Пашкова Л.В.

Пашкова
Пашкова Лариса Володимирівна
– старший викладач кафедри “Теплотехніки ” Київського національного університету будівництва і архітектури.

Загальна інформація
У 2001 р. закінчила Московський державний університет імені М.В. Ломоносова. Захищала атестаційну роботу на кафедрі динамічної геології. Отримала кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Геологія».

В період з 2001 року по 2021 рок працювала на посаді провідного геолога/геофізика у технологічних компаніях Києва з геолого-геофізичних досліджень нафтогазоносності надр. Виконувала проекти з пошуку вуглеводнів у Технологічному центрі ДГП «Укргеофізика» (2001р. – 2006р.), ООО «Концерн Надра» (2007р.- 2010р.),  ООО «Вікоіл ЛТД» (2010р. – 2018р.), ООО «Ю. Бі. Сейсмік Юкрейн» (2018р.. – 2020р.). Захищала проекти в межах компанії та державних органів (як відповідальний виконавець).

З 2021 р. працює в КНУБА на посаді інженера, старшого викладача  (з 2022р.) кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

 • Промислова геологія нафти і газу (НіТ).
 • Введення у сейсморозвідку (НіТ).

Навчально-методична література

 • Силабус навчальної дисципліни «Промислова геологія нафти і газу» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
 • Силабус навчальної дисципліни «Введення у сейсморозвідку» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

Напрями наукової діяльності

 • Структурна та стратиграфічна сейсмічна інтерпретація геофізичних матеріалів.
 • Геолого-геофізичне та петрофізичне 3D моделювання.
 • Прогноз фільтраційно-ємнісних властивостей у міжсвердловинному просторі.
 • Інтерпретація геофізичних досліджень свердловин.
 • Геологічний прогноз на буріння свердловин.
 • Підрахунок запасів/ресурсів об’ємним методом у програмі Petrel (Schlumberger).
 • Геологічна будова нафтогазоперспективних об’єктів – оцінка нафтогазового потенціалу

Контакти

вул. Освіти, 5, 03037, Київ; кімната 355 (3 учб.корп.)
Тел.: +38 (044) 249-72-56
E-mail: baranovska.sv@knuba.edu.ua ;

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram