Кафедра водопостачання та водовідведення Самченко Д.М.


Самченко Дмитро Миколайович

Самченко Дмитро Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203008099
https://orcid.org/0000-0003-3305-8180
https://www.researchgate.net/profile/Dmitry-Samchenko
https://scholar.google.com.ua/citations?user=l40DxQ0AAAAJ&hl=uk


Загальна інформація

В 2010 році закінчив навчання на будівельно-технологічному факультеті Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та отримав кваліфікацію магістр. В 2010 році працював провідним інженером на кафедрі хімії.

З 2012 по 2016 рр. – навчання в аспірантурі КНУБА на кафедрі водопостачання та водовідведення. З 2016 по 2017 роки працював як провідний інженер на кафедрі водопостачання та водовідведення. Кандидат технічних наук з 2017 року.

В 2018 році працював молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини КНУБА. З 2019 року до теперішнього часу – старший науковий співробітник НДЧ КНУБА.

Перелік навчальних дисциплін

 • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств.

Наукова робота

В 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення роботи споруд з вилучення іонів важких металів феритним методом [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Самченко Дмитро Миколайович; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2017. — 164 c. . – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/?page_id=15466# Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кочетов Геннадій Михайлович , Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України.

Напрями наукової діяльності

Розробка ресурсозберігаючої технології феритизаційної очистки промислових стічних вод і шламів з утилізацією відходів у будівельних матеріалах спеціального призначення.

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 60 наукових праць, серед яких 10 наукових статей, що входить до науково-метричної бази даних SCOPUS, монографії, 3-х патентів України. Виконавець 4-х науково-дослідних робіт на замовлення Міністерства освіти і науки України та 2-х міжнародних наукових проектів.

Публікації

2021 р.

Scopus

Фахові видання

 • Ємчура Б. М., Пахомов Д. В., Кочетов Г. М., Самченко Д.М. Дослідження впливу сили електромагнітного поля на якість очистки води від важких металів методом феритизації. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 4-10. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/232913 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.4-10
 • Д.М. Самченко, Л.І. Потапенко, Г.М. Кочетов, О.Ю. Ковальчук, А. Васильєв, О.М. Нечипор Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів. Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2021. Вип.39, №3. С.76 ‒ 87 – Режим доступу: http://es-journal.in.ua/article/view/241477 – DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.3.76-87
 • Д. Самченко, М. Монастирьов, Г. Кочетов, А. Снитко, Б. Ємчура Дослідження очистки стічних вод від іонів Zn2+ наносорбентом, який отримано методом електроерозійного диспергування. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 56-61. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.56-61
 • Пахомов Д. В., Самченко Д.М., Кочетов Г. М. Феритизаційна очистка стічних вод від сполука хрому (VI) з використанням електромагнітної імпульсної активації. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 65-73. – . . – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/246469 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.65-73

Матеріали конференції

 • Ємчура Б. М., Кочетов Г. М., Пахомов Д. В., Самченко Д.М.Вдосконалення феритизаційної очистки стічних вод від іонів цинку. Міжнародній науково-практичній конференції «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспектиі » Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 25-26 листопада 2021. – с. 126-128. – Режим доступу: http://purewater.net.ua/wp-content/uploads/2021/11/Materiali-CHista-voda-2021.pdf. – DOI:
 • Снитко А., Монастирьов М., Кочетова Г., Самченко Д.Очистка промислових стічних вод наносорбентами, який синтезовано методом електроерозійного диспергування. Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія. Ресурси. Енергія», Київ: КНУБА 24-26 листопада 2021. – с. 51. – Режим доступу: http://www.ere.org.ua – DOI: https://doi.org/
 • Пахомов Д. В., Кочетов Г. М., Самченко Д. М.Феритизаційна очистки стіних вод від сполука хрому (VI) з використанням термічної та електромагнітної імпульсної активації. Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія. Ресурси. Енергія», Київ: КНУБА 24-26 листопада 2021. – с. 55. – Режим доступу: http://www.ere.org.ua – DOI: https://doi.org/
 • G. Kochetov, D. Samchenko, T.Prikhna. Integrated fertilization treatment for concentrated wastewater of electroplating production. «3rd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI 2021)» (м. Сус, Туніс), С.227 -228 – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/06/Short-1-Kochetov.pdf
 • – Режим доступу: – DOI: https://doi.org/
 • Yemchura B. M., Kochetov G. M., Samchenko D. M., Pakhomov D. W. Development of Energy-Saving Ferritisation Treatment of Zinc-Containing Electroplating Wastewater. 12th Eastern European Young Water Professionals Conference 31 March -2 April 2021, Riga, Latvia С.198 -200.– Режим доступу: https://iwa-ywp.digital/wp-content/uploads/2021/04/Book-of-Abstracts-ISBN.pdf

Отримано патент України на винахід

Кочетов Г.М., Самченко Д.М, Чернишев Д. О., Колодько А.О. № 123030 “СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ “.

Отримано патент України на корисну модель

Кочетов Г. М., Самченко Д. М., Ємчура Б.М. № 146240 “СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ЦИНКУ (ІІ) “.

2020 р.

Монографії

Г. М. Кочетов, Д.М. Самченко. Ресурсоощадна феритизаційна переробка гальванічних відходів: монографія — Київ : КНУБА, 2020. — 196 с. ISBN 978-966-627-227-3.

Публікації

Scopus

G. Kochetov, O. Kovalchuk, D.Samchenko Development of technology of utilization of products of ferritization processing of galvanic waste in the composition of alkaline cements, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2020. ‒ 5/10 (107). ‒ Р 6 – 13. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/215129/215341 – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.215129/

Фахові видання

 1. D. Samchenko, G. Kochetov, A. Vasiliev Енергоощадна технологія переробки гальванічних шламів з одержанням радіопоглинаючих матеріалів, Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2020. Вип.35, №3. С.30 ‒ 43 – Режим доступу: http://es-journal.in.ua/
 2. B. Yemchura, G. Kochetov, A. Vasiliev, D. Samchenko Енергоощадна переробка гальванічних шламів феритизаційним методом, Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2020. Вип.34, №2. С.30 ‒ 42 – Режим доступу: http://es-journal.in.ua/http://es-journal.in.ua/
 3. Самченко Д., Кочетов Г., Ємчура Б., Пахомов Д. Вилучення сульфат-іонів з розчинів феритизаційної переробки гальванічних шламів. Науковий вісник будівництва, ‒ 2020, №2 (100). С.237‒242. – DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2020‒100‒2‒237‒242 – Режим доступу: https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_100_2020/38.pdf

Матеріали конференції

 1. Кочетов Г., Самченко Д. Ємчура Б., Пахомов Д. Вилучення сульфат-іонів з розчинів феритизаційної переробки гальванічних шламів Матеріали ІХ всеукраїнського наукового семінару “Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур”, Харків; 20 ‒ 21 жовтня 2020р., С.37 ‒38.
 2. Ємчура Б., Пахомов Д., Кочетов Г., Самченко Д. Очистка стічних вод від іонів важких металів феритизацією з електромагнітною імпульсною активацією: дослідження впливу частоти магнітного поля. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія. Ресурси. Енергія” Київ; 25 ‒ 26 листопада 2020р., С.62
 3. Kochetov G. М., Samchenko D. М., Vasiliev A. Recourse-saving processing of galvanic waste with obtaining of microwave absorbing ferrites Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія. Ресурси. Енергія” Київ; 25 ‒ 26 листопада 2020р., С.36
 4. Kochetov G., Prikhna T., Samchenko D., Monastyrov M., Prysiazhna O., Mamalis A. Innovative ferritisation treatment of concentrated industrial wastewater with additional purification by nanosorbentsМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія. Ресурси. Енергія” Київ; 25 ‒ 26 листопада 2020р., С.40

2019 р.

Публікації

Scopus

 1. O. Kovalchuk, G. Kochetov, D.Samchenko, A.Kolodko Development of a technology for utilizing the electroplating wastes by applying a ferritization method to the alkalineactivated materials / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2019. ‒ 2/10 (98). ‒ P. 27 ‒34 – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.160959.. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/ 160959.
 2. G. M. Kochetov, T. O. Prikhna, D. M. Samchenko, O. Yu. Kovalchuk Development of ferritization processing of galvanic waste with energy saving electromagnetic pulse activation of the process / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2019. ‒ 6/10 (102). ‒ P. 6‒14. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/184179/189414.
 3. Kovalchuk, O., Kochetov, G., Samchenko, D. Study of service properties of alkali-activated cement using wastewater treatment residues, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019,Vol.708, Is. 1, Номер статьи 012087. – DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012087. . https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012087.

Фахові видання

 1. Пахомов Д., Кочетов Г., Самченко Д., Ємчура Б. Очистка стічних вод від сполук хрому з організацією оборотного водопостачання підприємств // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. ‒ 2019. Вип.31. С.34 ‒ 42. . . https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/argatenko_tv_knuba_edu_ua/ETlkE95VIqdGnSFUcYO7Cq8BEDDAG-0TdDsLgEY7F1txYQ?e=t9eyDB.
 2. D. Samchenko, G. Kochetov, A. Vasiliev Енергоощадна технологія переробки гальванічних шламів з одержанням радіопоглинаючих матеріалів, Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2020. Вип.35, №3. С.30 ‒ 43 http://es-journal.in.ua/.
 3. B. Yemchura, G. Kochetov, A. Vasiliev, D. Samchenko Енергоощадна переробка гальванічних шламів феритизаційним методом, Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2020. Вип.34, №2. С.30 ‒ 42 http://es-journal.in.ua/.
 4. Пахомов Д. В., Самченко Д.М., Кочетов Г. М. Феритизаційна очистка стічних вод від сполука хрому (VI) з використанням електромагнітної імпульсної активації. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 65-73. – https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.65-73. http://wateruse.org.ua/article/view/246469

Матеріали конференції

 1. G. Kochetov, L. Potapenko, D.Samchenko Kinetic studies of ferritision wastewater treatment for industrial facilities / 9h World conference on innovation and computer science (INSODE-2019), Antalya ‒Turkey; 26-28 April 2019. P. 5. http://globalcenter.info/insode/?page_id=740
 2. B.Yemchura, G. Kochetov, D. Samchenko, T. Prikhna Ferritization-based treatment of zinc-containing wastewater flows: influence of aeration rates / 2nd Euro-mediterranean conference for environmental integration (EMCEI 2019), Sousse ‒Tunisia;10-13 October 2019. P. 50. http://emcei.net
 3. G. Kochetov, D. Samchenko, B.Yemchura Energy-saving integrated ferritisation treatment of nickel-containing wastewater / 22nd International symposium “The environment and the industry”, Bucharest ‒ Romania; 26 ‒ 27 September 2019, Р.33. http://www.simiecoind.ro/wp-content/uploads/2019/09/Programme-SIMI-2019.pdf
 4. Г. Кочетов, Д. Самченко, О. Дашковська Вдосконалення феритизаційної переробки гальванічних відходів / матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки», Київ; 14 ‒ 15 листопада 2019 р., С. 141 ‒ 143. https://www.science-community.org/uk/node/207418
 5. Г. М. Кочетов, А. О. Колодько, Д. М. Самченко, Б.М. Ємчура Удосконалення комплексної феритної очистки промислових стічних вод /74 науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харків; 5 ‒ 6 березня 2019р., С.22. http://gps.kh.ua/wp-content/uploads/2019/01.07.pdf
 6. О.Ю. Ковальчук, Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко Дослідження властивостей лужного цементу з використанням відходів гальванічних виробництв / VIII науково-технічна конференція « Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків; 20 ‒ 22 листопада 2019р., С.155 ‒156 . http://conf.kart. edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf

2018 р.

Публікації

Scopus

 • G. Kochetov, T. Prikhna, O. Kovalchuk, D. Samchenko Research of the treatment of depleted nickel-plating electrolytes by the ferritization method / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – 3/6 (93). – P. 52 – 60. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/133797

Фахові видання

 1. Колодько А.О., Кочетов Г.М., Самченко Д.М. Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод/ Енергоефективність в будівництві і архітектурі: Наук.-техн. зб., 2018 р., Вип.10, C. 36– 46. http://energy.nzeb.com.ua/article/view/138723
 2. Кочетов Г.М., Самченко Д.М., Колодько А.О., Ковальчук О.Ю., Пасько А.В. Розробка технології утилізації продуктів очистки промислових стоків методом феритизації у матриці лужних цементів / Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Вип. 6 (2). http://journals.uran.ua/tarp/issue/archive
 3. Ємчура Б. М., Кочетов Г.М., Самченко Д.М. Феритна очистка стічних вод від іонів цинку: вплив швидкості аерації / Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб., 2018 р., Вип.29, C. 14-22; www.wateruse.com.ua

Матеріали конференції

 1. G. Kochetov, A. Kolodko, D. Samchenko Optimization of ferritisation treatment for nickel-containing wastewater Стаття (матеріали конференції) Proceedings SWWS 2018 Conference Haifa, – Israel. ‒ 2018. ‒ рр.. 134‒135.
 2. G. Kochetov, D. Samchenko, A. Kolodko, T. Prikhna An integrated ferritisaton treatment for nickel-containing liquid waste of electroplating plants Стаття (матеріали конференції) Proceedings CRETE 2018, Sixth International Conference on Industrial & Hazardous Waste Management Chania – Greece. ‒ 2018. ‒ Р. 4‒7.

КОНТАКТИ

вул. Освіти, 4, Київ; кімната 112
Тел.: +38 (097) 940-00-70
E-mail: sama314@ukr.net;
samchenko.dm@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram