ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ ДИСЦИПЛІН (ЕНМКД). СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 194. КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Забезпечення освітнього процесу спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

ОПП «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами» першого (бакалаврського) рівня

посилання на електронні навчально-методичні комплекси дисциплін

Код дисципліни

Компоненти освітньо-професійної програми (назва циклів дисциплін, практики, кваліфікаційна робота)

Викладач

ОК 1.1

Основи академічного письма

Сметанська М.І.

ОК 1.2

Історія української державності та культури

Єгоров В. В.

ОК 1.3

Історія філософії та філософської думки

Таран Г. П.

ОК 1.4

Ділова  іноземна мова

Рубцова С.В.

ОК 1.5

Політологія

Красковська М. П.

ОК 1.6

Правознавство

Щербакова О.М.

ОК 1.7

Вища математика

Бондаренко Н.В.

ОК 1.8

Фізика

Тарасевич В.І.

ОК 1.9

Хімія

Кочетов Г. М

ОК 1.10

Екологія та безпека життєдіяльності

Кордуба І. Б.

ОК 1.11

Фізичне виховання

Киселевська С.М.

ОК 1.12

Інформаційні технології

Єрукаєв А.В.

ОК 1.13

Інаженерна та комп’ютерна графіка

Золотова А.В.

ОК 1.14

Теоретична механіка

Паламарчук Д. А.

ОК 1.15

Технічна механіка рідини і газу

Гіжа О.О.

ОК 1.16

Інженерна гідравліка

Шаманський С.І

ОК 1.17

Опір матеріалів

Руднєва І. М.

ОК 1.18

Гідравлічні та аеродинамічні машини

Кравчук О.А.

ОК 1.19

Будівельне матеріалознавство

Суханевич М.В. 

ОК 1.20

Інженерна геодезія (загальний курс)

Медведський Ю.В.

ОК 1.21

Інженерна геологія, механіка ґрунтів, основи і фундаменти

Диптан Т.В., Литвин О.В.

ОК 1.22

Гідрологія

Дупляк О.В.

ОК 1.23

Основи охорони праці

Клімова І.

ОК 1.24

Будівельні конструкції

Колякова В. М.

ОК 1.25

Будівельні машини та обладнання. Виробнича база.

Балака М. М.

ОК 1.26

Організація та технологія будівництва

Нестеренко І.С.,

Басараб В.А.

ОК 1.27

Техніко-економічні розрахунки

Шаманський С.І

ОК 1.28

Системи та мережі водопостачання

Хомутецька Т. П.

ОК 1.29

Системи та мережі водовідведення

Нечипор О.М.

ОК 1.30

 Гідротехнічні споруди

Величко С.В.

ОК 1.31

Експлуатація споруд ВГК

Хомутецька Т. П.

ОК 1.32

Гідротехнічні водозабірні споруди

Величко С.В.

ОК 1.33

Охорона водних ресурсів

Уряднікова І.В.

ОК 1.34

Основи гідромеліорацій

Хоружий В.П.

ОК 1.35

Захисні ГТС

Величко С.В.

ОК 1.36

Хімія води та технології очистки

Аргатенко Т.В.

 

Практична підготовка

 

ОК 1.37

Геодезична практика

Чуланов П.О.

ОК 1.38

Виробнича практика

Уряднікова І.В.

ОК 1.39

Атестаційна випускна робота

Величко С.В., Дупляк О.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram