Кафедра водопостачання та водовідведення Зоря О.В.


Зоря Олена Віталіївна Зоря Олена Віталіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Загальна інформація

В 1985 році закінчила санітарно -технічний факультет Київського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю « Водопостачання і каналізація». У 1985-1992 роках працювала у Науково-дослідному інституті санітарної техніки у відділі водопостачання і очистки промислових стоків. В цьому ж інституті навчалася і закінчила аспірантуру. Після закінчення аспірантури працювала на посаді наукового співробітника сектору Водопостачання і очистки промислових стоків. У 1992 році перейшла на роботу до Державного інженерно-екологічного сектору КІБІ. З 1998 році працює на кафедрі Водопостачання та водовідведення (асистент кафедри, доцент кафедри). У 2009-2010 роках працювала виконуючим обов`язки заступником декану санітарно-технічного факультету спеціальності « Водопостачання та водовідведення», була Головою методичної комісісіі санітарно-технічного факультету спеціальності» Споруди водопостачання та водовідведення». З 2013 року -начальник відділу моніторингу якості підготовки фахівців КНУБА.

Перелік навчальних дисциплін

Водопостачання і водовідведення; Монтаж систем водопостачання та водовідведення; Інженерні мережі і обладнання будівель; Інженерні мережі. Водопостачання і водовідведення; Міські інженерні мережі.

Навчально-методична література

Водопостачання та водовідведення

 • Робоча програма з дисципліни « Міські інженерні мережі» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу:
 • Робоча програма з дисципліни «»Інженерні мережі. Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» – Режим доступу:
 • Робоча програма з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво » – Режим доступу:
 • Робоча програма з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 07 «Управління та адміністрування» спеціалізація «Менеджмент організацій» – Режим доступу:
 • Робоча програма з дисципліни «Монтаж споруд водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу:
 • Конспект лекцій з дисципліни Водопостачання та водовідведення для студентів 2 курсу Будівельного факультету спеціальність менеджмент – Режим доступу: https://drive.google.com/
 • Конспект лекцій з дисципліни Водопостачання та водовідведення для студентів 3 курсу Будівельного факультету спеціальність промислове та цивільне будівництво – Режим доступу: https://drive.google.com/
 • Робоча програма з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво » – Режим доступу:—
 • Робоча програма з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 07 «Управління та адміністрування» спеціалізація «Менеджмент організацій» – Режим доступу: https://drive.google.com/

Монтаж систем водопостачання та водовідведення

 • Робоча програма з дисципліни «Монтаж споруд водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» https://drive.google.com/
 • Методичні вказівкиТехнологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Методичні вказівки і завдання до курсового проекту для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця, К.С.Чупрунова. – К.: КНУБА, 2007. – 32 с http://library.knuba.edu.ua

Інженерні мережі. Водопостачання і водовідведення

 • Конспект лекцій з дисципліни Інженерні мережі. Водопостачання та водовідведення для студентів 3 курсу спеціальності гідротехнічне будівництво https://drive.google.com/ Робоча програма з дисципліни «»Інженерні мережі. Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» https://drive.google.com/

Міські інженерні мережі

 • Конспект лекцій з дисципліни Міські інженерні мережі для студентів 4 курсу спеціальності водопостачання та водовідведенняhttps://drive.google.com/
 • Робоча програма з дисципліни « Міські інженерні мережі» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» https://drive.google.com/

Наукова робота

В 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему « Очистка нікельвміщуючих стічних вод заводів санітарно-технічного обладнання феромагнітними реагентами» . Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри Екології та безпеки життєдіяльності» Київського інституту залізничного транспорту Бєзвесільний Є.В.

Співвиконавець науково-дослідних робіт в ДІЕК КНУБА.

Напрями наукової діяльності

Оборотні системи водопостачання промислових підприємств.

Очистка стічних вод гальванічних виробництв

Обробка елюатів установок знесолення води.

Вибрані публікації

 • Використання гідроксил апатиту модифікованого гідроксосульфатом та гідроксо-хроридом алюмінію для очистики води від фтору // НТЗ Екологічна безпека та природокористування 2013, №12. – Режим доступу: —
 • Очистка води від нікелю за допомогою виробничих відходів, //Збірник наукових праць: “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”. Випуск 29, Київ, КНУБА 2013р. с 257-261. – Режим доступу: —
 • Очистка стічних вод гальванічних підприємств від хрому з застосуванням ферітних сполук.// Збірник наукових праць: “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”. Випуск 30, Київ, КНУБА 2013р. с 72-86. – Режим доступу: —
 • Очистка води від нікелю за допомогою виробничих відходів, //Збірник наукових праць: “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”. Випуск 29, Київ, КНУБА 2013р. с 257-261. – Режим доступу: —
 • Очистка стічних вод гальванічних підприємств від хрому з застосуванням ферітних сполук.// Збірник наукових праць: “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”. Випуск 30, Київ, КНУБА 2013р. с 72-86. – Режим доступу: —

Авторські свідоцтва та патенти

 • Пат. UA48334A, B01В39/02, 2002, бюл.№8. Фільтруюче-сорбційний матеріал для очищення води. / Терновцев В.О., Зоря О.В., Терновцев О.В. – Режим доступу: —
 • Пат. UA48339A, B01J20/02, 2002, бюл.№8. Спосіб одержання фільтруюче-сорбційного матеріалу для очищення води. / Терновцев В.О.,Зоря О.В., Терновцев О.В. – Режим доступу: —

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 281.


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram