КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ НЕЧИПОР О.М.

Нечипор Оксана Михайлівна

– кандидат технічних наук, асистент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Загальна інформація

У 2001 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, за спеціальністю «Водопостачання, водовідведення, раціональне використання і охорона водних ресурсів».
У 2005-2013 рр. працювала в Київській будівельній компанії інженером-проектувальником, а потім головним інженером (2008 р.) проектного відділу з водопостачання та водовідведення.
З 2016 року працює асистентом кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

 • Очисні споруди водовідведення
 • Водовідведення промислових підприємств
 • Малі каналізаційні очисні споруди

Навчально-методична література

Очисні споруди водовідведення

 • Робоча програма з дисципліни «Очисні споруди водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Методичні вказівки і завдання до виконання курсового проекту «Очисні споруди водовідведення» для студентів бакалаврів спеціальності 192 «Інженерні системи та екологія» спеціалізації: «Водопостачання та водовідведення» всіх форм навчання./О.А. Василенко, Л.О. Василенко, О.М. Нечипор. – К. КНУБА. 2018. – 34 с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту «Очисні споруди водовідведення». Приклад розрахунку для студентів бакалаврів спеціальності 192 «Інженерні системи та екологія» спеціалізації: «Водопостачання та водовідведення» всіх форм навчання./О.А. Василенко, Л.О. Василенко, О.М. Нечипор. – К. КНУБА. 2018. – 20 с. – Режим доступу: https://drive.google.com

Водовідведення промислових підприємств

 • Робоча програма з дисципліни «Водовідведення промислових підприємств» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу: https://drive.google.com

Малі каналізаційні очисні споруди

 • Робоча програма• Робоча програма з дисципліни «Малі каналізаційні очисні споруди» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу: https://drive.google.com

Наукова робота

В 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Відстійник для малих витрат стічних вод [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.23.04 / Нечипор О.М.; Київський національний університет будівництва і архітектури. — К., 2006. — 145 с.».

Напрями наукової діяльності

Очистка господарсько-побутових, промислових та дощових стічних вод.

Посібники

 • Таварткіладзе І.М., Нечипор О.М. Водовідведення. Системи малої каналізації. Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2010. – 160 с. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 • Таварткіладзе І.М., Нечипор О.М. Водовідведення. Очистка стічних вод. У 2-х книгах. Книга 1. Очистка міських та промислових стічних вод. Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2014. – 252 с. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 • Таварткіладзе І.М., Нечипор О.М. Водовідведення. Очистка стічних вод. У 2-х книгах. Книга 2. Очистка малої кількості стічних вод. Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2014. – 108 с. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua

Вибрані публікації

 1. Стаття: Ю. Копаниця, О. Гіжа, О. Нечипор, Н. Таварткіладзе Визначення  нормальної глибини потоку в системі СAS MAXIMA //НТЗ “Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки”. – К.: КНУБА. – 2021. – Вип.35. –С. 21-30
 2. Стаття: O Gizha, Y Kopanytsia, O NechyporМоделювання й візуалізація розрахункового експерименту визначення довжини кривої вільної поверхні у відкритому руслі в CAS MAXIMA//НТЗ Містобудування та територіальне планування. – 2020. – № 75 С. 134-146.
 3. Стаття: Samchenko, D. N., Potapenko, L. I., Kochetov G. М., Kovalchuk, O. Y., Vasiliev, A., & Nechipor, O. M. Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів //Збірник наукових праць “Екологічна безпека та природокористування” – 2021. – Випуск 39, № 3 – С. 76-87.
 4. Стаття: Копаниця Ю.Д., Гіжа О.О., Нечипор О.М, Таварткіладзе Н.ІВеб інтерфейс для визначення критичної глибини у відкритих руслах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 29-41.
 5. Стаття: Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб-інтерфейс – приклад універсальної платформи інженерних розрахунків у навчальному процесі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип.39. С. 11-32. –  http://wateruse.org.ua/article/view/258554

Авторські свідоцтва та патенти

 1. Патент на корисну модель № 92490. Денітрифікатор / Таварткіладзе І.М., Нечипор О.М.; опубл. 26.08.2014 р., бюл. №16. – Режим доступу:
 2. Патент на корисну модель № 78591. Аератор «ИМТЕХ»/ Таварткіладзе І.М., Максимчук О.Б., Нечипор О.М.; опубл. 25.03.2013 р., бюл. № 6. – Режим доступу:
 3. Патент України № 61225А. Установка для очищення стічних вод/ Таварткіладзе І. М., Нечипор О.М.; опубл. 17.11. 2003., бюл. №11. – Режим доступу:

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 269
Тел.: +38 (044) 241-54-48
E-mail: okschena@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram