Басок Б.І.

Басок Б.І.
Басок Борис Іванович
– д.т.н., член-кор. НАН України, професор кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Scopus

Загальна інформація
У 1978 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, фізичний факультет, загальна фізика, кваліфікація – молекулярна фізика.
З 1982 р. по даний час працює в Інституті технічної теплофізики НАН України, послідовно займаючи посади від старшого інженера до заступника директора з інноваційної діяльності (з 1993 р.) і заступника директора з наукової роботи (з 1996 р.) та завідувача відділу теплофізичних основ енергоощадних теплотехнологій (з 2003 р.). В 1993 р. закінчив Міжнародний інститут менеджменту “МІМ-Київ” та академію менеджменту в м. Целлє, ФРН. Кандидат фізико-математичних наук (1985 р), доктор технічних наук (1998 р), член-кореспондент НАН України (2006 р). Магістр ділової адміністрації МВI (1993 р. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997 р). Лауреат Премії НАН України ім. Толубінського (2009 р).

Басок Б.І. є автором та співавтором більш як 500 наукових праць, з яких 16 монографій, більше 280 наукових статей та більше 40 авторських свідоцтв та патентів.

Підготовив 10 кандидатів та 3 докторів наук

Перелік навчальних дисциплін

 • Теплові технології промислових підприємств та ТЕС (144 «Теплоенергетика»)
 • Техніка теплофізичного експерименту (144 «Теплоенергетика»)

Навчально-методична література

 • Силабус дисципліни «Теплові технології промислових підприємств та ТЕС» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни «Теплові технології промислових підприємств та ТЕС» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Cилабус дисципліни «Техніка теплофізичного експерименту» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни «Техніка теплофізичного експерименту» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua

Наукова робота

Головними напрямами наукової діяльності Б.І.Баска є фундаментальні дослідження в галузі теплофізики та теплообміну. Борис Іванович є провідним вченим в області нестаціонарних процесів тепломасообміну і гідродинаміки в гетерогенних дисперсних середовищах. Ним здійснені фундаментальні дослідження дискретно-імпульсного введення та трансформації енергії в дисперсних рідинних системах і опрацьовані теплофізичні основи реалізації процесів енергозаощадження для теплотехнологій різних галузей промисловості. Зокрема, це дослідження загальних проблем теплоенергетики і енергозбереження, включаючи дослідження когенераційних процесів виробництва теплової і електричної енергії, процесів ґрунтового акумулювання і вилучення теплоти, використання відновлюваних енергетичних ресурсів, а також дослідження змін клімату довкілля.

Дискретно-импульсный ввод энергии в адиабатновски-пающих потоках: дис. д-ра техн. наук: спец. 05.14.06 –технічна теплофізика та промислова теплоенергетика, 1998 р. Диплом № ДД 000314
Старший наук. співр., технічна теплофізика, 1995 р. Атестат СН №00179
Професор, 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова тепло-енергетика, 2007 р. Атестат 12 ПР №005277

Вибрані публікації

 1. Yuwen Zhang (Ed.), Heat Pipes: Design, Application and Technology, Nova Science Publishers, Inc., NY. USA, 2018. ISBN: 978-1-53613-908-2. Boris I. Basok, Yurii E. Nikolaenko, Roman S. Melnyk, Thermal Management of Electronic Devices Using Heat Pipes (Capter 3),рр..203–253
 2. Басок Б.І., Веремійчук Ю.А. Оцінка ресурсного потенціалу сонячної електроенергетики у Одеській області// Київ. Видавничий дом «Каліта».-2018.-250 с.
 3. Басок Б. І., Новосельцев О.В., Дубовський С.В., Базєєв Є.Т. Модернізація системи теплопостачання населених пунктів України. Теплофізика, Енергоефективність, Енергоекономіка, Екологія // -Київ. – 2018. – 412 с.
 4. Басок Б.И., Накорчевский А.И. Теплофизика влияния солнечного излучения на здания. Киев. Наукова думка. 2016. – 224 с.
 5. Авраменко А.А., Басок Б.И., Дмитренко Н.П., Ковецкая М.М., Тыринов А.И., Давыденко Б.В. Ренормализационно групповой анализ турбулентности. – Киев, 2013. – 300 с.
 6. Комунальна теплоенергетика України: стан, проблеми, шляхи модернізації, Наукове видання (колективна монографія) у 2-ох томах. – К.: 2007. – 827 с. (Редакційна колегія: Долінський А.А., Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Піроженко І.А.)
 7. Авраменко А.А., Басок Б.И., Кузнецов А.В. Групповые методы в теплофизике. – Киев: Наук. думка, 2003. – 484 с.
 8. Авраменко А.А., Басок Б.И., Соловьев Е.Н. Симметрии уравнений конвективного теплообмена и гидродинамики. – Киев, Наукова думка, 2001. – 91 с.
 9. Накорчевский А.И., Басок Б.И. Гидродинамики и тепломассоперенос в гетерогенных системах и пульсирующих потоках (под ред. А.А. Долинского). – Киев, Наукова думка, 2001. – 348 с.
 10. Басок Б. И., Гоцуленко В.В. Термогидродинамическая неустойчивость потока теплоносителя – К.: 2015. – 412 с.

Контакти

вул. Освіти, 5, 03037, Київ; кімната 330
Тел.: ++380442497256
E-mail: basok.bi@knuba.edu.ua
E-mail: Basok@nas.gov.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram