Кравчук Олександр Андрійович

Кравчук Олександр Андрійович

– кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”,
Київського національного університету будівництва і архітектури.
orcid.org/0000-0001-6578-8896
Google Academy  https://scholar.google.com.ua/citations?user=mSeoVx4AAAAJ&hl=uk
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Kravchuk-2
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55639047900 

 

Загальна інформація
У 2014 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури і отримав диплом магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення» та здобув кваліфікацію інженер-дослідник (науковий співробітник) з будівництва.

З 2014 до 2017 рік навчався в аспірантурі в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фільтрування рідини зі змінною швидкістю руху потоку» за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація.

У 2022 році отримав вчене звання доцента кафедри водопостачання та водовідведення КНУБА.

З 2014 року працює на кафедрі спочатку на посаді провідного інженера, асистента (2017
р.), доцента (2018) кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Автор понад 45 наукових і методичних праць, в тому числі, монографії, підручника та навчального посібника.

З 2018 до 2022 рік працював заступником відповідального секретаря приймальної комісії КНУБА.

З 2022 року працює відповідальним секретарем приймальної комісії КНУБА.

Перелік навчальних дисциплін

 • Гідравлічні та аеродинамічні машини
 • Насосні і повітродувні станції
 • Водопровідні та меліоративні насосні станції
 • Водопостачання та водовідведення

Навчально-методична література  

Гідравлічні та аеродинамічні машини. Насосні і повітродувні станції

 • Гідравлічні та аеродинамічні машини. Насосні і повітродувні станції: методичні вказівки до виконання курсового проекту та контрольної роботи для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Водопостачання та водовідведення» / уклад.: А.М. Кравчук, О.А. Кравчук. – Київ: КНУБА, 2022. –  44 с. Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com

https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kravchuk_am_knuba_edu_ua/EVfYuZGfiv9LuKYMJcf7NBkBol2AVJalEGcsVRpNhy8z2w?e=qDY50S

Гідравлічні та аеродинамічні машини. Водопровідні та меліоративні насосні станції

 • Гідравлічні та аеродинамічні машини. Водопровідні та меліоративні насосні станції: методичні вказівки до виконання курсової роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / уклад.: А.М. Кравчук, О.А. Кравчук. – Київ: КНУБА, 2022. –  40 с. Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com

https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kravchuk_am_knuba_edu_ua/EUPt11GSeMlKh0NRZ5dDhfgBua_KUaYWkW5ge7wkSLdECA?e=ZkSNVs

Водопостачання та водовідведення

 • Водопостачання та водовідведення: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Теплогазопостачання і вентиляція» // / уклад.: Кравчук А.М., Кравчук О.А. К: КНУБА, 2022. – 36 с. Режим доступу: https://library.knuba.edu.ua/books/71_3_22.pdf

Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення

 • Кравчук А.М., Кравчук О.А. Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення: Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2020, 175 с. Режим доступу: https://library.knuba.edu.ua/books/9_1_20.pdf
 • Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення: Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічних вправ та контрольних робіт для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» // / уклад.:  Кравчук А.М., Кравчук О.А. К: КНУБА, 2020. – 59 с. Режим доступу: https://library.knuba.edu.ua/books/30_3_20.1.pdf

Наукова робота

В 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фільтрування рідини зі змінною швидкістю руху потоку [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Кравчук Олександр Андрійович; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2018. — 187 л. – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/?page_id=15466
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Поляков Вадим Леонтійович, провідний науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України.

Керівництво студентом групи Міряєвим С.С., який зайняв призове місце на І етапі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022 році. Тема роботи: «Порівняльна оцінка результатів розрахунку витрат води в житлових будинках, здійснених за діючими і попередніми нормами».

Напрями наукової діяльності

Гідравліка дренажних трубопроводів систем водопостачання та меліорації. Фільтрування рідини на швидких фільтрах з зернистим завантаження. Дослідження роботи очисних споруд водопостачання та водовідведення.

Вибрані публікації

2023 рік

 1. Kravchuk A., Cherniuk V., Kochetov G., Kravchuk O., Airapetian T. Determination of the particularities of the hydraulic friction factor variation of collecting drainage pipelines // Eastern–European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 6 №7 (126), 2023. P. 33-38. Режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.292258 SCOPUS
 2. Кравчук А., Кравчук О. Визначення ефективних конструктивних характеристик збірних дренажних трубопроводів меліоративних систем // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип. 13, 2023. С. 149-158. Режим доступу:  https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.149-159  
 3. Kravchuk A., Cherniuk V., Kravchuk O., Airapetian T. Assessing the value of the hydraulic friction factor in pipelines working with a flow connection along the path // Eastern–European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 5 №7 (119), 2022. P. 61-67. Режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.265670 SCOPUS
 4. Epoyan S., Airapetian T., Haiduchok O., Sukhorukov G., Kravchuk, O. Methods of Combined Horizontal Settler Research // Smart Technologies in Urban Engineering. STUE 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 536. Springer, Cham. Режим доступу: https://doi.org/10.1007/978-3-031-20141-7_33 SCOPUS
 5. Cherniuk V., Hnativ R., Kravchuk O., Orel V., Bihun I., Cherniuk M. The problem of hydraulic calculation of pressure distribution pipelines / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/7 (114), 2021, р. 93-103. Режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.246852 SCOPUS
 6. Kravchuk O.A. Рarticularities of hydraulic calculation of collecting preassure drainage pipelines // Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. №83, 2021. Р. 130-138. Режим доступу: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2021-83-130-138
 7. Кравчук О.А. До гідравлічного розрахунку напірних дренажних трубопроводів, які працюють в режимі роздачі // Комунальне господарство міст. Вип.163, 2021. С. 68-74. Режим доступу: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2021-3-163-68-74
 8. Kravchuk A., Kochetov G., Kravchuk O. Improving the Calculation of Collecting Perforated Pipelines for Water Treatment Structures // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 6 №10, 2020. P. 23-28. Режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.216366 SCOPUS
 9. Кравчук А.М., Кочетов Г.М., Кравчук О.А. Проектування трубопроводів для рівномірного збору води вздовж шляху // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 33, 2020. С.34-40. Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.34-40
 10. Polyakov V., Kravchuk A., Kochetov G., Kravchuk O. Clarification of aqueous suspensions with a high content of suspended solids in rapid sand filters // EUREKA: Physics and Engineering. Vol. 1, 2019. P.28-45. Режим доступу: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00827  SCOPUS

2019-2022 роки

 1. Kravchuk A., Cherniuk V., Kravchuk O.Airapetian TAssessing the value of the hydraulic friction factor in pipelines working with a flow connection along the path // EasternEuropean Journal of Enterprise TechnologiesVol. 5 №7 (119), 2022P61-67Режим доступу: https://doi:10.15587/1729-4061.2022.265670 SCOPUS
 2. Epoyan S., Airapetian T., Haiduchok O., Sukhorukov G., Kravchuk, O. Methods of Combined Horizontal Settler Research // Smart Technologies in Urban Engineering. STUE 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 536. Springer, Cham. Режим доступу: https://doi.org/10.1007/978-3-031-20141-7_33 SCOPUS
 3. Кравчук А.М., Кравчук О.А. Оцінка впливу похилу на характеристики напірних збірних дренажних трубопроводів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 40, 2022. С. 26-30. Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.40.26-30
 4. Cherniuk, V., Hnativ, R., Kravchuk, O., Orel, V., Bihun, I., Cherniuk, M. The problem of hydraulic calculation of pressure distribution pipelines / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/7 (114), 2021, р. 93-103. Режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.246852 SCOPUS
 5. Kravchuk O.A. Рarticularities of hydraulic calculation of collecting preassure drainage pipelines // Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. №83, 2021. Р. 130-138. Режим доступу: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2021-83-130-138
 6. Кравчук О.А. До гідравлічного розрахунку напірних дренажних трубопроводів, які працюють в режимі роздачі // Комунальне господарство міст. Вип.163, 2021. С. 68-74. Режим доступу: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2021-3-163-68-74
 7. Кравчук А.М., Кравчук О.А. Рекомендації щодо розрахунку параметрів безнапірних каналів довільного перерізу для відведення дощових вод // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 35, 2021. С.31-37. Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.31-37
 8. Kravchuk A., Kochetov G., Kravchuk O. Improving the Calculation of Collecting Perforated Pipelines for Water Treatment Structures // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 6 №10, 2020. P. 23-28. Режим доступу: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.216366 SCOPUS
 9. Кравчук А.М., Кочетов Г.М., Кравчук О.А. Проектування трубопроводів для рівномірного збору води вздовж шляху // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 33, 2020. С.34-40. Режим доступу: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.34-40
 10. Polyakov V., Kravchuk A., Kochetov G., Kravchuk O. Clarification of aqueous suspensions with a high content of suspended solids in rapid sand filters // EUREKA: Physics and Engineering. Vol. 1, 2019. P.28-45. Режим доступу: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00827  SCOPUS

Монографії

 • Кравчук А.М., Чернишев Д.О., Кравчук О.А. Гідравліка напірних перфорованих трубопроводів очисних споруд систем водопостачання та водовідведення: монографія. К.: КНУБА, 2021, 203 с. ISBN 978-966-627-234-1

Авторські свідоцтва та патенти

 • Патент України на винахід №112509. Фільтр для очищення води / Юрков Є.В., Кравчук О.А., Юрков О.Д.; заявл. 28.09.2015; Опубл. 12.09.2016, Бюл. №17.- Режим доступу: http://uapatents.com

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 281.
Тел.: +38 (097) 841-38-03
E-mail: kravchuk.oa2@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram