Швачко Н.А.

Швачко Н.А.
Швачко Наталія Анатоліївна
– к.т.н., доцент кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури.

GoogleScholar

Scopus

Загальна інформація
У 1980 р. закінчила Київський інженерно-будівельний інститут, санітарно-технічний факультет, спеціальність – “теплогазопостачання та вентиляція”

Швачко Н.А. є автором та співавтором більш як 40 науково-методичних праць

Перелік навчальних дисциплін

 • Теплофікація. Теплові мережі (144 «Теплоенергетика»)
 • Промислове теплопостачання (144 «Теплоенергетика»)
 • Теплопостачання (192 «Будівництво»)
 • Теплопостачання промислових підприємств (192 «Будівництво»)

Навчально-методична література

 • Силабус дисципліни «Теплопостачання» для студентів спеціальності 192 «Будівництво» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни Теплопостачання» для студентів спеціальності 192 «Будівництво» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція» – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Швачко Н.А. Теплопостачання: методичні вказівки до виконання курсового проекту для підготовки студентів спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» / Н.А. Швачко ; Київ. нац. ун-т буд-ва та арх. – К.: КНУБА, 2013. – 48 с.
 • Силабус дисципліни «Теплопостачання промислових об’єктів» для студентів спеціальності 192 «Будівництво» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни “Теплопостачання промислових об’єктів» для студентів спеціальності 192 «Будівництво» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція» – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Швачко Н.А. Теплопостачання промислових підприємств : методичні вказівки до виконання курсового проекту для підготовки студентів спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» / Н.А. Швачко, С.В. Барановська, Н.В. Чепурна ; Київ. нац. ун-т буд-ва та арх. – К.: КНУБА, 2014. – 50 с.
 • Cилабус дисципліни «Теплофікація. Теплові мережі» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни «Теплофікація. Теплові мережі» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Cилабус дисципліни «Промислове теплопостачання» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології»– Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Робоча програма з дисципліни «Промислове теплопостачання» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізація «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології – Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua

Наукова робота

В 1991р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.03 – “освітлення, теплогазопостачання і вентиляція” на тему «Вакуумований колектор сонячної енергії для геліосистем теплопостачання».
Диплом № 064306 від 3 липня 1992р.

Наукові напрями: геліосистеми теплопостачання, відновлювані джерела теплоти, теплові насоси

Вибрані публікації

 1. Єнін П.М., Швачко Н.А. Теплопостачання (частина І “Теплові мережі та споруди”). Навчальний
  посібник. – К.: Кондор, 2007, – 244 с.
 2. Швачко Н.А. Вибір раціональної схеми системи теплопостачання з використанням відновлювальних джерел енергії / Швачко Н.А., Приймак О.В. // Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Вип. 7. – К.: КНУБА, 2015 р. – С.236-240
 3. Швачко Н.А. Проблеми модернізації систем централізованого теплопостачання малих міст / Швачко Н.А., Приймак О.В., Гламаздін П.М. // Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Вип. 8. – К.: КНУБА, 2016 р. – С.286-290.
 4. Швачко Н.А. Підвищення ефективності повітряних геліосистем за рахунок енергії вітру / Швачко Н.А., Пасічник П.О., Білан Р.В., Миронова Л.О. // Вісник КНУДТ. Серія «Технічні науки». – К.: КНУТД, 2016 р. – №1(94) – С.43-48
 5. Гламаздін П.М., Швачко Н.А., Приймак Д.В. Тези доповіді «Оптимізація структури систем централізованого теплопостачання малих міст», с.23-24. VII Міжнародна науково-технічна конференція «Муніципальна енергетика: проблеми, рішення», 21-22 грудня 2017р. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова м. Миколаїв. – ISBN 978-966-321-340-8

Контакти

вул. Освіти, 5, 03037, Київ; кімната 349
Тел.: ++380442497256
E-mail: shvachko.na@knuba.edu.ua ;

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram