Напрямки наукових досліджень кафедра “Водопостачання та водовідведення”

Впровадження наукових досліджень в навчальний процес: «Науково-консультаційні послуги з питань забезпечення безпеки та перспектив розвитку технологій водопостачання та водовідведення. Проведення семінарів» 

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Забезпечення споживачів якісною питною водою в умовах сучасних викликів. Реєстраційний номер 0122U200386. Керівник роботи: стар. науковий співробітник Хомутецька Тетяна Петрівна. Учасники: Аргатенко Т.В., Кравчук А.М, Кравчук О.А., Кравченко О.В.
Розробка науково-методичних рекомендацій із забезпечення належної якості очищення стічних вод і захисту водних ресурсів. Реєстраційний номер 0122U200351 Керівник: професор Хоружий Віктор Петрович. Учасники: доц. Величко С.В., доц. Дупляк О.В., доц. Уряднікова І.В., доц. Петренко О.С.
Назва НДР: Розробка ресурсозберігаючої технології феритизаційної очистки промислових стічних вод і шламів з утилізацією відходів у будівельних матеріалах спеціального призначення. Номер державної реєстрації: 0121U001008 II Етап реалізації: 2022 р. проф.Кочетов Г.М., асист. Самченко Д.М., доц. Аргатенко Т.В.
Грант УНТЦ: Розробка енерго- та ресурсозберігаючої феритизаційної технології синтезу оксидних магнетиків шляхом застосування змінних магнітних полів. Етап реалізації: 2023 р. проф.Кочетов Г.М., асист. Самченко Д.М.
Назва НДР Магнітоелектричні методи знешкодження токсичних рідких відходів та обробка води в інженерних системах промислових підприємств. Номер державної реєстрації: 0122U002117 I Етап реалізації: 2022 – 2023 рр. проф.Кочетов Г.М., асист. Самченко Д.М.
Викладачами кафедри здійснюється науково дослідна робота за темами:
  1. Надійність та довговічність експлуатації споруд водопостачання, водовідведення та інших гідротехнічних споруд, д.т.н., проф. Макаренко В.Д., к.т.н., доцент Уряднікова І.В., асп. Панченко О.
  2. Технології електрохімічної та напірно-флотаційної обробки природних і стічних вод, доц. Аргатенко Т.В.
  3. Гідравліка очисних споруд водопостачання і водовідведення. Санітарно-технічне обладнання будівель, проф. Кравчук А.М.
  4. Фільтрування рідини на швидких фільтрах з зернистим завантаження. Гідравлічні аспекти, роботи швидких фільтрів. Дослідження роботи очисних споруд водопостачання та водовідведення. проф. Кравчук О.А.
  5. Системи водопостачання промислових підприємств в т.ч. оборотні і безстічні. Очистка стічних вод гальванічних виробництв, повторне використання цінних компонентів. доц. Терновцев О.В.
  6. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки, оцінка впливу гідротехнічних споруд на навколишнє середовище, протипаводковий захист. доц. Величко С.В., доц. Дупляк О.В.
  7. Гідростатичний тиск на поверхні довільної форми: розробка теоретичних основ, аналітичні й чисельні алгоритми інженерного розрахунку Методом трьох команд K123, доц. Копаниця Ю.Д., доц. Гіжа О.О., доц. Нечипор О.М.
  8. Водопровідні мережі (оптимізація роботи), насосні станції (енергоощадна робота), асист. Любенко В.В.
  9. Оптимізація розрахунків внутрішніх мереж холодного та гарячого водопостачання житлових будинків. Вдосконалення розрахунків окремих споруд на водопровідних очисних спорудах. Вплив екологічних норм на евтрофікацію водойм, доц. Кушка О.М.

Звіт про виконання наукової роботи кафедри водопостачання та водовідведення за 2021 рік.

ЗВІТ про виконання наукової роботи кафедри водопостачання та водовідведення за 2022 рік.

ЗВІТ про виконання наукової роботи кафедри водопостачання та водовідведення за 2022-2023 навчальний рік.

ЗВІТ про виконання наукової роботи кафедри водопостачання та водовідведення за 2023 рік.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram