Кафедра водопостачання та водовідведення Кушка О.М.


Кушка О.М. Кушка Олександр Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри «Водопостачання та водовідведення» Київського національного університету будівництва і архітектури.

Загальна інформація

У 1981 році з відзнакою закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, отримавши кваліфікацію інженера-будівельника за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».

З 1981 працює в Київському інженерно-будівельному інституті на посадах інженера, стажиста-викладача, молодшого наукового співробітника, нау-кового співробітника, асистента, доцента кафедри в науково-дослідному секторі та на кафедрах «Гідравліки, водопостачання та водовідведення», «Водопостачання», «Водопостачання та водовідведення».

Перелік навчальних дисциплін

 • СТО будівель
 • Водопровідні очисні споруди
 • Спеціальні системи та технології ВВ

Навчально-методична література

СТО будівель

 • Робоча програма з дисципліни «СТО будівель» для студентів спеціальності 192 «Бу-дівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення». – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Робоча програма з дисципліни «СТО будівель» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво». – Режим доступу: https://drive.google.com/

Спеціальні системи та технології ВВ

 • Робоча програма з дисципліни «Спеціальні системи та технології ВВ» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу: https://drive.google.com

Наукова робота

В 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Феррореа-гентная очистка сточных вод, содержащих хром и взвешанные вещества, в схемах с магнитными фильтрами: дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Кушка Александр Николаевич ; Киевский гос. техни-ческий ун-т строительства и архитектуры. – К., 1996. – 130 л.»

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Терновцев Віталій Омелянович, Київського національного університету будівниц-тва і архітектури.

Напрями наукової діяльності

Аналіз та дослідження систем водопостачання та водовідведення.

Керівництво науковою роботою

 • TO THE CALCULATION OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE SYSTEMS IN A BUILDING // INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS «BUILD-MASTER-CLASS-2017»// Київ, КНУБА, 2017. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • MACHINE LEARNING APPLICATON TO THE CALCULATION OF WATER SUPPLY SYSTEMS IN A BUILDING // INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS «BUILD-MASTER-CLASS-2017»// Київ, КНУБА, 2017. – Режим доступу: https://drive.google.com

Вибрані публікації

 1. Kushka O., Stepova N. Colloid removal from aqua media via magnetite-based reagent Chemistry & Chemical Technology, vol.5, №2, 2011, р. 155-160. – Режим доступу: http://science2016.lp.edu.ua
 2. Н.Г. Степова, Ю.І. Калугін, О.М. Кушка Моделювання механічного зневоднення осаду очисних споруд на фільтрпресі // Екологічна безпека та природокористування, 2014, №15, 80-89. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua

Авторські свідоцтва та патенти

 1. А.с. 1695570 СССР. Способ магнитной сепарации / В.Л. Михайловский, В.Е. Терновцев, Л.А. Гергалов, А.Н. Кушка: – НЕ Опуб. в Б.И, закрите 10.10.1988https://drive.google.com
 2. А.с. 1738759 СССР. Способ получения реагента для очистки сточных вод / В.Л. Михайловский, В.В. Тихонов, Л.А. Гергалов, А.Н. Кушка: – Опуб. в Б.И 07.06.92, Бюл. №21. – Режим доступу: http://patents.su
 3. А.с. 1787521 СССР. Способ получения ферромагнитного сорбента / А.Н. Кушка, И.А. Забулонский, В.Е. Терновцев: – Опуб. в Б.И 15.01.93, Бюл. №2. – Режим доступу: http://patents.su
 4. А.с. 1790997 СССР. Способ получения ферромагнитного сорбирующего реагента / А.Н. Кушка, В.Е. Терновцев, Г.М. Кочетов: – Опуб. в Б.И 30.01.93, Бюл. №4. – Режим доступу: http://patents.su
 5. Патент 1787522 СССР. Способ получения ферромагнитного сорбента / А.Н. Кушка, И.А. Забулонский, В.Е. Терновцев, Х. Сальман: – Опуб. в Б.И 15.01.93, Бюл. №8. – Режим доступу: http://www.findpatent.ru
 6. Патент 1806004 СССР. Способ получения фильтрующе-сорбирующего материала / В.Е. Терновцов, Е.В. Юрков, А.Н. Кушка, И.А. Забулонский: – Опуб. в Б.И 30.03.93, Бюл. №12. – Режим доступу: http://www.findpatent.ru
 7. Патент 1831853 СССР. Способ очистки сточных вод от органических веществ / В.Л. Михайловский, И.А. Забулонский, В.Е. Терновцев, А.Н. Кушка, В.А. Елманова, Б.П. Присяжнюк: – НЕ Опуб. в Б.И, закрите 28.02.1989 – Режим доступу: https://drive.google.com
 8. Патент 1836298 СССР. Способ очистки сточных вод / А.Н. Кушка, И.А. Забулонский, Б.М. Емельянов, Г.М. Кочетов: – Опуб. в Б.И 23.08.93, Бюл. №31. – Режим доступу: http://www.findpatent.ru
 9. Патент 1836299 СССР. Способ очистки сточных вод / А.Н. Кушка, И.А. Забулонский, Г.М. Кочетов, Б.М. Емельянов: – Опуб. в Б.И 23.08.93, Бюл. №31. – Режим доступу: http://www.findpatent.ru

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ;
кімната 285
Тел.: +38 (044) 241-54-45
E-mail: alexkushka@ukr.netFollow by Email
YouTube
Instagram
Telegram