Кафедра водопостачання та водовідведення Петренко О.С.


Петренко О.С. Петренко Олексій Сергійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Загальна інформація

У 1971 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, отримавши кваліфікацію інженера-будівельника за спеціальністю «Водопостачання та каналізація».

З 1975 р. працює на кафедрі водопостачання та водовідведення асистентом, а з 1990 р. – доцентом.

Перелік навчальних дисциплін

 • Охорона водних ресурсів
 • Інженерні меліорації
 • Гідроелектростанції

Навчально-методична література

Охорона водних ресурсів

 • Робоча програма з дисципліни «Охорона водних ресурсів» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій «Водопостачання та водовідведення» і «Гідротехнічне будівництво» – Режим доступу:
 • Левківський С.С., Падун М.М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: Підручник – К.: Либідь. 2006 р. – Режим доступу:
 • Петренко О.С. Охорона водних ресурсів. Умова скиду стічних вод в поверхневі водні об’єкти: Навчальний посібник, 2005 р. – Режим доступу:
 • Петренко О.С. Охорона водних ресурсів. Частина 1. Вода. Водні об’єкти і ресурси. Водокористування. Якість води: Конспект лекцій. 2014 р. – Режим доступу:
 • Петренко О.С. Охорона водних ресурсів. Частина 2. Охорона водних ресурсів на об’єктах водоспоживання: Конспект лекцій. 2015 р. – Режим доступу:
 • Петренко О.С. Охорона водних ресурсів: Методичні вказівки до виконання курсового проекту. 2008 р. – Режим доступу:
 • Петренко О.С. Охорона водних ресурсів: Методичні вказівки до виконання курсового проекту. 2010 р. – Режим доступу:
 • Петренко О.С. Охорона водних ресурсів: Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. 2012 р. – Режим доступу:

Інженерні меліорації

 • Робоча програма дисципліни «Інженерні меліорації» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Гідротехнічне будівництво». – Режим доступу:
 • Рокочинський А.М., Живиця В.А., Волкова Л.А. та ін. Інженерний захист територій. Навчальний посібник. Рівне. 2017 р. – Режим доступу:
 • Правдивец Ю.П. Инженерно-мелиоративные сооружения. (инженерная мелиорация). Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по строительным специальностям., М.: 1998 г. – Режим доступу:
 • Лазарчук Н.А., Рокочинский А.М., Черенков А.В. Проектирование осушильных систем. Практикум. Учебное пособие. Киев «Вища школа», 1989 г. – Режим доступу:

Гідроелектростанції

 • Робоча програма дисципліни «Гідроелектростанції» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Гідротехнічне будівництво». – Режим доступу:
 • Аршеневский Н.Н., Губин М.Ф., Карелин В.Я. и др. Гидроэлектрические станции. Учебник для ВУЗов. М. 1987 г. – Режим доступу:
 • Кривченко Г.И. Гидравлические машины: турбины и насосы. Учебник для гидротехнических специальностей ВУЗов. М., 1983 г. – Режим доступу:
 • Петренко О.С. Гідроелектростанції. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Водогосподарські та водноенергетичні розрахунки при проектуванні ГЕС» К., КНУБА, 2018 р. – Режим доступу:

Наукова робота

В 1988 році в КНУБА захистив кандидатську дисертацію на тему «Вероятностно-статистический анализ гидравлических характеристик фильтрационного потока в скальных породах» за спеціальностями 05.14.09 – гідравліка та інженерна гідрологія, 04.00.06 – гідрогеологія.

Науковий керівник: чл.-кор.АН України, д.т.н., професор О.Я.Олійник.

Напрями наукової діяльності

Скидання стічних вод в поверхневі водні об’єкти: розробка теоретичних основ та методики інженерного розрахунку.

Посібники

 • Петренко О.С. Охорона водних ресурсів. Умови скиду стічних вод в поверхневі водні об’єкти – К., КНУБА, 2005. – 144 с. – Режим доступу:

Вибрані публікації

 1. Петренко О.С. Особливості забезпечення умов скиду стічних вод комплексом очисних та водовипускних споруд. НТЗ «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» Вип.17. – К.: КНУБА, 2011, с.72-81 – Режим доступу:
 2. Петренко О.С. Переваги та недоліки розрахунку гранічно-допустимого скиду речовин за басейновим принципом. НТЗ «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» Вип.22. – К.: КНУБА, 2013, с.73-90. – Режим доступу:
 3. Петренко О.С. Особливості розрахунку розбавлення стічних вод у річках за методом скінченних різниць. НТЗ «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» Вип.27. – К.: КНУБА, 2016, с.279-291. – Режим доступу:

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ;
кімната 466
Тел.: роб. 248-30-15,
Моб. +38 (050) 564-31-56
E-mail: —-Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram