Кафедра водопостачання та водовідведення. Хомутецька Т. П.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: другий (магістр)

ГАРАНТ

Хомутецька Тетяна Петрівна

 доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури.

Лауреат премії Української академії аграрних наук

Лауреат премії Кабінету міністрів України

https://orcid.org/0000-0003-0153-4920

https://scholar.google.com

https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Khomutetska

Загальна інформація

У 1991 році закінчила Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства, отримавши кваліфікацію інженера-будівельника за спеціальністю «Водопостачання та каналізація». Після завершення аспірантури займалася науковою діяльністю в лабораторії “Водопостачання і водовідведення” Інституту водних проблем і меліорації НААН України, а з 2010 року працює на посадах асистента, доцента, а пізніше професора кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури. Є автором і співавтором понад 100 наукових праць. Являється лауреатом Премії Української академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці» та премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Перелік навчальних дисциплін

 • Водопровідні мережі
 • Водозабірні споруди та свердловини
 • Системи та мережі водопостачання
 • Водні шляхи і порти
 • Експлуатація споруд водогосподарського комплексу
 • Ресурсо- й енергозбереження у водопостачанні та інтенсифікація роботи споруд
 • Захист територій від шкідливої дії вод
 • Реконструкція систем водопостачання
 • Водозабезпечення малих населених пунктів

Навчально-методична література

Водопровідні мережі

 • Хомутецька Т.П. Водопровідні мережі. Освітній сайт КНУБА. Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua
 • Хомутецька Т.П. Карта дисципліни (Силабус). Режим доступу:   https://drive.google.com  

Водозабірні споруди та свердловини

 • Хомутецька Т.П. Водозабірні споруди та свердловини. Освітній сайт КНУБА. Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua
 • Хомутецька Т.П. Карта дисципліни (Силабус). Режим доступу:   https://drive.google.com 
 • Водозабірні споруди з поверхневих та підземних джерел: навч. посіб. / Т.П. Хомутецька, В.П. Хоружий. – Київ: КНУБА, 2023. – 284 с.  https://drive.google.com

Системи та мережі водопостачання

 • Хомутецька Т.П. Системи та мережі водопостачання. Освітній сайт КНУБА. Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua 
 • Хомутецька Т.П. Карта дисципліни (Силабус). Режим доступу:  https://drive.google.com   

Водні шляхи і порти

 • Хомутецька Т.П. Водні шляхи і порти. Освітній сайт КНУБА. Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua
 • Хомутецька Т.П. Карта дисципліни (Силабус). Режим доступу:   https://drive.google.com  

Експлуатація споруд водогосподарського комплексу

 • Хомутецька Т.П. Експлуатація споруд водогосподарського комплексу. Освітній сайт КНУБА. Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua 
 • Хомутецька Т.П. Карта дисципліни (Силабус). Режим доступу:  https://drive.google.com 
 • Експлуатація систем водопостачання та водовідведення: навч. посібник у двох частинах, Ч.1 / В.П.Хоружий, В.А.Кравченко, Т.П.Хомутецька, Р.В.Кравченко, А.В.Василюк, І.П.Недашковський. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Експлуатація систем водопостачання та водовідведення: навч. посібник у двох частинах, Ч.2 / В.П.Хоружий, В.А.Кравченко, Т.П.Хомутецька, Р.В.Кравченко, А.В.Василюк, І.П.Недашковський. Режим доступу: https://drive.google.com

Ресурсо- й енергозбереження у водопостачанні та інтенсифікація роботи споруд

 • Хомутецька Т.П. Ресурсо- й енергозбереження у водопостачанні та інтенсифікація роботи споруд. Освітній сайт КНУБА. Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua  
 • Хомутецька Т.П. Карта дисципліни (Силабус). Режим доступу:   https://drive.google.com 
 • Хомутецька Т.П. Енергоощадне водопостачання. – К: Аграрна наука, 2016. – 304с. Режим доступу:  https://drive.google.com
 • Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П. Ресурсозберігаючі технології водопостачання /. – К: Аграрна наука, 2008. – 534 с. Режим доступу: https://drive.google.com

Захист територій від шкідливої дії вод

 • Хомутецька Т.П. Захист територій від шкідливої дії вод. Освітній сайт КНУБА. Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua     
 • Хомутецька Т.П. Карта дисципліни (Силабус). Режим доступу:    https://drive.google.com

Реконструкція систем водопостачання

 • Хомутецька Т.П. Реконструкція систем водопостачання. Освітній сайт КНУБА. Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua  
 • Хомутецька Т.П. Карта дисципліни (Силабус). Режим доступу:  https://drive.google.com  

Водозабезпечення малих населених пунктів

  • Хомутецька Т.П. Водозабезпечення малих населених пунктів. Освітній сайт КНУБА. Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua 
  • Хомутецька Т.П. Карта дисципліни (Силабус). Режим доступу:  https://drive.google.com

Наукова робота

В 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології знезалізнення підземних вод на пінополістирольно-цеолітових фільтрах” за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України  Олійник Олександр Якович.

Упродовж 2000-2013 років займалася науковими розробками в ІВПіМ НААН, була відповідальним виконавцем низки науково-дослідних робіт, серед яких основні:

 • “Розробити нові технології підготовки води для систем сільгоспводопостачання та мікрозрошення” (№ ДР 0101U004622, 2001-2005 рр.);
 • “Вивчити закономірності впливу сучасних техногенних забруднень на якість природних джерел водопостачання та розробити теоретичні основи створення ресурсозберігаючих способів очищення води” (№ ДР 0107U006595, 2006-2010 рр.);
 • “Розробити методи і ресурсозберігаючі технології водопостачання і каналізації сільських населених пунктів та підприємств агропромислового комплексу” (№ ДР 0111U003822, 2011-2013 рр.);
 • “Розробка технології багатоступеневої очистки підземних вод від заліза, нітратів, марганцю, кальцію і магнію” (№ ДР 0101U000918);
 • “Розробка ефективних багатоступеневих технологій підготовки якісної питної води в умовах басейну р. Дніпра” (№ ДР 0201U0008041);
 • “Розробка технології знезараження питної води гіпохлоритом натрію на Софіївському груповому водопроводі та рекомендацій по експлуатації знезаражуючої установки” (№ ДР 0100U000074);
 • „Наукове обґрунтування і розробка технологічної схеми та конструкції споруд для забезпечення ефективної роботи протифільтраційних завіс від підтоплення дренажними водами з водосховищ” (№ ДР 01040010629);
 • “Розробити рекомендації з покращення якості водопровідної води та зменшення питомих витрат електроенергії на її подачу в системах водопостачання КП “Чернігівводоканал”.

В 2013-2015 роках навчалася в докторантурі КНУБА, а в 2020 році в цьому ж університеті захистила докторську дисертацію на тему “Розвиток наукових і практичних засад енергоощадного водопостачання з підземних джерел” за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація. Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Тугай Анатолій Михайлович.

Керівництво науковою роботою

Науковий керівник НТР: «Забезпечення споживачів якісною питною водою в умовах сучасних викликів». (№ ДР 0122U200386). https://drive.google.com

Науковий керівник НТР: “Розробка методів забезпечення енергоощадної роботи систем водопостачання”. (№ ДР 0115U005088).

Керівництво студентами, що беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідних робіт, наукова діяльність з аспірантами та магістрами.

Монографії

 • Корозійні руйнування залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд / Макаренко В.Д., Гоц В.І., Журавський О.Д., Хоружий В.П., Хомутецька Т.П. та ін. Київ: НУБіП України. – 2021. – 292 с. https://drive.google.com
  • Енергоощадне водопостачання / Т.П. Хомутецька. – К: Аграрна наука, 2016. – 304 с. Режим доступу:  https://drive.google.com
  • Ресурсозберігаючі технології водопостачання / П.Д. Хоружий, Т.П. Хомутецька, В.П. Хоружий. – К: Аграрна наука, 2008. – 534 с. Режим доступу: https://drive.google.com
  • Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія (розділ 63)]. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – Т.2. – 854 с. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua

Вибрані публікації

 1. Хомутецька Т., Кондрицька І., Курбанова Т., Нор В. Забезпечення споживачів сільгоспводопроводів якісною питною водою // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, вип. 45, 2023. – С. 78-87. Режим доступу: http://wateruse.org.ua
 2. A Study of the Influence of Reinforcement Degradation on the Durability of Reinforced Concrete Structures of Marine Berths. Strength of Materials, (2022) 54, 622-629. Scopus. Режим доступу: https://link.springer.com
 3. Хомутецька Т., Аргатенко Т. Дослідження зміни показників якості підземних вод за час експлуатації водозабірної свердловини // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, вип. 39, 2022. – С. 71-80. Режим доступу: http://wateruse.org.ua  
 4. Хомутецька Т., Аргатенко Т. Дослідження зміни показників якості підземних вод за час експлуатації водозабірної свердловини // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, вип. 39, 2022. – С. 71-80.  Режим доступу: http://wateruse.org.ua
 5. Макаренко В., Білик С., Хомутецька Т., Аргатенко Т., Макаренко Ю., Панченко О. Підвищення спротиву корозійно-механічному руйнуванню зварних оболонкових ємностей водонапірних башт // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, вип. 39, 2022. – С.33-43. Режим доступу:  http://wateruse.org.ua  
 6. Хомутецька Т., Хоружий В., Нор В. Оптимізація роботи установок при знезалізненні підземних і доочищенні стічних вод. – Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки.  – К.: КНУБА. – 2022, №38., С.55-65. Режим доступу: http://wateruse.org.ua
 7. Хоружий В., Хомутецька Т., Недашковський І. Модернізація споруд в системах водопостачання з поверхневих джерел. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2021. Вип.37, С.74-83. Режим доступу:  http://wateruse.org.ua   
 8. Chernyshev D., Makarenko Y., Khomutetska T., Makarenko V. Investigation of the relationship between the strength limit and the long time fatigue of steel reinforcements of reinforced concrete structures. – International scientific journal “Transfer of Innovative Technologies”, Vol 4, No 2 (2021), р. 28-40. Режим доступу:  http://tit.knuba.edu.ua  
 9. Макаренко В., Гоц В., Хомутецька Т., Макаренко Ю., Аргатенко Т., Прибитько І., Панченко О. Карбонізація бетону і корозія арматури залізобетонних конструкцій підземних каналізаційниих систем  // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2021. Вип.37, С.47-56. Режим доступу: http://wateruse.org.ua
 10. Хомутецька Т., Хоружий В., Недашківська Ю., Недашковський І., Нор В. Імітаційне моделювання роботи водопровідних систем з метою енергозбереження // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2020. Вип. 34. С. 25-36. Режим доступу: http://wateruse.org.ua
 11. Хоружий П.Д., Левицька В.Д., Стасюк С.Р., Нор В.В., Хомутецька Т.П. Удосконалення технологій знезалізнення та подачі підземних вод в автоматизованих системах сільськогосподарського водопостачання // Меліорація і водне господарство, 2020, № 1. С. 186-194. http://www.mivg.iwpim.com.ua
 12. Нор В.В., Хомутецька Т.П. Забезпечення економічної та надійної роботи систем сільськогосподарського водопостачання (на прикладі системи водопостачання села Тарасівка Київської області) // Меліорація і водне господарство, 2019, № 2. С. 175-185. http://www.mivg.iwpim.com.ua
 13. Хомутецька Т., Хоружий В., Андреєв В., Нор В.  Очистка природних і доочищення стічних вод на гідроавтоматичній установці в локальних водопроводах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип. 32. С.51-58. http://wateruse.org.ua  

Авторські свідоцтва та патенти

 • Гідроавтоматична установка для очистки природних і доочищення стічних вод. Патент на корисну модель № 144274, опубл. 25.09.2020, бюл № 18/2020.
  • Споруда для забору грунтових вод. Патент на корисну модель №111772., опубл. 25.11.2016, бюл. № 22/2916.
  • Споруда для забору і попереднього очищення малокаламутних поверхневих вод. Патент на корисну модель № 102064, опубл. 12.102015, бюл. № 19/2015.
  • Плаваючий водозабірно-фільтрувальний агрегат. Патент на корисну модель № 94900, опубл. 10.12.2014, бюл. 23/2014.
  • Береговий сифонно-фільтрувальний водозабір. Патент на корисну модель № 94288, опубл. 10.11.2014, бюл. 21/2014.
  • Установка для знезалізнення і зм’якшення води. Патент на корисну модель № 85009, опубл. 11.11.2013. бюл. № 21/2013.
  • Установка для очистки води. Патент на корисну модель № 60064, опубл. 10.06.2011, бюл. № 11/2011.
  • Напірна установка для знезалізнення води. Патент на корисну модель № 60063, опубл. 10.06.2011, бюл. № 11/2011.
  • Установка для очистки води. Патент України (на 20 р.) № 86464, опубл. 27.04.2009, бюл. № 8/2009.
  • Система водопостачання з поверхневих джерел. Патент на корисну модель № 36675, опубл. 10.11.2008, бюл. № 21/2008.
  • Установка для очистки води. Патент на корисну модель № 23082, опубл. 10.05.2007, бюл. № 6/2007.
  • Установка для очистки води. Патент України (на 20 р.) № 76632, опубл. 15.08.2006, бюл. № 8/2006.
  • Напірна установка для знезалізнення води. Деклараційний патент на корисну модель № 9088, опубл. 15.09.2005, бюл. № 9/2005.
  • Установка для знезалізнення води. Деклараційний патент на винахід № 59672А, опубл. 15.09.2003, бюл. № 9/2003.
  • Система водопостачання з поверхневих джерел. Деклараційний патент на винахід № 58963А,  опубл. 15.08.2003, бюл. № 8/2003.
  • Напірна установка для знезалізнення води. Деклараційний патент на винахід № 43566 А,  опубл. 17.12.2001, бюл. № 11/2001.
  • Установка для очистки води. Деклараційний патент на винахід № 43567 А, опубл. 17.12.2001, бюл. № 11/2001.
  • Установка для знезалізнення води. Деклараційний патент на винахід № 29785 А, опубл. 15.11.2000, бюл. № 6/2000.

Режим доступу:  https://uapatents.com    https://drive.google.com    

Контакти

вул. Освіти, 4, 03037, Київ; кімната 108

тел. +38 (063) 052 02 91

E-mail:    khomutetska.tp@knuba.edu.ua     tatianakhomutetska@gmail.com

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram