Місія. Візія. Принципи

МІСІЯ. Формування творчої особистості на основі фундаментальних і прикладних знань, умінь і практичних навиків для виконання професійних завдань та функціональних обов’язків у вказаній галузі економіки.
ВІЗІЯ. Забезпечення умов формування, розвитку і набуття здобувачем вищої освіти результатів навчання для подальшого самовдосконалення, успішної професійної та наукової діяльності упродовж життєвої кар’єри.
ПРИНЦИПИ. Кафедра – це спільнота студентів, випускників, професорсько-викладацького і навчально-допоміжного складів, працедавців та друзів, людей різних культур, віросповідань і походжень, які поважають кафедральні традиції та людські цінності.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram