Погосов О.Г.

Погосов О.Г.
Погосов Олександр Григорович
– Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Google Scholar

Загальна інформація
У 2011 р. закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури. Отримав кваліфікацію магістра інженера-будівельника за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція» в Київському національному університеті будівництва та архітектури (КНУБА). Протягом навчання працював та отримував практику в проектних організаціях ТОВ «Київгазпроект» та ТОВ «Вема Карбон». З 2011 по 2015 р. навчався у аспірантурі при кафедрі теплотехніки КНУБА з відривом від виробництва. В 2016 р. захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата технічних наук. З 2011 року працював на посадах асистента, завідувача лабораторією, провідного інженера кафедри теплотехніки КНУБА. З 2013 року є співзасновником проектно-монтажної компанії ПП «Ірпіньтеплосервіс». В 2016-2018 роках тренер проєкту «NZEB-пасивне будівництво». З 2018 року по теперішній час тренер та член атестаційної комісії проєкту «Підготовка та професійна атестація енергетичних аудиторів та спеціалістів з обстеження інженерних систем» (за участі Мінрегіонбуд та КНУБА). З 2019 року керівник відділу маркетингу, організаційно-технічної роботи та планування БНЕС Центру КНУБА. В 2022 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Теплоенергетика» в КНУБА. З 2022 року працює на посаді доцента кафедри теплотехніки, КНУБА. З 2022 року член робочої групи по співпраці між КНУБА, ВГОІ «ІПУ», ГО «Асоціація саперів України», ГО «Ерлайт» та ООН в рамках реалізації Проєкту з метою допомоги регіональному керівництву Центральної та Західної України в процесах пошуку й розгляді усіх можливостей щодо розміщення тимчасово переміщених осіб і переселенців (ВПО) на територіях центральних та західних областей. З 2022 року член 3-ої підгрупи Робочої групи з питань аудиту збитків, понесених внаслідок Російської агресії (за участі Мінрегіонбуд та КНУБА).

Перелік навчальних дисциплін

 • Тепломасообмінні процеси і апарати систем ТГПіВ (ТВ, ТЕ)
 • Теплохолодопостачання промислових і цивільних будівель (ТВ, ТЕ)
 • Комбіновані системи теплопостачання з використанням відновлювальних джерел теплоти (ТЕ)
 • Парові та газові турбіни (ТЕ)
 • Технічна термодинаміка, тепломасообмін (НіТ)

Навчально-методична література

 • Навчально-методичний комплекс дисципліни «Тепломасообмінні процеси і апарати систем ТГПіВ».
 • Навчально-методичний комплекс дисципліни «Теплохолодопостачання промислових і цивільних будівель».
 • Методичний посібник «Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками». Видавник Проект «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується GIZ за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Автори: Алла Ігнатенко, Інна Яреськовська, Нікита Піддубний, Світлана Берзіна, Олег Картавцев. Світлана Перминова, Володимир Скочко, к.т.н., доцент Олексій Ященко, к.арх., доцент, Олександр Погосов, к.т.н., Сергій Кожедуб, к.т.н., Євген Кулінко, Андрій Посікера. Під загальною редакцією к.т.н., Дюжилової Н.О. (2021).
 • Методичний посібник «Основи проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів дошкільної освіти з поліпшеними екологічними характеристиками». Видавник Проект «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується GIZ за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Автори: Алла Ігнатенко, Інна Яреськовська, Нікита Піддубний, Світлана Берзіна, Олег Картавцев. Світлана Перминова, Володимир Скочко, к.т.н., доцент Олексій Ященко, к.арх., доцент, Олександр Погосов, к.т.н., Сергій Кожедуб, к.т.н., Євген Кулінко, Андрій Посікера. Під загальною редакцією к.т.н., Дюжилової Н.О. (2021).
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» з курсу Енергоефективні будівлі і споруди (2013).

Наукова робота

У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Енергоефективне паропостачання промислових технологій з глибокою утилізацією енергетичного потенціалу пари». Автор, співавтор понад 20 науково-методичних праць та 3 охоронних документів. Створено комплексний експериментальний стенд для дослідження процесів класичного паросилового циклу.
Коло наукових інтересів:
– проєктний менеджмент та життєвий цикл проєкту;
– енергоресурсозбереження та сертифікація енергоефективності будівель та споруд;
– використання вторинних енергетичних ресурсів і нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;
– низькотемпературні джерела та системи споживання енергії;
– ексергетичний аналіз роботи систем теплопостачання.

Вибрані публікації

  1. Олександр Погосов. Аналіз рівня економічної доцільності експлуатації ТЕС та шляхи їх можливої модернізації на прикладі впровадження частотних живильних електронасосів / О. Погосов, О. Приймак, Е. Малкін, Е. Кулінко // Czestochowa, Czestochowa University of Technology, Construction of Optimized Energy Potential, vol. 2(16)2015, c.63-69.
  2. Кулінко Є.О., Кузицький І.В., Погосов О.Г. Теплові насоси як джерела низькотемпературного теплопостачання. Energy-efficiency in civil engineering and architecture. Issue No. 9 – Київ, 2017. 132-126 с.
  3. Малкін Е.С. Методика техніко-економічного обгрунтування впровадження парових турбін малої потужності в системах теплопостачання промислових підприємств та результати її розповсюдження на типові редукційно-охолоджувальні установки / Е.С. Малкін, О.Г. Погосов // Науково-технічний збірник «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». Вип. 17. – К.: КНУБА, 2014. – с. 107-112.
  4. Малкін Е.С. Оцінка вторинних енергоресурсів та напрямки підвищення енергоефективності при реконструкції систем паропостачання промислових підприємств / Е.С. Малкін, О.Г. Погосов // Науково-технічний збірник «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». Вип. 18. – К.: КНУБА, 2015. – с. 106-112.
  5. Погосов О.Г. Експериментальні дослідження ефективності відцентрових сепараційних пристроїв з подвійним відведенням рідкої фази / Погосов О.Г., Малкін Е.С. // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми систем теплогазопостачання і вентиляції, водопостачання і водовідведення». – Рівне: НУВГП, 2015. – с. 25-27.
  6. Погосов О.Г. Дослідження потенціалу систем паропостачання промислових підприємств при заміні редукційно-охолоджувальних вузлів на турбіни малої потужності // Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Вип. 7. – К.: КНУБА, 2015. – с. 222-229.
  7. Погосов О.Г. Експериментальні дослідження ефективності відцентрових сепараційних пристроїв з подвійним відведенням рідкої фази / Погосов О.Г., Малкін Е.С. // Збірник наукових праць «Вісник національного університету водного господарства та природокористування». Вип. 1(69). – Рівне: НУВГП, 2015. – с. 209-215.
  8. Погосов О.Г. Дослідження потенціалу застосування пристроїв зниження тиску насиченої пари з виробленням електроенергії // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні». Збірник тез доповідей, в 2 частинах – Ч.1. – К.:КНУБА, 2011. – с. 87-90.
  9. Падерно Д.Ю. Визначення граничної економічної доцільності подовження експлуатації обладнання теплових електростанцій / Д.Ю. Падерно, О.Г. Погосов // Матеріали ХХІІ міжнародної конференції «Проблеми екології і експлуатації об’єктів енергетики». – Ялта: ІПЦ АЛКОН, 2012. – с. 181-189.

Контакти

вул. Освіти, 5, 03037, Київ; кімната 351
Тел.: ++380442497256
E-mail: pohosov.oh@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram