Кириченко М.А.

Кириченко М.О.
Кириченко Михайло Анатолійович
– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Теплотехніки” Київського національного університету будівництва і архітектури.

Google Scholar

Загальна інформація
У 1997 р. з відзнакою закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну».
У 1997-2000 рр. навчався в аспірантурі в Київському державному технічному університеті будівництва і архітектури.
З 2000-2004 працював в КНУБА асистентом кафедри “Теплотехніки” Київського національного університету будівництва і архітектури.
З 2004-2013 р. працюв в Товаристві з обмеженою відповідальністю «АВіК» на посадах керівник проектного відділу та технічний директор підприємства.
З 2013 р. працює в КНУБА асистентом, доцентом (2014 р.) кафедри “ Теплотехніки ”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Автор більше 25 науково-методичних праць

Перелік навчальних дисциплін

  • Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
  • Інженерні споруди теплових мереж
  • Монтаж, пуско – налагодження та еколого-теплотехнічні випробування

Навчально-методична література

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

   • Кириченко М.А. Робоча програма з дисципліни «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»: 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент»
   • Кириченко М.А.Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: Курс лекції/ Кириченко М.А., Чепурна Н.В.. – К.: КНУБА,. – 125 с.
   • Кириченко М.А. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Розрахунок об’ємів і ентальпій продуктів згорання при спалюванні біопалива». Тепловий баланс і витрата палива: методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи. / уклад.: М.А.Кириченко, П.М.Гламаздін, Н.В. Чепурна– К.: КНУБА, ….. – 51 с.

Інженерні споруди теплових мереж

   • Кириченко М.А. Робоча програма з дисципліни «Інженерні споруди теплових мереж» для студентів спеціальностей: 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент»»

Монтаж, пуско – налагодження та еколого-теплотехнічні випробування

   • Кириченко М.А. Робоча програма з дисципліни «Монтаж, пуско – налагодження та еколого-теплотехнічні випробування» для студентів спеціальностей: 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент»

Наукова робота

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему ««Інтенсифікація теплообміну в електричних повітряно-опалювальних агрегатах з трубчастими нагрівачами» [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.03 / Кириченко Михайло Анатолійович; Київський національний університет будівництва і архітектури. — К., 2013. — 152 л.». В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Напрями наукової діяльності

Інтенсифікація теплообміну в теплообмінниках. Використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

Вибрані публікації

 1. Кириченко М.А. Особливості нерівномірного розподілу повітряного потоку в трубному пучку / Е.С. Малкін, М.А. Кириченко, Н.В. Чепурна, // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: Науково-технічний збірник. – Вип.16. – К.: КНУБА, 2012. – С.17-20
 2. Кириченко М.А. Інтенсифікація теплообміну в повітряно-опалювальних агрегатах з трубчастими нагрівачами / Е.С. Малкін, М.А. Кириченко, Н.В. Чепурна, // Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Випуск 6. Відповідальний редактор П.М. Куліков. – К.: КНУБА, 2014 р. – С.183-188.
 3. Кириченко М.А. Дослідження теплових процесів в електричних повітряних опалювальних агрегатах / Е.С. Малкін, М.А. Кириченко, Н.В. Чепурна, // Вісник Херсонського національного технічного університету. – №1(52). – 2015 – С. 30-34
 4. Кириченко М.А. Експериментальні дослідження розподілу швидкості повітряного потоку в міжрядному просторі трубних пучків і розподілу температур на поверхні нагрівальних елементів / М.А. Кириченко, Н.В. Чепурна, С.В. Барановська // НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ: збірник науково-технічних праць.-Львів:РВВ НЛТУ України.-2015. – Вип.25.2. – С. 145-150.
 5. Кириченко М.А. Розрахунок економічної ефективності впровадження системи децентралізованого забезпечення мікроклімату розсадних відділень теплиць / Н. В. Чепурна, М. А. Кириченко, В. В. Чепурний // Енергоефективність в будівництві та архітектурі. – 2016. – Вип. 8. – С. 409 – 415- Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/enef_2016_8_67
 6. Кириченко М.А. Дослідження параметрів мікроклімату в камерах для вирощування зелених культур / Н.В. Чепурна, М.А. Кириченко, В.В. Чепурний // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 25 / відповід. редактор Е.С. Малкін. – Київ: КНУБА, 2018. – с. 37 – 43 – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/votp_2018_25_10
 7. Кириченко М.А. Дослідження опалювальних приладів на основі фазового переходу першого роду / Ю.О. Поденежко, М.А. Кириченко, Н.В. Чепурна // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 31 / відповід. редактор В.О. Мілейковський. – Київ: КНУБА, 2019. – с. 63 – 70
 8. Кириченко М.А. Аналіз ефективності роботи повітряного теплового насоса залежно від коливань температури зовнішнього повітря / О.В. Шаповал, Н.В. Чепурна, М.А. Кириченко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 37 / відповід. редактор В.О. Мілейковський. – Київ: КНУБА, 2021. – с. 24 – 30– Режим доступу:
  http://vothp.knuba.edu.ua/article/view/230393

Контакти

вул. Освіти, 5, 03037, Київ; кімната 330
Тел.: +38 (044) 241-54-83
E-mail: kyrychenko.ma@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram