Чернишев Денис Олегович. Кафедра водопостачання та водовідведення.

Чернишев Денис Олегович 
доктор технічних наук, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

 

https://scholar.google.com/citations?user=xuEQA98AAAAJ&hl=uk

 https://orcid.org/0000-0002-1946-9242

Загальна інформація

Спочатку пішов вчитися в Київське профтехучилище № 21 і отримав фах маляра-штукатура-плиточника 3-го розряду. А в 16 років пішов на 9-ти місячні підготовчі курси в КНУБА. В 1995 році вступив в Університет.
Після закінчення Університету в 2000 році пішов працювати в КНУБА і вступив в аспірантуру за напрямком інженерної гідрології. З 2002 року ще не закінчивши аспірантуру почав працювати асистентом на кафедрі гідравліки та водовідведення (зараз водопостачання та водовідведення). На цій посаді закінчив аспірантуру і захистив в 2005 році кандидатську дисертацію за напрямком гідравліка і інженерна гідрологія. З 2007-2008 рік працював доцентом на цій же кафедрі. На кілька років став заступником відповідального секретаря, а потім відповідальним секретарем приймальної комісії КНУБА.
В 2008 році, під час фінансової кризи, паралельно з Університетом працював головним інженером-проектувальником в проектній організації. Це був переломний момент в житті, адже довелося обирати, чи залишитися головним проектувальником чи повернутися працювати в рідний Університет. Любов до студентів перемогла. Залишився працювати в приймальній комісії КНУБА. До речі, був наймолодшим за всі роки відповідальним секретарем.
З 2014 році став проректором з навчально-виховної та навчально-виробничої роботи.
З 2015 року – перший проректор. 

Перелік навчальних дисциплін
 • Технічна механіка рідини та газу
 • Гідравліка і аеродинаміка
 • Інженерне обладнання iнтер’єру
Наукова робота

У 2000 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Водопостачання, водовідведення, раціональне використання і охорона водних ресурсів».

Кандидат технічних наук з 2006 року зі спеціальності «Гідравліка та інженерна гідрологія».

Доктор технічних наук з 2019 року зі спеціальності «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва».

Вчене звання професора кафедри водопостачання та водовідведення присвоєно у 2020 році.

Під науковим керівництвом д.т.н., професора Чернишева Д.О. захищено 2 докторських, 4 кандидатських та 2 дисертації доктора філософії.

Виступає  офіційним опонентом кандидатських дисертацій.

Науково-дослідна робота

Проєкт: «Створення технології комплексної переробки залізовмісних стічних вод з утилізацією відходів в екрануючих покриттях для військових об’єктів»

Україно-польський проєкт: «Оцінка вибраних історичних житлових масивів (у Кракові та Києві), що виникли на основі теорії Ебенезера Говарда «Місто-сад» з точки зору сучасних вимог еко-міста».

Монографії

 Методологія, аналітичний інструментарій та практика організації біосферосумісного будівництва: Монографія / Д.О. Чернишев. – Київ: КНУБА, 2017. – 298 с.

  1. Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості
   формування в будівництві: колективна монографія/ В.М.Лич, Куліков П.М., Чернишев Д.О., Рижакова Г.М.та інші всього 22// Київ :КНУБА, 2017.
  2. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва/ Чернишев Д.О. Л.В. Сорокіна, А.Ф. Гойко, С.П. Стеценко та інші всього 25// Київ :КНУБА, 2017.
  3. Organizational and technological, economic quality control aspects in the construction industry//O. A. Tugai, D.Chernyshev, P. Ye. Hryhorovskyi, V. O. Khyzhniak, S. та інші

всього 6// Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. ISBN 978-966-397-166-7

 1. Гідравліка напірних перфорованих трубопроводів очисних споруд систем водопостачання та водовідведення:монографія/ А.М.Кравчук, Д.О.Чернишев, О.А.Кравчук. – Київ: КНУБА, 2021. – 204 с.
Посібники

 Основи трансферу технологій: підручник/ М.К.Сукач, Г.М. Рижакова, Д.О.Чернишев, І.С.Івахненко; за ред.проф.М.К.Сукача. – Київ: ЦП Компринт, 2020. – 331с.

 • Конструкції будівель і споруд. Книга 2. Нежитлові будівлі. Посібник./ Куліков П.М., Чернишев Д.О., Гетун Г.В./ Кам’янець-Подільський.: ТОВ «Друкарня». – 900 с.
Вибрані публікації
 1. Yuliia Trach, Denys Chernyshev, Olga Biedunkova, Victor Moshynskyi, Roman Trach, Ihor Statnyk. Modeling of Water Quality in West Ukrainian Rivers Based on Fluctuating Asymmetry of the Fish Population. Water 2022, 14, 3511. https:// doi.org/10.3390/w14213511 ISSN 20734441 Scopus
 2. Roman Trach, Victor Moshynskyi. Chernyshev Denys, Oleksandr Borysyuk, Yuliia Trach, Pavlo Striletskyi, Volodymyr Tyvoniuk. Modeling the Quantitative Assessment of the Condition of Bridge Components Made of Reinforced Concrete Using ANN. Sustainability 2022, 14, 15779. ISSN 20711050 https://doi.org/10.3390/su142315779 Scopus
 3. Chernyshev D., Ryzhakova G., Honcharenko T., Petrenko H., Chupryna I., Reznik N. (2022). Digital administration of the project based on the concept of smart construction. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 495, рр. 1316-1331 Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1_114 Scopus
 4. Gryglewski P., Chernyshev D., Kashchenko O., Shilo A., Ivashko Y., Dmytrenko A., Ivashko O. (2021)Between practice and theory. Comments on the specificity of art history and art education in poland and ukraine. Art Inquiry 23, с. 170-190 DOI 10.26485/AI/2021/23/10 Scopus
 5. Klochko A., Chernyshev D., Terenchuk S., Zapryvoda V. (2021). Using Deep Structured Semantic Model to Analysis Text Documents in the Building Normative Base IEEE International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2020 – Proceedings, pp. 330 – 33 ISBN 978-172819177-5, DOI 10.1109/PICST51311.2020.9467985 Scopus
 6. Zhengbing Hu, Ihor Tereikovskyi, Denys Chernyshev, Liudmyla Tereikovska, Oleh Tereikovskyi, Dong Wang. (2021). Procedure for Processing Biometric Parameters Based on Wavelet Transformations. International Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS), Vol.13, No.2, pp. 11-22, 2021.DOI: 10.5815/ijmecs.2021.02.02 Scopus.
 7. Voloshkina E., Efimenko V., Zhukova O., Chernyshev D., Korduba I., Shovkivska V. (2021). Visual modeling of the landslide slopes stress-strain state for the computer-aided design of retaining wall structures2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM 2021 – Proceedings, 2021, 9385211, DOI: 1109/CADSM52681.2021.9385211 Scopus, Web of Science.
 8. Gryglewski, Y. Ivashko, D. Chernyshev, P. Chang, A. Dmytrenko. (2020) ART AS A MESSAGE REALIZED THROUGH VARIOUS MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION Art Inquiry. Recherches sur les arts 2020, vol. XXII p.57-88

ISSN 1641-9278 / e – ISSN 2451-0327 / https://doi.org/10.26485/AI/2020/22/4 Scopus

 1. Dyomin M., Chernyshev D., Andrii D., Kuzmenko T. Chang P. A breakthrough in landscape design: from traditional garden of ancient despots to the avant-garde “garden of Cubism” Latvia University of Life Sciences and Technologies Landscape Architecture and Art, Volume 16, Issue 16, 2020, Pages 70-79 DOI: 10.22616/j.landarchart.2020.16.07 Scopus
 2. Chernyshev D., Ivashko Y, Kusnierz-Krupa D., Dmytrenko A. (2020) Role of Natural Landscape in Perception of Ukrainian Sacral Architecture Monuments LANDSCAPE ARCHITECTURE AND ART, 17(17), p. 13-21 DOI 10.22616/j.landarchart.2020.17.02 Web of Science, Scopus.
 3. Chernyshev D., Ivashko Y., Chang P. Functional and figurative and compositional features of traditional Chinese pavilions. Wiadomosci Konserwatorskie Volume 2020, Issue 61, 2020, Pages 60-66 DOI: 10.48234/WK61PAVILIONS Scopus
 4. Denys Chernyshev, Mykola Dyomin, Andrii Dmytrenko, Oleksandr Ivashko. (2020). Big Cities Industrial Territories Revitalization Problems and Ways of Their Solution. Lecture Notes in Civil EngineeringVolume 73, 2020, pp 365-373

DOI: 10.1007/978-3-030-42939-3_37 Scopus.

 1. Dychka, D. Chernychev, I.Tereikovskyi, L. Tereikovska, V. Pogorelov. (2019) Malware detection Using Artificial Neural Networks. Internatioonal Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications. 2019-Vol 938, Book Series, pp 3-12 DOI:10.1007/978-3-030-16621-2_1 Scopus.
 2. Chernyshev D., Toliupa S., Tereikovska L., Korystin O., Tereikovskyi I. (2019). Low-Resource Convolution Neural Network for Keyboard Recognition of the User. IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2019 – Proceedings December 2019, Номер статті 9030437, Pages 222-226 DOI: 10.1109/ATIT49449.2019.9030437 Scopus.
 3. Chernyshev, D., Tereikovskyi, I.A., Tereikovska, L.A.,Zh, M.S.H., Akhmed, G.Z.H. (2019). The procedure for the determination of structural parameters of a convolutional neural network to fingerprint recognition. Journal of Theoretical and Applied Information Technology Volume 97, Issue 8, 2019, Pages 2381-2392 Scopus.
 4. Kulikov P., Chernyshev D., Dyomin M., Kuśnierz-Krupa D., Krupa M. (2019). The issues of preservation and revitalization of residential, public and industrial buildings in Kyiv and Krakow of the second half of the 19th and early 20th centuries. Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation. 60/2019, p.140-146 DOI:17425/WK60REVIT Scopus.
 5. Chernyshev, I. Ivakhnenko, M. Klymchuk. (2018) The organization of biosphere compatibility construction : justification of the predictors of building development and the implementation prospects International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, 2018- Vol 7, No 3.2: Special Issue 2 – рр. 584-586. DOI:10.14419/ijet.v7i3.2.14594. Scopus.
 6. Tereikovskyi I., Chernyshev D., Korchenko O., Tereikovska L., Tereikovskyi O. Процедура застосування нейронних мереж для сегментації растрових зображень. Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка», 2(18), 24-38. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2022.18.2438.
 7. Жалдак Р.Ю., Чернишев Д.О., Малихін М.О., Мірутенко О.В., Кіщак Н.Г., Барилюк А.О. Реалізація процедур верифікації стану надійності виконавців в складі моделей адміністрування проєктами будівництва. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн.збірник/Головний редактор М.М.Дьомін. – К., КНУБА, 2022. – Вип.80. – 180-190 с.
 8. Maksymiuk, Y. Krasylnyk, D. Chernyshev, H. Korchova, M. Rudenko. Peculiarities of technique of teaching technical disciplines in the institution of higher education of the building profile. Strength of Materials and Theory of Structures. 2022. № 108/p.35-62 ISSN2410-2547.
 9. Chernyshev D., Zhaldak R. Methodical components of diagnostic-information subsystem of ensuring functional-technological reliability of executors of the construction project. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн.збірник/Головний редактор М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2022. – Вип.79. – 164-172 с.
 10. Аксельрод Р. Б., Чернишев Д.О., Трач Р. В., Рижаков Д. А., Петруха С. В., Хоменко О. М. Інноваційні напрями оновлення операційних систем будівельних підприємств в умовах нестабільного бізнес-середовища проєкту. Управління розвитком складних систем. № 48. С. 102 – 113, doi.org\10.32347/2412- 9933.2021.48.102-113.
 11. Приходько О. О., Аксельрод Р. Б., Чернишев Д.О., Хоменко О. М., Рижаков Д. А., Петруха С. В. Розвиток науково-методологічних та аналітичних підходів щодо вияву впливу екоінновацій на рівень організаційнотехнологічної надійності будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ.2021. № 47. С. 138 – 150, doi.org\10.32347/2412-9933.2021.47.138-150.
 12. Приходько О.О., Чернишев Д.О., Жалдак Р.Ю., Ваколюк А.С., Ніколаєв Г.В., Кричевський О.М., Мірутенко О.В. Функціонально-технологічні підсистеми цифрових трансформацій бізнес-партнерів та оргструктур будівельних підприємств. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник/Головн.ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2021. – Вип.78. – 517-519с. DOI: 32347/2076-815x.2021.78.508-519
 13. Рижаков, Д., Чернишев, Д.О., Хоменко, О., Петруха, С., Кучеренко, О., Горбач, М. DIGITAL TECHNOLOGIES AS INNOVATIVE TRENDS OF STRUCTURAL AND TRANSFORMATIONAL SHIFTS IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF CONSTRUCTION STAKEHOLDERS. Управління розвитком складних систем, (46), 118–130. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.118-130
 14. Чернишев Д.О., Рижаков Д. А., Хоменко О. М. Цифрові технології як інноваційні тренди структурно-трансформаційних зрушень у системі управління підприємств-стейкхолдерів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ. 2021. № 46. С. 118 – 130, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.46.118-130.
 15. Tsiutsiura, S., Chernyshev, D., Lyashchenko, T., Luzina, Y., Borodynia, V. THE USE OF DATA WAREHOUSES ON THE EXAMPLE OF THE APPLICATION PROCESSING SYSTEM IN GOVERNMENT AGENCIES. Управління розвитком складних систем, (44), 166–174. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.166-174.
 16. Mihaylenko, V., Chernyshev D.O., Tereikovska, L. Розробка і дослідження інструментальних засобів для нейросетевого аналізу голосу слухачів системи дистанційного навчання. Управління розвитком складних систем, (43), 123–130. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.123-130.
 17. Tsiutsiura, D. Nykodiuk, D. Chernyshev Розроблення методу покращення машинного зору. Управління розвитком складних систем, (41), 187–193. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.41.187-193.
 18. Чернишев Д.О., Предун К.М., Дружинін М.А., Малихін М.О. Економічні, організаційно-технологічні та управлінські аспекти екологізації діяльності стейкхолдерів енергопостачання на ґрунті біосферосумісності. Управління розвитком складних систем. Випуск 42 К.:КНУБА, 2020. – с.193-198.
Патент на винахід

 Патент на винахід №123030 «Спосіб очищення стічних вод від іонів важких металів». Зареєстровано в Державному реєстрі України винаходів 03.02.2021

Контакти

 прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 326

Тел.: 044 248 30 43

E-mail: denis01011978@ukr.net, chernyshev.do@knuba.edu.ua.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram