Кафедра водопостачання та водовідведення Терновцев О.В.


Терновцев О.В. Терновцев Олексій Віталійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Загальна інформація

В 1995 році закінчив санітарно -технічний факультет Київського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю « Водопостачання, каналізація та раціональне використання водних ресурсів».

В цьому ж інституті навчався і закінчив аспірантуру.

З 1997 року працював в Державному інженерно-екологічному комплексі КІБІ.

З 2010 року працює на кафедрі Водопостачання та водовідведення (асистент, старший викладач, доцент кафедри).

Керівник програми міжнародного співробітництва кафедри з Білостоцьким технічним університетом (Республіка Польща).

Перелік навчальних дисциплін

 • Водопостачання і водовідведення
 • Очисні споруди водопостачання
 • Водопостачання промислових підприємств
 • Водозабірні споруди
 • Експлуатація систем ВВ

Навчально-методична література

Водопостачання та водовідведення

 • Робоча програма з дисципліни «ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ І ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬ» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» спеціалізація «Містобудування» – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Робоча програма з дисципліни «Водопровідні очисні споруди» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання і водовідведення» – Режим доступу:
 • Робоча програма з дисципліни «Водопостачання промислових підприємств» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання і водовідведення» – Режим доступу:https://drive.google.com

Наукова робота

В 2007році захистив кандидатську дисертацію на тему « Інтенсифікація роботи споруд по очистці води від сірководню».

Автор та співавтор більше 25 науково-методичних праць.

Співвиконавець 8 Науково-дослідних робіт в ДІЕК КНУБА.

Напрями наукової діяльності

Підготовка води питної якості.

Фізико-хімічні методи очищення природної води, знезараження.

Системи водопостачання промислових підприємств в т.ч. оборотні і безстічні.

Очистка стічних вод гальванічних виробництв, повторне використання цінних компонентів.

Керівництво науковою роботою

 • Відповідальний виконавець 2 НДР в ДІЕК КНУБА – Режим доступу:

Посібники

 • Терновцев В.О., Тугай Я.А., Терновцев О.В.Споруди охолодження води. Навчальний посібник. – К.: КНУБА. 2010.- _____с. – Режим доступу:https://drive.google.com

Вибрані публікації

 1. Вплив кавітації на хімічні реакції в водно-дисперсних системах // Civil environment engineering 2013, vol 2, №4. – Режим доступу:
 2. Очистка води від нікелю за допомогою виробничих відходів, //Збірник наукових праць: “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”. Випуск 29, Київ, КНУБА 2013р. с 257-261. – Режим доступу:
 3. Фотокаталізатор TiO2, УФ установка знезараження води з використанням TiO2 – Режим доступу:href=”http://library.knuba.edu.ua

Авторські свідоцтва та патенти

 1. Пат. UA 48334A, B01В39/02, 2002, бюл.№8. Фільтруюче-сорбційний матеріал для очищення води. / Терновцев В.О., Зоря О.В., Терновцев О.В. – Режим доступу:
 2. Пат. UA 48339A, B01J20/02, 2002, бюл.№8. Спосіб одержання фільтруюче-сорбційного матеріалу для очищення води. / Терновцев В.О.,Зоря О.В., Терновцев О.В. – Режим доступу:

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ;
кімната 281Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram