Пасічник П.О.

Пасічник П.О.
Пасічник Павло Олександрович
– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Теплотехніки”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Google Scholar
Scopus
Загальна інформація
У 2011 р. закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляції».
У 2011-2014 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі теплотехніки КНУБА .
З 2018 р. працює в КНУБА доцентом кафедри “Теплотехніки” Київського національного університету будівництва і архітектури.
Автор більше 20 науково-методичних праць

Перелік навчальних дисциплін

 • Енергоефективність і аудит (ТЕ)
 • Енергетичний менеджмент (ISO 50001) (ТЕ)
 • Енергоресурсозбереження і аудит (ТВ)
 • Енергоресурсоаудит (ВВ,ГБ)
 • Парогазові теплоенергетичні установки(ТЕ)

Навчально-методична література

 • Силабус дисципліни «Енергоефективність і аудит» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни «Енергоефективність і аудит» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Cилабус дисципліни «Енергетичний менеджмент (ISO 50001)» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни «Енергетичний менеджмент (ISO 50001)» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Силабус дисципліни «Парогазові теплоенергетичні установки» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни «Парогазові теплоенергетичні установки» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Cилабус дисципліни «Енергоресурсозбереження і аудит» для студентів спеціальності 192 «Будівництво» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни «Енергоресурсозбереження і аудит» для студентів спеціальності 192 «Будівництво» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція» – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Cилабус дисципліни «Енергоресурсоаудит» для студентів спеціальності 192 «Будівництво» спеціалізація «Водопостачання і водовідведення» та «Гідротехнічне будівництво» – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни «Енергоресурсоаудит» для студентів спеціальності 192 «Будівництво» спеціалізація «Водопостачання і водовідведення» та «Гідротехнічне будівництво» – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua

Наукова робота

У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Система теплопостачання з комбінованим сонячно-електричним повітропідігрівачем» [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.03 / Пасічник П.О.; КНУБА. — К., 2016. — 157 с.».

Напрями наукової діяльності

Геліотехніка та геліосистеми теплопостачання. Тепломасообмінні процеси в системах теплопостачання. Енергоефективність у будівництві

Вибрані публікації

 1. Пасічник П.О. Можливості вдосконалення конструкції секційного алюмінієвого опалювального приладу / П.М. Гламаздін, П.О. Пасічник, О.В.Приймак // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2022. – № 41. – С. 24-31. – Режим доступу: Текст статті
 2. D. Lazariev. Experimental Researches of Concrete Ultimate Characteristics and Strength of Compressed and Bended Reinforced Concrete Elements / D. Lazariev, Y. Avramenko, O. Zuma, P. Pasichnyk // Proceeding of the 2nd Internetional Conference on BUILDING Innovations pp. 133-141, JUNE 2020 SCOPUS – Режим доступу: Посилання на Springer
 3. Гламаздін П.М. /Експериментальне дослідження тепловіддачі опалювальних приладів з екструдованих алюмінієвих секцій// Павло Гламаздін, Павло Пасічник Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Науково технічний збірник. Випуск №12, Київ 2019, С.78-86 -Режим доступу: Текст статті
 4. Гламаздін П.М. /Шляхи зниження тепловтрат в зарадіаторній ділянці огороджувальних конструкцій// П.М. Гламаздін, П.О. Пасічник: Вентиляція, Освітлення та Теплогазопостачання. Науково-технічний збірник. Випуск 29, Київ 2019. С. 21-28. -Режим доступу: Текст статті
 5. Приймак О.В. /Вплив конструктивних особливостей енергетичної палі на її ефективність// О.В. Приймак, П.О. Пасічник, І.Т. Кузицький: Вентиляція, Освітлення та Теплогазопостачання. Науково-технічний збірник. Випуск 25, Київ 2018. С. 31-35.Режим доступу: Посилання на бібліотеку Вернадського
 6. Пасічник П.О. Дослідження тепловіддачі абсорбера сонячного повітропідігрівача виготовленого з гофрованої вуглеграфітового трикотажного полотна / П.О. Пасічник, О.В.Приймак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія” Технічні науки”. Випуск №1(94), Київ 2016. с.85-91 – Режим доступу: Текст статті
 7. Приймак А.В. Особенности воздушных солнечных систем теплоснабжения / А.В.Приймак, П.А.Пасечник //«Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym», том1, вип.15, 2015, с.152-158 – Режим доступу: Посилання на сайт збірника

Контакти

вул. Освіти, 5, 03037, Київ; кімната 351
Тел.: +38 (044) 241-54-83
E-mail: pasichnyk.po@knuba.edu.ua ;

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram