Габа К.О.

Габа К.О.
Габа Крістіна Олексіївна
– кандидат технічних наук, доцент кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури.

https://scholar.google.com

Загальна інформація
У 2007 р. закінчила Київський національний університет будівництво та архітектури за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».
У 2007-2010 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання».
З 2010 р. працює в КНУБА асистентом, доцентом (з 2016 р.) кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури. З 2016 року виконує обов’язки вченого секретаря кафедри теплотехніки.
Автор 20 науково-методичних праць, двох електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на http://org.knuba.edu.ua

Перелік навчальних дисциплін

 • Тепломасообмін (192 «Теплогазопостачання і вентиляція», 144 «Теплоенергетика»)
 • Теплогенеруючі установки (192 «Теплогазопостачання і вентиляція», 144 «Теплоенергетика»)
 • Тепломасообмінні процеси і апарати (144 «Теплоенергетика»)
 • Водно-хімічний режим теплоенергетичних об’єктів (144 «Теплоенергетика»)

Навчально-методична література

 • Силабус дисципліни «Тепломасообмінні процеси і апарати» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни «Тепло і масообмінні апарти ТЕС» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Cилабус дисципліни «Водно-хімічний режим теплоенергетичних об’єктів» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни «Водопідготовка та водопостачання» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua

Наукова робота

Наукові напрями: Енергоресурсозбереження у муніципальних і промислових теплових технологіях шляхом вдосконалення технологій підготовки теплоносія;
У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності систем теплопостачання модифікацією теплоносія» [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.23.03 / Габа Крістіна Олексіївна; КНУБА. — К., 2016. — 155 с.».

Вибрані публікації

 1. П.М. Гламаздін, К. О. Габа, Є. П. Давиденко, В. С. Вітковський . Перспективи використання поверхнево-активних речовин в технології підготовки води для систем централізованого теплопостачання // Energy-efficiency in civil engineering and architecture. – 2017. – No. 9. – с. 53-57
 2. Е.С. Малкін. К.О. Габа. Вплив модифікації теплоносія триетаноламіновими ефірами жирних кислот на теплообмін // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». – К: КНУБА, вип.19, 2016, с.87-93.
 3. К.О.Габа. Оценка эффективности нового ингибитора для защиты систем теплоснабжения от коррозии // Научная дискуссия; вопросы технических , 2016, № 2(32), с.25-29.
 4. Е.С.Малкін. К.О.Габа. Руйнування відкладень під впливом поверхнево-активних речовин та магнітного поля // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»,. –К: КНУБА, вип.19, 2016, с.125-130.
 5. П.М. Гламаздін, К.О. Цикал., М.В. Микитась. Порівняльний аналіз економічності технологій підготовки води для систем централізованого теплопостачання // Енергоефективність у будівництві та архітектурі». – К: КНУБА, вип.7, 2015, с.58-65.
 6. П.М. Гламаздін, К.О. Цикал . Фізичний механізм очищення накипих відкладень на поверхнях елементів централізованих систем теплопостачання // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – Київ, 2014, Вип. 24. – с. 56 – 62.
 7. Гламаздін П.М., Цикал К.О. (Габа К.О.) Особливості теплообміну у пластинчастих теплообмінниках з розчином ПАР у якості теплоносія // Енергоефективність у будівництві та архітектурі. – К.: КНУБА, вип. 6, 2014. с. 59 – 62.

Контакти

вул. Освіти, 5, 03037, Київ; кімната 330
Тел.: ++380442497256
E-mail: tsykal.ko@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram