Кафедра водопостачання та водовідведення Павлов Є.І.


Павлов Є.І. Павлов Євген Ігорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Загальна інформація

У 1969 році закінчив Київський інженерно – будівельний інститут, отримавши кваліфікацію інженера – будівельника за спеціальністю «Водопостачання та каналізація».

У 1969 році поступив в аспірантуру по спеціальності «Гідравліка та інженерна гідрологія».

З 1973 року працює на кафедрі спочатку на посаді асистента, а з 1979 року на посаді доцента кафедри «Водопостачання та водовідведення» Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

 • Інженерна гідравліка
 • Спецпитання інженерної гідравліки
 • Водопостачання та водовідведення

Навчально-методична література

Інженерна гідравліка

 • Робоча програма з дисципліни «Інженерна гідравліка» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу:
 • Робоча програма з дисципліни «Інженерна гідравліка» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво». – Режим доступу:

Спецпитання інженерної гідравліки

 • Робоча програма з дисципліни «Спецпитання інженерної гідравліки» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво». – Режим доступу:
 • Методичні вказівки «Гідравлічний розрахунок консольного водоскиду» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво». – Режим доступу:

Водопостачання та водовідведення

 • Робоча програма з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво». – Режим доступу:
 • Методичні вказівки «Водопостачання і водовідведення житлового будинку» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво» – Режим доступу:

Наукова робота

В 1978 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук на тему «Дослідження кінематичних характеристик відкритого турбулентного потоку на ділянці сполучення б’єфів за шлюзами – регуляторами».

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Смислов Віктор Вікторович Київського інженерно – будівельного інституту.

Напрями наукової діяльності

Дослідження гідравлічного режиму роботи споруд на каналізаційних мережах.

Вибрані публікації

 1. Павлов Є.І., Ліфанов О.М., Ісаєв Д.А. Конструювання розподільних камер на дощовій мережі каналізації. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. -2011. -вип.17. с.31 – 35. – Режим доступу:
 2. Павлов Є.І. Аналіз факторів, що приводять до аварійних ситуацій при відведенні дощового стоку. Містобудування та територіальне планування. -2013. – вип. 47. с. 454 – 458. – Режим доступу:
 3. Павлов Є.І. Гідравлічний удар в напірних каналізаційних колекторах. Містобудування та територіальне планування. – 2015. – вип.55. с.315 – 318. – Режим доступу:
 4. Павлов Є.І. Ліквідація заторів і забруднень в каналізаційних колекторах. Містобудування та територіальне планування. – 2017. – вип.63. с.303 – 306. – Режим доступу:
 5. Павлов Є.І., Ліфанов О.М. Визначення типу приладу для виміру витрат стічних вод в каналізаційних колекторах. Містобудування та територіальне планування. – 2017. вип. 65. с. 426 – 430. – Режим доступу:

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ;
кімната 269
Тел.роб.: +38 (044) 241-55-78
Тел.: +38 (067) 782-61-73
E-mail: 0677826173.ei@gmail.comFollow by Email
YouTube
Instagram
Telegram