Кравчук Андрій Михайлович

– доктор технічних наук, професор, академік вищої освіти України, професор кафедри «Водопостачання та водовідведення» Київського національного університету будівництва і архітектури.

https://orcid.org/0000-0001-8732-9244

Google Academy https://scholar.google.com.ua/citations?user=XHJPB-UAAAAJ&hl=uk

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Andriy-Kravchuk

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209316527

Загальна інформація

У 1976 р. з відзнакою закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Водопостачання і каналізація» та здобув кваліфікацію «інженер-будівельник».
У 1976-1984 рр. працював на проєктній роботі інженером, провідним інженером.
У 1979-1983 рр. навчався в аспірантурі, а в 1985 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 1990 році отримав вчене звання доцента.

У 2005 році захистив докторську дисертацію і здобув науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності «Гідравліка та інженерна гідрологія».

У 2007 році отримав вчене звання професора кафедри гідравліки і водовідведення КНУБА.

З 1984 р. працює на посадах асистента, доцента (1988 р.) та професора (2007 р.) кафедри «Водопостачання та водовідведення» Київського національного університету будівництва і архітектури.

За час роботи в КНУБА працював на посадах: декана по роботі з іноземними студентами (1993-1994 рр.), заступника першого проректора (1994-2007 рр.), проректора з навчально-методичної роботи (2007-2013 рр.).

З 2008 по 2012 рр. працював на посаді завідувача кафедри гідравліки та водовідведення.

З 2012 по 2019 рр. працював на посаді завідувача кафедри водопостачання та водовідведення.

Автор більше 120 наукових і методичних праць, в тому числі, монографії, підручника та 5 навчальних посібників, має двох захищених кандидатів технічних наук.

Перелік навчальних дисциплін

 • Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення
 • Санітарно-технічне обладнання будівель
 • Водопостачання та водовідведення

Навчально-методична література 

 Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення

 • Кравчук А.М., Кравчук О.А. Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення: навчальний посібник. К.: КНУБА, 2020, 175 с. Режим доступу: https://library.knuba.edu.ua/books/9_1_20.pdf
 • Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення: Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічних вправ та контрольних робіт для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» / уклад.:  Кравчук А.М., Кравчук О.А. К: КНУБА, 2020. – 59 с. Режим доступу: https://library.knuba.edu.ua/books/30_3_20.1.pdf

Санітарно-технічне обладнання будівель

 • Санітарно-технічне обладнання будівель: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Водопостачання та водовідведення» / уклад.: Кравчук А.М., Кравчук О.А. К: КНУБА, 2022. – 46 с. Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com

Водопостачання та водовідведення

 • Кравчук А.М., Кравчук О.Я. Водопостачання і водовідведення: навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2012. – 180 с. – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Водопостачання та водовідведення: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Теплогазопостачання і вентиляція» / уклад.: Кравчук А.М., Кравчук О.А. К: КНУБА, 2022. – 36 с. Режим доступу: https://library.knuba.edu.ua/books/71_3_22.pdf

Наукова робота

У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Движение жидкости в трубопроводах с присоединением расхода вдоль пути [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.16 / Кравчук Андрій Михайлович; Національного транспортного університету (Київського авто-дорожного інституту). – К., 1985. – 183 с.».
У 2004 р. захистив докторську дисертацію «Гідравліка змінної маси напірних трубопроводів технічних систем [Текст]: дис… доктора техн. наук: 05.23.16 / Кравчук Андрій Михайлович; Київського національного університету будівництва і архітектури. – К., 2004. – 306 с.».

Напрями наукової діяльності

Гідравліка очисних споруд водопостачання і водовідведення. Санітарно-технічне обладнання будівель.

Керівництво науковою роботою

 • Науковий керівник дисертаційної роботи здобувача Чернишева Д.О. «Вплив гідродинаміки потоку на характеристики роботи розподільних трубопроводів [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.16 / Чернишев Денис Олегович; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2006. — 161 л.».
 • Науковий керівник дисертаційної роботи здобувача Колпакової О.А. «Обгрунтування біологічної очистки стічних вод від органічних забруднень на краплинних фільтрах [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Колпакова Ольга Анатоліївна; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2015. — 152 л.».
 • Науковий консультант по докторській дисертаційній роботі Нечипор О.М.

Вибрані публікації

 1. Кравчук А.М., Кравчук О.А. Вплив величини похилу на розрахункові параметри збірних дренажних трубопроводів //Сучасне будівництво та архітектура. Вип. 2, 2022, С. 88-96. Режим доступу: https://doi.org/10.31650/2786-6696-2022-2-88-96  
 2. Кравчук А., Кравчук О., Ломако А., Кравчук О. Зміна параметрів збірних дренажних трубопроводів при пропуску транзитної витрати // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 41, 2022. С 52-58. Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.41.52-58
 3. Kravchuk A., Cherniuk V., Kravchuk O., Airapetian T. Assessing the value of the hydraulic friction factor in pipelines working with a flow connection along the path // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 5 №7 (119), 2022. P. 61-67. Режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.265670 SCOPUS
 4. Кравчук А.М., Кравчук О.А. Оцінка впливу похилу на характеристики напірних збірних дренажних трубопроводів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 40, 2022. С. 26-30. Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.40.26-30
 5. Кравчук А.М., Кочетов Г.М., Кравчук О.А. Визначення коефіцієнтів Бусінеска і Коріоліса для трубопроводів, що працюють з приєднанням витрати вздовж шляху // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 36, 2021. С. 1-17. Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.11-17   
 6. Кравчук А.М., Кравчук О.А. Рекомендації щодо розрахунку параметрів безнапірних каналів довільного перерізу для відведення дощових вод // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 35, 2021. С.31-37. Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.31-37
 7. Kravchuk A., Kochetov G., Kravchuk O. Improving the Calculation of Collecting Perforated Pipelines for Water Treatment Structures // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 6 №10, 2020. P. 23-28. Режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.216366 SCOPUS
 8. Кравчук А.М., Кочетов Г.М., Кравчук О.А. Проектування трубопроводів для рівномірного збору води вздовж шляху // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 33, 2020. С.34-40. Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.34-40
 9. Polyakov V., Kravchuk A., Kochetov G., Kravchuk O. Clarification of aqueous suspensions with a high content of suspended solids in rapid sand filters // EUREKA: Physics and Engineering. Vol. 1, 2019. P.28-45. Режим доступу: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00827  SCOPUS
 10. Кравчук А.М., Кравчук О.Я. Приклади гідравлічного розрахунку напірних збірних і розподільчих трубопроводів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2018. – Вип. 30. С. 31-34. Режим доступу: https://doorg/10.32347/2524-0021.2018.30.31-35  

Монографії

 • Кравчук А.М., Чернишев Д.О., Кравчук О.А. Гідравліка напірних перфорованих трубопроводів очисних споруд систем водопостачання та водовідведення: монографія. К.: КНУБА, 2021, 203 с. ISBN 978-966-627-234-1

Контакти

просп. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 283.
Тел.: +38 (044) 245-48-34
E-mail: kravchuk.am@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram