КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ХОМУТЕЦЬКА Т.П.

 


Хомутецька Тетяна Петрівна
– доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури.
Загальна інформація
У 1991 році закінчила Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства, отримавши кваліфікацію інженера-будівельника за спеціальністю «Водопостачання та каналізація».
Після завершення аспірантури займалася науковою діяльністю в лабораторії “Водопостачання і водовідведення” Інституту водних проблем і меліорації НААН, а з 2010 року працює на посаді асистента, а пізніше доцента кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

   

   • Водопровідні мережі

   • Водні шляхи і порти

   • Захист урбанізованих територій

  Навчально-методична література

  Водопровідні мережі

    

    • Робоча програма з дисципліни «Водопровідні мережі» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення». – Режим доступу: https://drive.google.com

    • Проектування водопровідної мережі: методичні вказівки до виконання курсового проекту / уклад. А.М.Тугай, Т.П.Хомутецька. – Режим доступу: https://drive.google.com

    • Проектування водопровідної мережі (Приклад оформлення розрахунково-пояснювальної записки та креслярської частини проекту): методичні вказівки до самостійної роботи студентів при виконанні курсового проекту / уклад. Т.П.Хомутецька. – Режим доступу: https://drive.google.com

   Водні шляхи і порти

     

     • Робоча програма з дисципліни «Водні шляхи і порти» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво». – Режим доступу: https://drive.google.com

    Захист урбанізованих територій

      

      • Робоча програма з дисципліни «Захист урбанізованих територій» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво». – Режим доступу: https://drive.google.com

     Наукова робота

     В 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології знезалізнення підземних вод на пінополістирольно-цеолітових фільтрах” за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олійник Олександр Якович.

     В 2012-2015 роках навчалася в докторантурі КНУБА, у даний час працює над докторською дисертацією на тему “Розвиток наукових і практичних засад енергоощадного водопостачання з підземних джерел”.

     Здійснювала керівництво студентами, що брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідних робіт, займається науковою діяльністю з аспірантами та магістрами.

     Напрями наукової діяльності

       

       • удосконалення технологій водоочищення в умовах значного антропогенного навантаження на водні джерела та підвищених нормативних вимог до якісних показників питної води;

       • розробка імітаційних методів розрахунку сумісної роботи взаємодіючих споруд при проектуванні нових та реконструкції діючих систем водопостачання з метою енергозбереження, визначення економічно доцільних режимів експлуатації споруд з урахуванням різних факторів впливу.

      Керівництво науковою роботою

      Науково-дослідна робота: “Енергозберігаюче водопостачання з підземних джерел”. Результати роботи на діючих підприємствах водопостачання дозволяють зменшити витрати електроенергії при забезпеченні розрахункового водоспоживання, а також заощадити значні кошти експлуатаційних витрат.

      Монографії

        

        • Енергоощадне водопостачання / Т.П. Хомутецька. – К: Аграрна наука, 2016. – 304 с. – Режим доступу: https://drive.google.com

        • Ресурсозберігаючі технології водопостачання / П.Д. Хоружий, Т.П. Хомутецька, В.П. Хоружий. – К: Аграрна наука, 2008. – 534 с. – Режим доступу: https://drive.google.com

       Вибрані публікації

         

         1. Хомутецька Т.П., Нор В.В.Забезпечення економічної та надійної роботи систем сільськогосподарського водопостачання (на прикладі системи водопостачання села Тарасівка Київської області) // Меліорація і водне господарство, 2019, № 2. С. 175-185 – Режим доступу: http://mivg.iwpim.com.uaISSN 2616-5643 (Print)

         1. Хомутецька Т.П.Шляхи забезпечення ефективної роботи підприємств водопостачання / Т.П. Хомутецька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук-техн. зб. Вип.25. – К.: КНУБА, 2015. – С. 273-279. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua

         1. Хомутецька Т.П.Теоретичні дослідження впливу зміни гідравлічних характеристик свердловини на показники її роботи / А.М. Тугай, Т.П. Хомутецька // Вісник НУВГП: зб. наук. праць, Вип. 3 (51). – Рівне, 2010. – С. 56-63. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua

         1. Хомутецька Т.П.Покращення енергоефективності роботи систем водопостачання з підземних водних джерел / Т.П. Хомутецька, Г.А. Сизоненко // Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць. Т.87, №1. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2017. – С. 155-159. – Режим доступу: https://vestnik-construction.com.ua

         1. Хомутецька Т.П.Дослідження доцільності застосування багатозонних тарифів на електроенергію у водопостачанні / Т.П. Хомутецька, Г.А. Сизоненко // Меліорація і водне господарство. Вип.101. – К: ІВПіМ НААН, 2014. – С. 112-123. – Режим доступу: http://mivg.iwpim.com.ua

        Авторські свідоцтва та патенти

          

          1. Система водопостачання з поверхневих джерел. Декл.патент України на винахід, №58963А / Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П., Чарний Д.В., опубл. 15.08.2003, бюл.№ 8.

          1. Установка для знезалізнення води. Декл.патент України на винахід, №59672А / Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П., Чарний Д.В., опубл. 15.09.2003, бюл.№ 9.

          1. Напірна установка для знезалізнення води. Декл.патент на корисну модель № 9088 / Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П., опубл. 15.09.2005. Бюл.№ 9.

          1. Установка для очистки води. Патент на винахід №76632 / Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П., Чорнокозинський А.В., опубл. 15.08.2006. Бюл.№ 8.

          1. Установка для очистки води. Патент на корисну модель № 23082 / Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П., Чарний Д.В., Чорнокозинський А.В., опубл. 10.05.2007. Бюл. № 6.

          1. Система водопостачання з поверхневих джерел. Патент на корисну модель № 36675 / Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Василюк А.В., Рудницький Є.А., опубл. 10.11.2008. Бюл. № 21.

          1. Напірна установка для знезалізнення води. Патент на корисну модель № 60063 / Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П., Рубан О.В., опубл. 10.06.2011. Бюл. № 11.

          1. Установка для очистки води. Патент на корисну модель № 60064 / Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П., Недашковський І.П., опубл. 10.06.2011. Бюл. № 11.

          1. Установка для знезалізнення і зм’якшення води. Декл.патент на корисну модель № 85009 / Стасюк С.Р., Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., опубл. 11.11.2013. Бюл.№ 21.

          1. Споруда для забору грунтових вод. Патент на корисну модель №111772 / Хоружий П.Д., Кукла І.О., Хомутецька Т.П., опубл. 25.11.2016 р.

         Контакти

         вул. Освіти, 4, 03037, Київ; кімната 119;
         E-mail: itsk@bigmir.net

          

         Follow by Email
         YouTube
         Instagram
         Telegram