, 03037, Київ; кімната 355 (3 учб.корп.)
Тел.: +38 (044) 249-72-56
E-mail: baranovska.sv@knuba.edu.ua ;

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram