Освітні компоненти

                                               ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ТЕПЛОТЕХНІКИ

                                                                        ОБОВЯЗКОВІ

Назва дисципліни

Спеціальність

Рівень вищої освіти

1.

Вступ до фаху

144 ТЕ, 185 НІТ

бакалавр

2.

Технічна термодинаміка, тепломасообмін

185 НІТ

бакалавр

3.

Промислова геологія нафти і газу

185 НІТ

бакалавр

4.

Методи пошуку та розвідки родовищ нафти і газу

185 НІТ

бакалавр

5.

Методи промислової геофізики

185 НІТ

Бакалавр

6.

Теплогенератори та теплосилові установки

185 НІТ

Бакалавр

7.

Технічна термодинаміка

192 ТВ, 144 ТЕ

бакалавр

8.

Тепломасообмін

192 ТВ, 144 ТЕ

бакалавр

9.

Будівельна теплофізика

192 ТВ, 144 ТЕ

бакалавр

10.

Паливо і технології його спалювання

144 ТЕ

бакалавр

11.

Парові та газові турбіни

144 ТЕ, 185 НІТ

бакалавр

12.

Гаряче водопостачання

192 ТВ, 144 ТЕ

бакалавр

13.

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

144 ТЕ

бакалавр

14.

Теплогенеруючі установки

192 ТВ, 144 ТЕ

бакалавр

15.

Теплопостачання

192 ТВ, 144 ТЕ

бакалавр

16.

Теплові насоси

144 ТЕ

бакалавр

17.

Енергетичний аудит та менеджмент

144 ТЕ

бакалавр

18.

Водопідготовка теплоенергетичних об’єктів

144 ТЕ

бакалавр

19.

Енергоефективні технології промислових підприємств

144 ТЕ

бакалавр

20.

Теплотехнічні вимірювальні прилади  та вимірювально-інформаційні системи

144 ТЕ

бакалавр

21.

Теплоенергетичні установки

144 ТЕ

бакалавр

22.

Промислове теплопостачання

192 ТВ, 144 ТЕ

магістр

23.

Теплогенеруючі установки

192 ТВ

магістр

24.

Енергоефективність та енергоресурсозбереження

144 ТЕ

магістр

25.

 Енергоресурсозбереження та аудит

192 ТВ

магістр

26.

Енергетичний менеджмент ISO 5001

144 ТЕ

магістр

27.

Cистеми виробництва, розподілу і споживання енергетичних ресурсів муніципальних та промислових підприємств

144 ТЕ

магістр

28.

Інженерні споруди теплових мереж

192 ТВ, 144 ТЕ

магістр

29.

Енергоефективна модернізація теплотехнічного обладнання

144 ТЕ

магістр

 

                                                                                    ВИБІРКОВІ

Назва дисципліни

Спеціальність

Рівень вищої освіти

1.

Основи теплотехніки

131 ІЛС

бакалавр

2.

Основи теплотехніки

133 БМО

бакалавр

3.

Теплохолодопостачання промислових і цивільних будівель

192 ТВ, 144 ТЕ

бакалавр

4.

Державне управління і контроль у сфері енергопостачання. Нормативно-правове забезпечення

144 ТЕ

бакалавр

5.

Системи енергопостачання з альтернативними джерелами

192 ТВ, 144 ТЕ

Бакалавр

6.

Термодинаміка і теплотехніка

151 АКІТ

Бакалавр

7.

Основи теплотехніки

183 ТЗНС

бакалавр

8.

Введення в сейсморозвідку

185 НІТ

бакалавр

9.

Термодинаміка та теплопередача

192 ВВ, 194 ГБ

бакалавр

10.

Альтернативні види палив котельних установок

192 ТВ

бакалавр

11.

Тепломасообмінні процеси і апарати систем ТГПіВ

192 ТВ

бакалавр

12.

Монтаж, пуско – налагодження та еколого-теплотехнічні випробування

144 ТЕ

магістр

13.

Експлуатаційна надійність теплотехнічного обладнання

144 ТЕ

магістр

14.

Енергоресурсоаудит

192 ВВ

магістр

15.

Термодинамічні методи досліджень енергетичної ефективності

144 ТЕ

магістр

16.

Комбіновані системи теплопостачання з використанням відновлювальних джерел енергії

144 ТЕ

магістр

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram