КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДУПЛЯК О.В.

на головну сторінку кафедри

Дупляк Олена Віталіївна

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Гарант освітньо-професійної програми за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

iD orcid.org/0000-0002-3500-5106

RG  researchgate

 Google Scholar

Sc  Scopus

Загальна інформація

У 1989 році закінчила Київський інженерно-будівельний університет, отримавши кваліфікацію інженера – будівельника за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».
У 1989-1993 рр. навчалася в аспірантурі КІБІ. В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1993 року працює на посаді асистента, з 1998 р. – доцента, з 2022 р. – професора кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури З грудня 2015 р. виконує обов’язки заступника декана факультету інженерних систем та екології з навчально – методичної роботи.

Перелік навчальних дисциплін

 • Гідрологія
 • Експлуатація систем водопостачання та водовідведення
 • Інженерне забезпечення будівель і споруд
 • Організація діяльності комунальних підприємств

Навчально-методична література

Гідрологія

 • Дупляк О.В. Гідрологія і гідрометрія. Курс лекцій. – К.: КНУБА, 2005. – 124 с – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Дупляк О.В. Гідрологія та гідрометрія. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки для водопостачання об’єкта: методичні вказівки до виконання розрахунково -графічних робіт для студентів, які навчаються за напрямком 6.060101 «Будівництво» / уклад.: В.А. Бурлай, О.В. Дупляк. – К.: КНУБА, 2012. – 24 с. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
 • Дупляк О.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Загальна гідрологія” для студентів спеціальності 7.070801.10 “Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціалізації “Екологія будівництва” / Уклад.: О.В. Дупляк, В.А. Бурлай. – К.: КНУБА, 2006. – 32 с. – Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1372
 • Дупляк О.В. Інженерна гідрологія та регулювання стоку: Методичні вказівки до виконання практикуму з курсу “Інженерна гідрологія”: Для бакалаврів напряму підготовки 0921 ” Буд-во”/О.В.Дупляк; Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА,2008 .-23 с. – Режим доступу:  http://library.knuba.edu.ua/books/10_3_8.rar
 • Дупляк О.В. Гідрологія: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни. Призначено для бакалаврів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій «Водопостачання та водовідведення» та «Гідротехнічне будівництво», 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”/ Уклад. О.В. Дупляк О.В. Величко. – Київ: КНУБА, 2019. – 48 с. – Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1372

Експлуатація систем водопостачання та водовідведення

 • Дупляк О.В. Експлуатація систем водопостачання і водовідведення: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт / уклад. О.В. Дупляк – К.: КНУБА, 2012. – 40 с. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/37_3_12.rar
 • Прокопчук Іван Тимофійович, Дупляк Олена Віталіївна, Прокопчук Станіслав Іванович
  Експлуатація споруд і обладнання водопостачання та водовідведення: навч. посібник для студ. /І.Т.Прокопчук [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. -Київ: КНУБА, 2009.- 204с. – Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua/mod/url/view.php?id=35024

Інженерне забезпечення будівель і споруд

 • Методичні вказівкиІнженерне обладнання будівель. Водопостачання і водовідведення. Методичні вказівки до індивідуальної роботи для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Режим доступу:https://drive.google.com

Організація діяльності комунальних підприємств

 • Методичні вказівкиРозрахунок розміру збитків від забруднення побутовими та дощовими стічними водами поверхневих та підземних вод. Методичні вказівки для студентів спеціальності: 101 «Екологія». – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Дупляк О.В. Організація діяльності комунальних підприємств:конспект лекцій : для студ. спец. 101 “Екологія”/О.В.Дупляк, С.В.Величко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА,2020 .-111 с. – Режим доступу:http://192.168.240.223/books/15_1_20_.pdf

Наукова робота

В 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гідравлічні дослідження суміщеного аварійного водоскиду та зливопропускної споруди”
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Київського національного університету будівництва і архітектури Тугай Анатолій Михайлович.

Напрями наукової діяльності

Гідравлічні дослідження суміщених гідротехнічних споруд. Гідрологія. Гідравліка відкритих потоків.

Керівництво науковою роботою

2021 р.

Посібники

 • Санітарно-гігієнічні основи спеціальності. “Водопостачання, водовідведення, раціональне використання і охорона водних ресурсів”. Навчальний посібник. /ДуплякО.В./ Київ-1999 р. Вид. “ЮТА”. – 167 с.
 • Організація та проведення торгів у водогосподарському будівництві. Навчальний посібник. /Дупляк О.В., Дупляк В.Д., Ковальов С.В., Рокочинський А.М./ Київ-Рівне2002, УДУВГП – 392 с.
 • Гідрологія і гідрометрія. Курс лекцій. /Дупляк О.В./ К.: КНУБА, 2005, – 124 с.
 • Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник. /Дупляк О.В./ К.: КНУБА, 2008. – 156с
 • Експлуатація споруд і обладнання водопостачання і водовідведення. Навчальний посібник. / Прокопчук І.Т., Дупляк О.В., Прокопчук С.І./ К.: КНУБА. 2009.- 200с. – Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua/mod/url/view.php?id=35024
 • Величко Світлана Віталіївна, Дупляк О.В., Рокочинський А.М., Волк Л.Р. Гідротехнічні водозабірні споруди: навч. посібник для студ. галузі знань 19, спец. 194 та 192/С.В.Величко [та ін.]; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА,2023 .-256 с.-(іл.)

  http://192.168.255.230/books/9_1_22_3.pdf

Вибрані публікації 2023 р.

1.       Development of the hydrological regime of the Uzh River under backwater conditions to minimize the urban environment risks

Velychko, S.V.Dupliak, O.V. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023, 1254(1), 012082

 1. Наслідки руйнування каховського водосховища для зрошення та водопостачання півдня України В Дупляк, С Величко, О Дупляк

Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 19-28

 1. Вплив повномасштабної агресії на водні обєкти як джерела водопостачання С Величко, О Дупляк

Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 5-14

Вибрані публікації 2022 р.

 1. Velychko S., Dupliak O. Hydrological Assessment of the Water Replenishment Possibility of the Uzh River Urbanized Floodplain on the Example of Bozdosky Park, Ukraine // Ecological Engineering & Environmental Technology 2021, 22(4), 30–38 , Режим доступу: http://www.ecoeet.com/Hydrological-Assessment-of-the-Water-Replenishment-Possibility-of-the-Uzh-River-Urbanized,137871,0,2.html – DOI: 12912/27197050/137871 – ISSN 2719-7050 SCOPUS
 2. Velychko S., Dupliak O.Assessment of the Influence of Evaporation and Evapotranspiration on the Volume of Sludge Accumulation in the Sludge Drying Beds Journal of Ecological Engineering 22 (2) DOI: 12911/22998993/130896  SCOPUS

Вибрані публікації 2021 р.

 1. Velychko S., Dupliak O.The dam slope stability under the transient condition during an extreme flood. E3S Web Conf., 280 (2021) 10010. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128010010
 2. Velychko S., Dupliak O.Assessment of the Influence of Mountain Flood Control Reservoir Operation on the Floodplain Stability During an Extreme Flood Ecological Engineering & Environmental Technology 2021, 22 (1) DOI: 12912/27197050/132096 SCOPUS

Вибрані публікації 2020 р.

 1. Velychko S., Dupliak O.Estimation of the Ecological Flow of Mountain River in Ukrainian Carpathians for Small Hydropower Projects Lecture Notes in Civil Engineering Volume 100 LNCE, Pages 490 – 4982021 2nd International Scientific Conference on EcoComfort and Current Issues of Civil Engineering, EcoComfort 2020 Lviv16 DOI: 1007/978-3-030-57340-9_60 SCOPUS
 2. Velychko S., Dupliak O.ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА НИЖНІЙ Б’ЄФ ПРИЄДНАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ВИТРАТИ У ВОДОПРОПУСКНИХ СПОРУДАХ

Містобудування та територіальне планування, вип. 74, с. 37-48

 1. Velychko S., Dupliak O.МОБІЛЬНІ СИСТЕМИ ПРОТИПАВОДКОВОГО ЗАХИСТУ НА ГІРСЬКИХ РІЧКАХ В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ МІСТ Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, Вип. 33, с. 11-18

 

Вибрані публікації 2019 р.

1.       С.В. Величко, О.В. Дупляк Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки Вип. 31, с. 6-15. DOI: 10.32347/2524-0021.2019.31.6-15

 1. С.В. Величко, О.В. Дупляк Оцінка складових водного балансу мулових полів бортницької станції аерації для продовження їх експлуатації Конф. WATER SUPPLY AND WASTEWATER DISPOSAL, с. 184-185, Видавець Lviv Polytechnic Publishing House

Підвищення кваліфікації

 1. Наказ про зарахування підвищення кваліфікації науково-педагогічним працівникам КНУБА № 307/1 від 31.05.2022 р. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/05/nakaz-2022-05-31-zarakh-pidv-kvalif-N-307-1.pdf  

Контакти

Контакти
прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 166
Тел.: +38 (050) 918-97-45
E-mail: dupliak.ov@knuba.edu.ua

iD  orcid.org/0000-0002-3500-5106

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram