Гламаздін П.М.

Гламаздін П.М.
Гламаздін Павло Михайлович
– доцент кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури, дійсний член академії будівництва України.

Google Scholar
Загальна інформація
У 1973 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю – інженерна теплофізика; кваліфікація – інженер–теплоенергетик. 1973-1975 роки працює в інституті технічної теплофізики АН СРСР. З 1975 року працює на посаді асистента, старшого викладача, доцента кафедри теплотехніки в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Гламаздін П.М. є автором та співавтором більш як 100 науково-методичних праць

Перелік навчальних дисциплін

 • Теплогенеруючі установки (144 «Теплоенергетика», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» )
 • Теплотехнічні вимірювальні прилади (144 «Теплоенергетика», 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 • Особливості експлуатації твердопаливних та газомазутних котлів зі збагаченим киснем дуттєвим повітрям (144 «Теплоенергетика»)

Навчально-методична література

 • Силабус дисципліни «Теплогенеруючі установки» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція» та 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент; енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни «Теплогенеруючі установки» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція» та 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент; енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології» – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Силабус дисципліни «Теплотехнічні вимірювальні прилади» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція» та 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент; енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни “Теплотехнічні вимірювальні прилади» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція» та 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент; енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології» – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Силабус дисципліни «Особливості експлуатації твердопаливних та газомазутних котлів зі збагаченим киснем дуттєвим повітрям» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент; енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни “Особливості експлуатації твердопаливних та газомазутних котлів зі збагаченим киснем дуттєвим повітрям» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент; енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології» – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua

Наукова робота

Гламаздін П.М є дипломованим патентознавцем. Керівник наукового гуртка на кафедрі.
Наукові напрями: теплогенеруючі установки, тепломасообмінні процеси в топках котлів, опалювальне обладнання, вільна конвекція

Вибрані публікації

 1. Гламаздін П.М. Енергоефективна оптимізація системи теплопостачання нафтотерміналу / П.М. Гламаздін, Е. Сірохіна // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання – 2021. – № 37. – С. 42-53. – Режим доступу: Текст статті
 2. Гламаздін П.М. /Експериментальне дослідження тепловіддачі опалювальних приладів з екструдованих алюмінієвих секцій// Павло Гламаздін, Павло Пасічник Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Науково технічний збірник. Випуск №12, Київ 2019, С.78-86
 3. П.М.Гламаздін, В.С.Пінчук. Шляхи підвищення енергоефективності будівель вищих навчальних закладів. Зб. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», КНУБА. Вип..38. 2015, с.381-388
 4. . П.М.Гламаздин, Р.Шварценбергер. Гидравлические схемы отоптельных котельных при использовании дымогарных котлов с двумя жаровыми трубами. Зб. «Енергоефективність у будівництві та архітектурі». КНУБА, вип..7, 2015, с.558-565
 5. П.М.Гламаздін, К.О.Цикал., М.В.Микитась. Порівняльний аналіз економічності технологій підготовки води для систем централізованого теплопостачання. Зб. «Енергоефективність у будівництві та архітектурі». КНУБА, вип..7, 2015, с.58-65
 6. П.М.Гламаздін, О.М. Залеський, R. Schwarzenberger. Особливості організації теплопостачання об’єктів портової інфраструктури від твердопаливних котелень. Зб. «Морська інфраструктура України: проблеми та перспективи розвитку». НУК, 2017, с.23-26
 7. П.М.Гламаздін, Є.П. Кіреєв. Особливості використання сонячної енергії в системах гарячого водопостачання Ізраїля. Зб. «Морська інфраструктура України: проблеми та перспективи розвитку». НУК, 2017, с.182-184
 8. П.М.Гламаздін, R. Schwarzenberger, Д.П.Гламаздін. Влияние результатов термомодернизации зданий и сооружений городской застройки на режимы работы источников теплоты систем централизованного теплоснабжения.Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo, Vol.24, 2018, с.73-79
 9. Гламаздін П.М. /Шляхи зниження тепловтрат в зарадіаторній ділянці огороджувальних конструкцій// П.М. Гламаздін, П.О. Пасічник: Вентиляція, Освітлення та Теплогазопостачання. Науково-технічний збірник. Випуск 29, Київ 2019. С. 21-28. -Режим доступу: Текст статті

Контакти

вул. Освіти, 5, 03037, Київ; кімната 353
Тел.: ++380442497256
E-mail: glamazdin.pm@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram