Габа К.О.

Габа К.О.
Габа Крістіна Олексіївна
– кандидат технічних наук, доцент кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Google Scholar

Scopus

Загальна інформація

У 2007 р. закінчила Київський національний університет будівництво та архітектури за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».
У 2007-2010 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання».

У 2022 році здобула диплом магістра за спеціальністю 144 «Теплоенергетика».
З 2010 р. працює в КНУБА асистентом, доцентом (з 2016 р.) кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури. З 2016 року виконує обов’язки вченого секретаря кафедри теплотехніки.
Автор 20 науково-методичних праць, двох електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на http://org.knuba.edu.ua

Перелік навчальних дисциплін

 • Тепломасообмін (192 «Теплогазопостачання і вентиляція», 144 «Теплоенергетика»)
 • Теплогенеруючі установки (192 «Теплогазопостачання і вентиляція»)
 • Водопідготовка теплоенергетичних об’єктів (144 «Теплоенергетика»)
 • Альтернативні палива котельних установок(192 «Теплогазопостачання і вентиляція», 144 «Теплоенергетика»)

Навчально-методична література

  • Силабус дисципліни «Тепломасообмінні процеси і апарати» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОП «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
  • Робоча програма з дисципліни «Тепло і масообмінні апарати» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОП «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
  • Cилабус дисципліни «Водопідготовка теплоенергетичних об’єктів» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОП «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
  • Робоча програма з дисципліни «Водопідготовка теплоенергетичних об’єктів» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОП «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
  • Силабус дисципліни «Альтернативні палива котельних установок» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Теплогазопостачання і вентиляція»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
  • Робоча програма з дисципліни «Альтернативні палива котельних установок» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Теплогазопостачання і вентиляція»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua

Наукова робота

Наукові напрями: Енергоресурсозбереження у муніципальних і промислових теплових технологіях шляхом вдосконалення технологій підготовки теплоносія;
У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності систем теплопостачання модифікацією теплоносія» [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.23.03 / Габа Крістіна Олексіївна; КНУБА. — К., 2016. — 155 с.».

Вибрані публікації

 1. П.М. Гламаздін, К. О. Габа, Є. П. Давиденко, В. С. Вітковський . Перспективи використання поверхнево-активних речовин в технології підготовки води для систем централізованого теплопостачання // Energy-efficiency in civil engineering and architecture. – 2017. – No. 9. – с. 53-57
 2. Е.С. Малкін. К.О. Габа. Вплив модифікації теплоносія триетаноламіновими ефірами жирних кислот на теплообмін // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». – К: КНУБА, вип.19, 2016, с.87-93.
 3. К.О.Габа, П.О.Пасічник, М.А.Кириченко. Експериментальне визначення електротехнічних характеристик комбінованого сонячно-електричного повітронагрівача // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 2021, № 36, с.15-20.
 4. Е.С.Малкін. К.О.Габа. Руйнування відкладень під впливом поверхнево-активних речовин та магнітного поля // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»,. –К: КНУБА, вип.19, 2016, с.125-130.
 5. П.М. Гламаздін, К.О. Цикал., М.В. Микитась. Порівняльний аналіз економічності технологій підготовки води для систем централізованого теплопостачання // Енергоефективність у будівництві та архітектурі». – К: КНУБА, вип.7, 2015, с.58-65.
 6. П.М. Гламаздін, К.О. Цикал . Фізичний механізм очищення накипих відкладень на поверхнях елементів централізованих систем теплопостачання // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – Київ, 2014, Вип. 24. – с. 56 – 62.
 7. Гламаздін П.М., Цикал К.О. (Габа К.О.) Особливості теплообміну у пластинчастих теплообмінниках з розчином ПАР у якості теплоносія // Енергоефективність у будівництві та архітектурі. – К.: КНУБА, вип. 6, 2014. с. 59 – 62.

Контакти

вул. Освіти, 5, 03037, Київ; кімната 330
Тел.: ++380442497256
E-mail: tsykal.ko@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram