Наукова діяльність кафедри водопостачання та водовідведення

2022 р

 1. Кравчук А.М., Кравчук О.А. Порівняльна оцінка результатів розрахунку витрат води в житлових будинках, здійснених за різними нормативними документами // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки – К.:КНУБА, 2022, Вип. 38, С. 38-42. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/254289 – DOI: – ISSN 2524-0020
 2. Кравчук О.А. Залежність коефіцієнта фільтрації від пористості фільтруючого матеріалу швидких фільтрів // Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2022, Вип. 79, 2022. С. 190-198. – Режим доступу: http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/256265 – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.190-198 – ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522-9206 (online)
 3. Kушка О. Комп’ютерні за стосунки для розрахунку внутрішніх систем водопостачання і водовідведення // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип №38, с. 43-49 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/254290 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.38.43-49 – ISSN 2524-0020
 4. Хомутецька Т., Хоружий В. Оптимізація роботи установок при знезалізненні підземних і доочищенні стічних вод // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип. 38, с. 50-55 – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/citations – ISSN 2524-0020
 5. Кравченко О., Хоружий В. Особливості експлуатації систем питного водопо-стачання в умовах воєнного часу // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип. 38, с. 18-37 – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/citations – ISSN 2524-0020
 6. Хомутецька Т., Аргатенко Т. Дослідження зміни показників якості підземних вод за час експлуатації водозабірної свердловини // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип. 39 – С. 71-80 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/258400 – ISSN 2524-0020
 7. Макаренко В, Хомутецька Т., Аргатенко Т. Підвищення спротиву корозійно-механічному руйнуванню зварних оболонкових ємностей водонапірних башт // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип. 39 – С.33-43. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/258484 – ISSN 2524-0020
 8. Балло В. Особливості реалізаці протипожежного водозабезпечення об’єкта на прикладі національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал» // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип. 39, с. 4-10 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/258482 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.4-10 – ISSN 2524-0020
 9. Самченко Д., Кочетов Г. Дослідження впливу вихідної концентрації іонів важких металів на якість феритизаційної переробки гальванічних шламів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип. 39, с. 61-70 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/258662 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.61-70 – ISSN 2524-0020
 10. Кравчук А., Кравчук О. Порівняльна оцінка результатів розрахунку витрат води в житлових будинках, здійснених за різними нормативними документами // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип. 38, с. 38-42 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/254289 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.38.38-42 – ISSN 2524-0020
 11. Кушка О. Комп’ютерні застосунки для розрахунку внутрішніх систем водопостачання і водовідведення // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип. 38, с. 43-49 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/254290 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.38.43-49 – ISSN 2524-0020
 12. Павлов Є., Ліфанов О. Зміна якості питної води і опору трубопроводу при транспортуванні її по водопровідних трубах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип. 38, с. 50-54 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/254292 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.38.50-54 – ISSN 2524-0020
 13. Kушка О. Correlation between environmantal legislation and eutrophication of water bodies // Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Двадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 26–27 травня, 2022р.): збірник наукових статей – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2022, с. 43-45. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1LG1SmrOpUVBi9
 14. Тези доповіді: Kochetov G., Samchenko D. Study of The Vortex Motion Of Electrolyte During The Electrolytic Deposition Of Nickel In An External Magnetic Field// VIII THЕ INTERNATIONAL SAMSONOV CONFERENCE “MATERIALS SCIENCE OF REFRACTORY COMPOUNDS” (MSRC-2022), Kyiv, Ukraine 24 – 27 May 2022 Р. 74 – Режим доступу: https://umrs.org.ua/activities/conferences/msrc-2022/boa_2022/
 15. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб-інтерфейс – приклад універсальної платформи інженерних розрахунків у навчальному процесі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022. вип.39. С. 11-32. – Режим доступу: – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.11-32 – ISSN 2524-0020

2021 р

 1. Балло В.П. До питання удосконалення протипожежного водопостачання висотних будинків // Міжнародна науково-практична конференція. Проблеми надзвичайних ситуацій, Харків, 20 травня 2021 року, 6-7с – Режим доступу: http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2021/_PES2021_final.pdf
 2. Velychko S., Dupliak O. Hydrological assessment of the water replenishment possibility of the uzh river urbanized floodplain on the example of bozdosky park, Ukraine. Ecological Engineering and Environmental Technology, 2021, 22(4), 30–38 – Режим доступу: http://www.ecoeet.com – DOI: https://doi.org/10.12912/27197050/137871– SCOPUS
 3. Velychko S., Dupliak O. he dam slope stability under the transient condition during an extreme flood. E3S Web Conf., 280 (2021) 10010. – Режим доступу: https://www.e3s-conferences.org – DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128010010
 4. Ємчура Б. М., Пахомов Д. В., Кочетов Г. М., Самченко Д. Дослідження впливу сили електромагнітного поля на якість очистки води від важких металів методом феритизації // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 4-10. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.4-10– ISSN 2524-0020
 5. Zoria O., Ternovtsev O., Kapanytsia Y. & Zoria D. Resource-saving Technology of Industrial Wastewater Treatment from Nickel Compounds. 2 ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EARTH, ENERGY, ENVIRONMENTAL SCIENCE, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 25-26 SEPTEMBER (2021) P. 149 – Режим доступу: https://symposiumjessd.ui.ac.id/ – Режим доступу: https://scholarhub.ui.ac.id/jessd/
 6. Зоря О., Терновцев О., Зоря Д. Очищення концентрованих стічних вод виробництва друкованих плат від іонів міді // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 11-20. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.11-20– ISSN 2524-0020
 7. Зоря О., Терновцев О., Зоря Д. Очистка стічних вод промислових підприємств від сполук міді феритизацією // Будівельни конструкції. Теорія і практика. 2021. вип. 8, 32-43 – Режим доступу: – DOI: DOI:10.32347/2522-4182.8.2021.15-23 – ISSN 2522-4182
 8. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Визначення нормальної глибини потоку в системі CAS MAXIMA // // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 21-30. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.21-30– ISSN 2524-0020
 9. Кравчук А., Кравчук О. Рекомендації щодо розрахунку параметрів безнапірних каналів довільного перерізу для відведення дощових вод // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 31-37. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.31-37 – ISSN 2524-0020
 10. Кравчук А.М., Чернишев Д.О., Кравчук О.А. Монографія: Гідравліка напірних перфорованих трубопроводів очисних споруд систем водопостачання та водовідведення // Київ: КНУБА, 2021, 207 – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kravchuk_oa2_knuba_edu_ua/Ee68n5GUA6RLimi29D59hhwBpyR0iC-FGOPcnv72ZsiwOQ?e=xawHtc
 11. Любенко В. Як витрачається електроенергія при подачі води споживачам // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 38-42. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.38-41– ISSN 2524-0020
 12. Павлов Є., Ліфанов О. Проектування трубопроводів в SolidWorks // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 42-48. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.42-47– ISSN 2524-0020
 13. Степова Н., Кушка О., Калугін Ю. . Вплив екологічних норм на евтрофікацію на прикладі українського законодавства про вміст загального фосфору // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 56-64. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.56-64– ISSN 2524-0020
 14. Хоружий В.П. Монографія: Корозійно-механічна стійкість каналізаційних систем // Київ: НУБіП України, 2021, 288 – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1zieXSkxjjFuVtjOUUNaNFgNv3T8NRii9/view?usp=sharing – ISBN 5-8365-1182-6
 15. Хоружий В.П. Монографія: Корозійні руйнування морських та річкових причалів // Київ: НУБіП України, 2021, 280 – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1_GcbKpRcyglXWyTUCv30opk8r6Zw-J5g/view?usp=sharing – ISBN 5-8365-1270-9
 16. Chernyshev D. Procedure for Processing Biometric Parameters Based on Wavelet Transformations // International Journal of Modern Education & Computer Science 2021, 2, 11-22 – Режим доступу: http://www.mecs-press.org – DOI: https://doi.org/10.5815/ijmecs.2021.02.02– ISSN: 2075-0161 (Print), ISSN: 2075-017X (Online) SCOPUS
 17. Chernyshev D. Visual modeling of the landslide slopes stress-strain state for the computer-aided design of retaining wall structures // 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM, Proceedings, 2021, 9385211 – Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org – DOI: https://doi.org/10.1109/CADSM52681.2021.9385211– ISSN: 2075-0161 (Print), ISSN: 2075-017X (Online) SCOPUS
 18. . Poliakov V. Mathematical modeling of physicochemical iron removal from groundwater at raped filters // Chemical Engineering Science. 2021, 116318, p.1-12. – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250920308502#! – ISSN: 0009-2509 SCOPUS
 19. Velychko S., Dupliak O. Assessment of the Influence of Evaporation and Evapotranspiration on the Volume of Sludge Accumulation in the Sludge Drying Beds // Journal of Ecological Engineering 2021, 22(2), 63–69 – Режим доступу: http://www.jeeng.net – DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/130896– ISSN 2572-7591 (Online) ISSN: 2572-7583 (Print)SCOPUS
 20. Velychko S., Dupliak O. Assessment of the Influence of Mountain Flood Control Reservoir Operation on the Floodplain Stability During an Extreme Flood // Ecological Engineering & Environmental Technology 2021, 22(1), 31–38– Режим доступу:http://www.ecoeet.com – DOI: https://doi.org/10.12912/27197050/132096 – ISSN 2719-7050 (Online)SCOPUS
 21. Yemchura, B., Kochetov, G., Samchenko, D., Prikhna, T. Ferritization-Based Treatment of Zinc-Containing Wastewater Flows: Influence of Aeration Rates // Environmental Science and Engineering, In: Ksibi M. et al. (eds) Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions (2nd Edition). EMCEI 2019. Environmental Science and Engineering. Springer, Cham. 2021, стр. 171–176 – Режим доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51210-1_29#citeas – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-51210-1_29 – ISSN 978-3-030-51210-1 (Online) ISSN: 978-3-030-51209-5 (Print)SCOPUS
 22. Chernyshev D. Using Deep Structured Semantic Model to Analysis Text Documents in the Building Normative Base // 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2020. 2021, стр. 330–334, 9467985– Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/ – DOI: 10.1109/PICST51311.2020.9467985 – ISBN:978-1-7281-9177-5 (Online) ISBN:978-1-7281-9178-2 (Print) – SCOPUS
 23. Kochetov G.,Prikhna T., Samchenko D.,Prysiazhna O.,Monastyrov M., Moshchil V., Mamalis A Resource-efficient ferritization treatment for concentrated wastewater from electroplating production with aftertreatment by nanosorbents.// Nanotechnology Perceptions, 2021, Vol. 17, Is. 1, Р. 9 – 18. – Режим доступу: http://www.colbas.org/ntp/ToCs/BW17(1).pdf – DOI: 10.4024/N22KO20A.ntp.17.01 ISSN 1660–6795 – SCOPUS
 24. Kochetov G., Samchenko D., Arhatenko Т. Determination of influence of pH on reaction mixture of ferritation process with electromagnetic pulse activation on the processing of galvanic sludge// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ‒ 2021. ‒ 4/10 (112). ‒ Р 24 – 30. Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/239102 – DOI: 10.15587/1729-4061.2021.239102 ISSN 1729-3774 – SCOPUS.
 25. Makarenko, V.D. Some Mechanical Characteristics of Structural Steels of Cooling Systems of Continuous Operation// Strength of Materials. 2021, 53(2), pp. 272–276 Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s11223-021-00285-z – DOI: https://doi.org/10.1007/s11223-021-00285-z. ISSN 1573-9325 (Online) ISSN 0039-2316 (Print) SCOPUS.
 26. Makarenko, V. Study of corrosion and mechanical resistance of structural pipe steels of long-term operation in hydrogen sulfur containing environments// Materials Science Forum . 2021, 1045 MSF, стр. 203–211. Режим доступу: https://www.scientific.net/MSF.1045.203 – DOI: doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1045.203 – SCOPUS
 27. Makarenko, V. Catode and Anode Processes in Sulfur Corrosion Destruction of Metal Constructions of Prolonged Exploitation in an Aggressive Environment.// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 688(1), 012014. Режим доступу: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/688/1/012014/pdf – DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/688/1/012014 – SCOPUS
 28. Makarenko, V. Oil Wells Hydrate Formation Regularities // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021, 3(6-111), стр. 19–24. Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/233511/234206 – DOI: 0.15587/1729-4061.2021.233511 ISSN 1729-3774 – SCOPUS.
 29. Makarenko, V.D. The influence of the pipelines operation term in aggressive environments on the gas content and structure of structural steels.// Solid State Phenomena, 2021, 313, pp. 136–142. Режим доступу: https://www.scientific.net/SSP.313.136 – DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.313.136 – – SCOPUS
 30. Ємчура Б. М., Пахомов Д. В., Кочетов Г. М. Очистка стічних вод від сполук хрому з організацією оборотного водопостачання підприємств // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 14-21. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/232913 – DOI: 10.32347/2524-0021.2021.35.4-10 – ISSN 2524-0020
 31. Мосійчук Я., Хоружий П. Кількісні та якісні показники природних і стічних вод у басейні Дніпра // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 39-47/ – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/237360 – DOI: 10.32347/2524-0021.2021.36.39-47 – ISSN 2524-0020
 32. Макаренко В., Хоружий В., Любенко В., Максимов С., Осадчий В., Недашковський І. Дослідження впливу біологічної корозії на міцність сталевих конструкцій гідротехнічних споруд тривалої експлуатації в агресивних середовищах // К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 39-47/ – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/241337 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.27-38 – ISSN 2524-0020.
 33. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб інтерфейс для визначення критичної глибини у відкритих руслах // К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 29-41 – Режим доступу: http http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.29-41 – ISSN 2524-0020.
 34. Чернишев Д. Between Practice and Theory. Comments on the Specificity of Art History and Art Education in Poland and Ukraine // Art Inquiry. Recherches sur les arts 2021, vol. 170-190, XXIII . Режим доступу: http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Art-Inquiry/article/view/1485 – https://doi.org/10.26485/AI/2021/23/10 – ISSN 1641-9278 / e – ISSN 2451-0327
 35. Чернишев Д. Цифрові технології як інноваційні тренди структурно-трансформаційних зрушень у системі управління підприємств-стейкхолдерів будівництва // Управління розвитком складних систем, 2021, 46, 118-130. Режим доступу: http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/245319/242987 – DOI: DOI: 10.32347/2412-9933.2021.46.118-130 – ISSN 2219-5300.
 36. Гіжа О. Розрахунки коротких трубопроводів з урахуванням стабілізації потоку. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 13-17. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/246439 – DOI : https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.13-17 – ISSN 2524-0020.
 37. Кушка О., Степова Н. Щодо оптимізації розрахунку внутрішніх систем холодного та гарячого водопроводу // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 18-26. Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/241336 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.18-26 – ISSN 2524-0020.
 38. Petro Kulikov, Victor Khoruzhiy, Valeriy Makarenko Investigation of mechanical properties and crack resistanceparameters of steel reinforcements of reinforced concretestructures of long-term special term // ПІДВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ. 2021, Вип.11, 78-87. Режим доступу: http://uwtech.knuba.edu.ua/article/view/243407 – DOI: https://doi.org/10.32347/uwt2021.11.1801 – ISSN(print): 2415-8550, ISSN(online): 2415-8569
 39. Chernyshev D., Khomutetska T., Makarenko V. Investigation of the relationship between the strength limit and the long time fatigue of steel reinforcements of reinforced concrete structures // Transfer of Innovative Technologies. 2021, Vol.4, No.2, 28-40. Режим доступу: http://tit.knuba.edu.ua/article/view/243475 – DOI: https://doi.org/10.32347/tit2021.42.0201
 40. Д.М. Самченко, Л.І. Потапенко, Г.М. Кочетов, О.Ю. Ковальчук, А. Васильєв, О.М. Нечипор Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів // Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2021. Вип.39, №3. С.76 ‒ 87. Режим доступу: http://es-journal.in.ua/article/view/241477 – DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.3.76-87. ISSN (онлайн-версії) – 2616-2121 ISSN (друкованої версії) – 2411-4049
 41. А. Кравчук, Г. Кочетов, О. Кравчук Визначення коефіцієнтів бусінеска і коріоліса для трубопроводів, що працюють з приєднанням витрати вздовж шляху // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 11-17. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/241335 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.11-17 – ISSN 2524-0020.
 42. Д. Самченко, М. Монастирьов, Г. Кочетов, А. Снитко, Б. Ємчура Дослідження очистки стічних вод від іонів Zn2+ наносорбентом, який отримано методом електроерозійного диспергування // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 56-61. Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/241342 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.56-61 – ISSN 2524-0020.
 43. Пахомов Д. В., Кочетов Г. М., Самченко Д. Феритизаційна очистка стічних вод від сполука хрому (VI) з використанням електромагнітної імпульсної активації. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 65-74. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/246469 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.65-73 – ISSN 2524-0020
 44. Копаниця Ю. Повітряний стовп напірного гідроциклону із пневматичним регулятором // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 4-10. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/241334 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.4-10 – ISSN 2524-0020
 45. Макаренко В., Гоц В., Хомутецька Т., Макаренко Ю., Аргатенко Т., Прибитько І., Панченко О. Карбонізація бетону і корозія арматури залізобетонних конструкцій підземних каналізаційниих систем // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2021. Вип.37, С.47-56 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/246446 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.47-56 – ISSN 2524-0020
 46. Кравчук А.М., Кравчук О.А. Аналіз результатів розрахунку збірних дренажних трубопроводів при наявності транзитної витрати // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 37, 2021. С. 42-46. Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/246452 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.42-46 – ISSN 2524-0020
 47. Kravchuk O.A. Рarticularities of hydraulic calculation of collecting preassure drainage pipelines // Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. №83, 2021. Р. 130-138. Режим доступу: http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-14.pdf – DOI: 10.31650/2415-377X-2021-83-130-138.
 48. Кравчук О.А. До гідравлічного розрахунку напірних дренажних трубопроводів, які працюють в режимі роздачі // Комунальне господарство міст. Вип.163, 2021. С. 68-74. Режим доступу: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5784 – DOI 10.33042/2522 – 1809-2021-3-163-68-74 – SSN 2522-1809(Print); ISSN2522-1817 (Online)
 49. Хоружий В., Хомутецька Т., Недашковський І. Модернізація споруд в системах водопостачання з поверхневих джерел // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2021. Вип.37, С.74-83. Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/246444 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.74-83 – ISSN 2524-0020
 50. Величко С., Дупляк О., Курбанова Т. Оцінка стійкості верхового укосу сухої гірської ємності при різьких змінах рівня води під час паводку // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2021. Вип.37, С.4-12. Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/246453 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.4-12 – ISSN 2524-0020
 51. Обертас І.А Моделювання процесу вилучення заліза з підземних вод в гетерогенних пластах // Матеріали V міжнародної науково –практичної конференції “Іноваційні технології в архітектурі і дизайні” Харків , ХНУБА. 574 -577, Режим доступу: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/15466/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
 52. Гіжа О., Копаниця Ю., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Тези доповіді: Універсальний веб-інтерфейс визначення критичної глибини у відкритих руслах// ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26, с.50-51.
 53. Макаренко В., Гоц В., Хомутецька Т., Макаренко Ю., Аргатенко Т., Прибитько І., Панченко О. Тези доповіді: Карбонізація бетону і корозія арматури залізобетонних конструкцій підземних каналізаційниих систем // ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26, С.23-24.
 54. О. Зоря, О. Терновцев, В. Стоянова. Тези доповіді: Експериментальні дослідження знезалізнення води гальванокоагуляцією. // ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26,
 55. О. Зоря, О. Терновцев Тези доповіді: Очистка стічних вод промислових підприємств від сполук нікелю феритизацією // Міжнародний науково-технічний форум «Архітектура та будівництво: нові тенденції і технології. Теорія і практика». Київ: КНУБА 26-27 жовтня 202, стор.377. Режим доступу: https://files.ukr.net/get/v208e7o0e:273685662/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9C_%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90_2021_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90_%D0%A2%D0%90_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_26_27_10_2021_A5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
 56. Терновцев О., Стоянова В. Тези доповіді: Дослідження процесу очистки стічних вод гальванічного цеху від сполук хрому // МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2021, 186, Київ: КНУБА, 1-3 грудня 2021р. Режим доступу: https://www.bmc-conf.com/ua/index.html
 57. Кравчук А.М., Кравчук О.А. Тези доповіді: Визначення гідравлічного коефіцієнта тертя λзб для напірних збірних перфорованих трубопроводів. Тези доповіді міжнародної науково-практичної конференції// ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26,
 58. Ємчура Б. М., Кочетов Г. М., Пахомов Д. В., Самченко Д. Тези доповіді: Вдосконалення феритизаційної очистки стічних вод від іонів цинку. Міжнародній науково-практичній конференції «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспектиі » Київ: КНУБА 25-26 листопада 2021. – с. 126-128. Режим доступу: http://purewater.net.ua/wp-content/uploads/2021/11/Materiali-CHista-voda-2021.pdf
 59. Снитко А., Монастирьов М., Кочетова Г., Самченко Д. Тези доповіді: Очистка промислових стічних вод наносорбентами, який синтезовано методом електроерозійного диспергування // ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26, с. 51.
 60. Пахомов Д. В., Кочетов Г. М., Самченко Д. М. Тези доповіді: Феритизаційна очистки стіних вод від сполука хрому (VI) з використанням термічної та електромагнітної імпульсної активації. // ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26, с.55
 61. В. Хоружий, Т. Хомутецька, І. Недашковський. Тези доповіді: Модернізація водозабірно-очисних споруд систем водопостачання // ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26, с.12-13.
 62. Гіжа О. Тези доповіді: Розрахунки коротких трубопроводів з урахуванням стабілізації потоку// ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26, с.18
 63. Сатін І. Тези доповіді: Удосконалення методології дослідження морфологічного складу побутових відходів з урахуванням стратифікації // ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26, с. 26.
 64. Величко С., Дупляк О., Курбанова Т. Тези доповіді: Оцінка стійкості верхового укосу сухої гірської ємності при різьких змінах рівня води під час паводку // ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26, с. 32
 65. Кравченко О. Тези доповіді: Стосовно необхідності удосконалення нормативної бази проєктування систем водопостачання і водовідведення // ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26, с.39
 66. Кравченко О. Тези доповіді: Сучасні методи знезалізнення води та шляхи їх інтенсифікації // ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26, с. 52
 67. Кочетов Г., Кушка О. Тези доповіді: Розрахунок внутрішніх мереж водопроводу при максимальному збереженні якості питної води // Proceedings of the VII International Scientific and Technical Conference PURE WATER. FUNDAMENTAL, APPLIED AND INDUSTRIAL ASPECTS, 25-26 листопада 2021 р. Київ, 153-155 с. Режим доступу: http://purewater.net.ua/
 68. Хоружий В.П. Тези: Очиска стічних вод з використанням біореакторів БР та КОФ // Тези за матеріалами ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Вода в харчовій промисловості”, Одеса; 25 березня 2021р., С.87. режим доступу: http://biv.onaft.edu.ua/images/2021/Zbirnik_WATER_2021.pdf
 69. Хоружий В.П. Тези: Очиска стічних вод з використанням біореакторів БР та КОФ // Тези за матеріалами ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Вода в харчовій промисловості”, Одеса; 25 березня 2021р., С.87. режим доступу: http://biv.onaft.edu.ua/images/2021/Zbirnik_WATER_2021.pdf
 70. Монографія: Біотехнологічна інтенсифікація процесів водопідготовки на об’єктах комунальної інфраструктури// Кравченко О.В., Хоружий В.П., Сатін І.В. КНУБА, 2021. – 357с – Режим доступу: https://docs.google.com
 71. Монографія: Корозійні руйнування залізобетонних конструкі гідротехнічних споруд // Макаренко В.Д., Хоружий В.П., Хомутецька Т.П. Київ: НУБіП – 2021 – 292с. Режим доступу: https://drive.google.com
 72. Колективна монографія: Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем // Обертас І.А. За заг ред Т О Чайки Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2022. – 413-424с. Режим доступу: https://agroeco.org.ua/vydannya
 73. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Універсальний веб-інтерфейс для визначення критичної глибини у відкритих руслах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021. вип.37. С. 29-41. – Режим доступу: – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.29-41 – ISSN 2524-0020
 74. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Визначення нормальної глибини потоку в системі CAS MAXIMA // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021 вип.35. С. 21-30. – Режим доступу: – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.21-30 – ISSN 2524-0020
 75. Kravchuk, O. The problem of hydraulic calculation of pressure distribution pipelines // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021. 6/7 (114), 2021, р. 93-103. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.246852 Scopus
 76. Kушка О. Щодо оптимізації розрахунку внутрішніх систем холодного та гарячого трубопроводу // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки,2021. №36, 2021, с. 18-26 . – Режим доступу: – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.18-26 – ISSN 2524-0020
 77. Макаренко В., Хоружий В , Любенко В. Дослідження впливу біологічноï корозіï на міцність сталевих конструкцій гідротехнічних споруд тривалоï експлуатаціï в агресивних середовищах. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021 вип.36, 2021 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/241337 – ISSN 2524-0020
 78. В. Хоружій, В., Макаренко, В. Дослідження механічних властивостей та параметрів тріщиностійкості сталевих укріплень залізобетонних конструкцій довгострокового спеціального терміну. // Міжнародний науковий журнал “Підводні технології: промислова та цивільна інженерія”, К.: КНУБА, 2021, (11), 78–87. Режим доступу: http://uwtech.knuba.edu.ua/article/view/243407 – ISSN 2415-8550
 79. Kochetov G, Samchenko D. Investigation of aeration rate and method of activation of ferritization treatment of zinccontained contained wastewater // European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2021. ‒ 6 (114). ‒ Р 23 – 29. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive – ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061. Scopus
 80. Самченко Д.М., Кочетов Г.М., Нечипор О.М. Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів // Екологічна безпека та природокористування. К.: КНУБА – 2021. Вип.39, №3. С.76 ‒ 87. – Режим доступу: http://es-journal.in.ua/article/view/241477 – DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.3.76-87 – ISSN (онлайн-версії) – 2616-2121, ISSN (друкованої версії) – 2411-4049
 81. Чернишев Д. Розвиток науково-методологічних та аналітичних підходів щодо вияву впливу екоінновацій на рівень організаційно-технологічної надійності будівництва// Управління розвитком складних систем, К.: КНУБА – 2021. вип 47, 138-150. – Режим доступу: – DOI: 10.32347/2412-9933.2021.47.138-150 – ISSN 2219-5300
 82. Чернишев Д. Функціонально-технологічні підсистеми цифрових трансформацій бізнес-процесів та оргструктур будівельних підприємств // Містобудування та територіальне планування. К: КНУБА – 2021. Вип. 78, 508-519 – Режим доступу: http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/250640/248145 – DOI: 10.32347/2076-815x.2021.78.508 -51 – ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522-9206 (online)
 83. Ternovtsev, O., Zoria, O., Kapanytsia, Y. & Zoria, D. Resource-Saving Technology of Industrial Wastewater Treatment From Nickel Compounds // Journal of Civil, Construction and Environmental Engineering Volume 7, Issue 1, February 2022 p.249-278. – Режим доступу: http://www.cceejournal.org/archive/617/6170701
 84. Kушка О. Розрахунок внутрішніх мереж водопроводу при максимальному збереженні якості питної води // Proceedings of the VII International Scientific and Technical Conference. November 2021, Kyiv, Ukraine – 2021, p. 153-155. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1eVuLxJUl7FYEi
 85. Тези доповіді: Zoria O., Ternovtsev O., Kapanytsia Y. & Zoria D. Resource-saving Technology of Industrial Wastewater Treatment from Nickel Compounds // 2-nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EARTH, ENERGY, ENVIRONMENTAL SCIENCE, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 25-26 SEPTEMBER (2021) – 2021, P. 149 – Режим доступу: https://symposiumjessd2021.ui.ac.id/accepted-paper/
 86. Тези доповіді: G. Kochetov, D. Samchenko Integrated fertilization treatment for concentrated wastewater of electroplating production // «3rd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI 2021)» (м. Сус, Туніс), С.227 -228 – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/06/Short-1-Kochetov.pdf
 87. Тези доповіді: Kochetov G. M., Samchenko D. Development of Energy-Saving Ferritisation Treatment of Zinc-Containing Electroplating Wastewater // 12th Eastern European Young Water Professionals Conference 31 March -2 April 2021, Riga, Latvia С.198 -200. Режим доступу: https://iwa-ywp.digital/wp-content/uploads/2021/04/Book-of-Abstracts-ISBN.pdf

2020 р

 1. Аргатенко Т.Удосконалення деяких елементів напірно-флотаційного очисного комплексу // Проблеми водопостачання , водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА,2020, Вип.33. С.4-9. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/152413/152149 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2018.29.6-12ISSN 2415-377Х (Print)
 2. Балло Я.В., Балло В.П., Голікова С.Ю., Скоробагатько Т.М. Проблеми питання протипожежного водопостачання висотних будинків. Проблеми надзвичайних ситуацій : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20 травня 2020). Харків.2020, С.15–17. – Режим доступу: http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2020/maket2.pdf
 3. Бурлай В. ПРОФЕСІЙНІ ІНОЗЕМНІ МОВИ – У ВИЩУ ОСВІТУ // ХХVIII Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии»,2020, 7с. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art/5782
 4. Василенко О.А.Теоретичні засади математичного моделювання процесу очищення стічних вод гальванічних виробництв // Проблеми водопостачання , водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА,2020, Вип.34. С.4-11 . – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/219222/218997 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.34.4-11ISSN 2415-377Х (Print)
 5. Величко С.В., Дупляк О.В. Мобільні системи протипаводкового захисту на гірських річках в умовах щільної забудови міст // НТЗ «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» Вип 33, 2020р.- с. 11-18 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/216309 – DOI: doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.11-18ISSN 2415-377Х (Print)
 6. Величко С.В., Дупляк О.В. Дослідження впливу на нижній б’єф приєднання вертикальної витрати у водопропускних спорудах //Містобудування та територіальне планування» Вип 73, 2020р.- с.37-48 – Режим доступу: http://mtp.knuba.edu.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.37-48ISSN 2076-815X (Print), ISSN 2522-9206 (Online)
 7. Величко С.В., Дупляк О.В. Estimation of the Ecological Flow of Mountain River in Ukrainian Carpathians for Small Hydropower Projects //Blikharskyy Z. (eds) Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Cham., vol 100, pp 490-498. – Режим доступу: http://mtp.knuba.edu.ua – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_60SCOPUS
 8. Гіжа О.О. Про підвищення точності розрахунку непрямого гідравлічного удару у системах міського водопостачання. /Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування” (фахове видання) , Випуск № 72 травень 2020р.) с.62-69 – Режим доступу: – DOI:
 9. Гіжа О.О.Про методику дослідження гідравлічних коефіцієнтів тертя у напірних трубопроводах // Проблеми водопостачання , водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА,2020, Вип.33. С.19-25. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/216310/217906 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.19-25ISSN 2415-377Х (Print)
 10. Гіжа О.О., Копаниця Ю.Д., Нечипор О.Моделювання й візуалізація розрахункового експерименту визначення довжини кривої вільної поверхні у відкритому руслі в CAS MAXIMA // НТЗ «Містобудування та територіальне планування» вип. 75, Київ -2020, КНУБА, с.134-146 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2020/MTP75.pdf – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.134-146 ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522-9206 (Online)
 11. Копаниця Ю.Д.Визначення сили гідростатичного тиску на сферичну поверхню в умовах відносної рівноваги рідини методом К123. // Проблеми водопостачання , водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА,2020, Вип.34. С.12-18 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/219229 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.34.12-18ISSN 2415-377Х (Print)
 12. Кочетов Г., Самченко Д.Енергоощадна технологія переробки гальванічних шламів з одержанням радіопоглинаючих матеріалів // Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2020. Вип.35, №3. С.30 ‒ 43 – Режим доступу: http://es-journal.in.ua/article/view/213160 – DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.3.30-43ISSN (Online) – 2616-2121 ISSN (Print) – 2411-4049
 13. Кочетов Г., Самченко Д. Ємчура Б. – Режим доступу: http://es-journal.in.ua/article/view/208002 – DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.2.30-42ISSN (Online) – 2616-2121 ISSN (Print) – 2411-4049
 14. Кочетов Г., Самченко Д. Ємчура Б.Вилучення сульфат-іонів з розчинів феритизаційної переробки гальванічних шламів. // Науковий вісник будівництва, ‒ 2020, №2 (100). С.237‒242 – Режим доступу: https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_100_2020/38.pdf – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.34.12-18ISSN 2415-377Х (Print)
 15. Кравчук О.Оцінка впливу різного роду втрат напору на характеристики роботи збірних трубопроводів // Проблеми водопостачання , водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА,2020, Вип.34. С.19-24 . – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/219223/218995 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.34ISSN 2415-377Х (Print)
 16. Кравчук А.М., Кочетов Г.М., Кравчук О.А.Improving the calculation of collecting perforated pipelines for water treatment structures / “Східно-Європейський журнал передових технологій” , №6(108) .2020 – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive SCOPUS
 17. Кравчук А.М., Кочетов Г.М., Кравчук О.А.Проектування трубопроводів для рівномірного збору води вздовж шляху / Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип.33, 34-40 К.:КНУБА, 2020 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/216312 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.34-40
 18. Хомутецька Т.П., Нор В.В.Удосконалення технологій знезалізнення та подачі підземних вод в автоматизованих системах сільськогосподарського водопостачання // «Меліорація і водне господарство», № 1, 2020.- с. 186-194 – Режим доступу: http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/227 – DOI: https://doi.org/10.31073/mivg202001-227 ISSN 2616-5562 (Online), ISSN 2616-5643 (Print)
 19. Хомутецька Т.П., Нор В.В.Удосконалення технологій знезалізнення та подачі підземних вод в автоматизованих системах сільськогосподарського водопостачання // «Меліорація і водне господарство», № 1, 2020.- с. 186-194 – Режим доступу: http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/227 – DOI: https://doi.org/10.31073/mivg202001-227ISSN 2616-5562 (Online), ISSN 2616-5643 (Print)
 20. Хомутецька Т.П., Хоружий В., Нор В.В.Імітаційне моделювання роботи водопровідних систем з метою енергозбереження водопостачання // НТЗ «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» вип. 34, 2020, 25-36 – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/219255 – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.34.25-36 – ISSN 2415-377Х (Print)
 21. Burlay V. PROFESSIONAL ENGLISH IN HIGHER EDUCATION //Proceedings of National Aviation University 82(1),2020, p. 73-76. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/article/view/14614 – DOI: https://doi.org/10.18372/2306-1472.82.14614
 22. Chernyshev D.Functional and figurative and compositional features of traditional Chinese pavilions / Wiadomosci Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation , vol 61/2020, pp 60-66 – DOI: https://doi.org/10.48234/WK61PAVILIONS – – Режим доступу: http://skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk61.pdfISSN 0860-2395 (Print), ISSN 2544-8870 (Online)SCOPUS
 23. Chernyshev D.Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction / International Journal of Emerging Trends in Engineering Research , vol 2020, 8(9), стр. 4967–4973 – Режим доступу: http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter13892020.pdf SCOPUS
 24. Chernyshev D. Big Cities Industrial Territories Revitalization Problems and Ways of Their Solution// In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73.pp 365-373 Springer, Cham. – Режим доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-42939-3_37 – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_37ISSN 978-3-030-42938-6 (Print), ISSN 978-3-030-42939-3 (Online)SCOPUS
 25. Chernyshev D. Role of Natural Landscape in Perception of Ukrainian Sacral Architecture Monuments// Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies Landscape Architecture and Art, 2020, 17(17), стр. 13–21 – Режим доступу: https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/2020/LLU_Landscape_Architect_Art_Vol_17_2020-13-21.pdf – DOI: https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2020.17.02 ISSN 2255-8640 (Online)SCOPUS
 26. Chernyshev D. Art as a message realized through various means of artistic expression // Art Inquiry, 2020, 22, 57–88 – Режим доступу: http://ojsltn.uni.lodz.pl/index.php/Art-Inquiry/article/view/1119 – DOI: https://doi.org/10.26485/AI/2020/22/4ISSN 1641-9278 (Print), ISSN 2451-0327 (Online)SCOPUS
 27. Chernyshev D. A breakthrough in landscape design: from traditional garden of ancient despots to the avant-garde “garden of Cubismˮ // Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies Landscape Architecture and Art, 2020, Volume 16, Number 16, 70-79- Режим доступу: https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/2020/LLU_Landscape_Architect_Art_Vol_16_2020.pdf#page=71 – DOI: https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2020.16.07ISSN 2255-8640 (Print), ISSN 2255-8632 (Online)SCOPUS
 28. Чернишев Д. Pазработка и исследование инструментальных средств для нейросетевого анализа голоса слушателей системы дистанционного обучения // Управління розвитком складних систем , 2020, вип. 43, 123-130 – Режим доступу: http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/219872 – DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.123-130ISSN 2219-5300 (Print), ISSN 2412-9933 (Online)
 29. Чернишев Д. Економічні, організаційно-технологічні та управлінські аспекти екологізації діяльності стейкхолдерів енергопостачання на ґрунті біосферосумісності // Управління розвитком складних систем , 2020, вип. 42, 193-198– Режим доступу: http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/219872 – DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.42.193-198ISSN 2219-5300 (Print), ISSN 2412-9933 (Online)
 30. Чернишев Д. Розроблення методу покращення машинного зору// Управління розвитком складних систем , 2020, вип. 41, 187-193– Режим доступу: http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/219872 – DOI: https://10.32347/2412-9933.2020.41.187ISSN 2219-5300 (Print), ISSN 2412-9933 (Online)
 31. Kochetov G., Kovalchuk O., Samchenko D.Development of technology of utilization of products of ferritization processing of galvanic waste in the composition of alkaline cements / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies , vol 2020, 5/10 (107). ‒ Р 6 – 13 – DOI: https://doi.org/10.15587/1729- 4061.2020.215129 – – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/215129/215341SCOPUS

2019 р

 1. Аргатенко Т. Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220 В // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.31. С.6-14 – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.comISSN 2415-377Х (Print)
 2. Величко С., Дупляк О. Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.31. С.15-24 – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.comISSN 2415-377Х (Print)
 3. Павлов Є.І., Ліфанов О.М. Прилад для виміру пропускної здатності каналізаційних колекторів/ Містобудування та територіальне планування» Вип 70, 2019р.- с.234-241 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.uaISSN 2076-815X (print), ISSN 2522-9206 (online)
 4. Поляков В.Л. Расчет обезжелезивания подземных вод на скором фильтре / Доповіді НАН УкраЇни,№ 3, 2019. – с. с.35-45 – Режим доступу: http://www.dopovidi-nanu.org.ua – DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.03.035ISSN 1025-6415 (Print), ISSN 2518-153X (Online)
 5. Поляков В.Л. Тези: Теоретичне обґрунтування інтенсифікації фільтрування шляхом зміни спрямованості потоку суспензії/ 23-25 жовтня, 2019, Львів 2019, с. 194-195 – Матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції «Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг» – Режим доступу: http://science.lpnu.uaISBN 978-966-941-328-4
 6. Поляков В.Л. Тези: Моделювання фільтрування суспензії при змінній початковій концентрації домішків/ 23-25 жовтня, 2019, Львів 2019, с. 192-193 – Матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції «Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг» – Режим доступу: http://science.lpnu.uaISBN 978-966-941-328-4
 7. Поляков В.Л. Тези: Про математичне моделювання фільтрування суспензії з утворенням динамічного шару (поверхневе фільтрування)/ VI Міжнародної науково-практичної конференції «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти», 14-15.11.2019, с.161-164 – Режим доступу: http://wtwst.org.uaISBN 978-966-941-328-4
 8. Пахомов Д, Кочетов Г., Ємчура Б. Очистка стічних вод від сполук хрому з організацією оборотного водопостачання підприємств // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.31. С.34-42 – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.comISSN 2415-377Х (Print)
 9. Хомутецька Т., Хоружий В., Андреєв В., Нор В. Очистка природних і доочищення стічних вод на гідроавтоматичній установці в локальних водопроводах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.31. С.87-94 – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.comISSN 2415-377Х (Print)
 10. Хомутецька Т.П., Нор В.В.Забезпечення економічної та надійної роботи систем сільськогосподарського водопостачання (на прикладі системи водопостачання села Тарасівка Київської області) // Меліорація і водне господарство, 2019, № 2. С. 175-185 – Режим доступу: http://mivg.iwpim.com.ua ISSN 2616-5643 (Print)
 11. Чернишев Д.О. Тези: Дискретне моделювання оптимальних параметрів зовнішніх мереж водопостачання засобами прикладної геометрії/ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «БудМайстерКлас-2019» (27-29 листопада 2019р. м. Київ). К.: КНУБА, 2019, с. 288-289 – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com
 12. Чернишев Д.О.Тези: Реорганізація організаційно-технологічного інструментарію енергоощадного девелопменту в будівництві/ Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» (10-11 жовтня 2019 року, м.Київ). – К.:ДКС Центр, 2019. – с.196-197 – Режим доступу: https://iino.knuba.edu.ua
 13. Khoruzhyi, V.P., Mosiichuk, Ya.B. RATIONAL CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF WATER TREATMENT FACILITIES IN RURAL AREAS /Khoruzhyi, V.P., Mosiichuk, Ya.B. / Land Reclamation and Water Management Kyiv, Ukraine, 2019, 1. – P. 74 – 81 – Режим доступу: http://mivg.iwpim.com.ua – DOI: https://doi.org/10.31073/mivg201901-167 ISSN 2616-5562 (Online) ISSN 2616-5643 (Print)
 14. Polyakov V., Kravchuk A. , Kochetov G. , Kravchuk O. Clarification of aqueous suspensions with a high content of suspended solids in rapid sand filter /V. Polyakov , A. Kravchuk , G. Kochetov , O. Kravchuk / Eureca “Physics and engineering” Tallin, Estonia, 2019, 1(20). – P. 28 – 35 – Режим доступу: http://eu-jr.eu/engineering/Scopus – DOI: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00827ISSN 1729-4061 (online) ISSN 1729-3774 (print)
 15. Oleksandr Kovalchuk, Gennadii Kochetov, Dmitry Samchenko, Anton Kolodko Development of a technology for utilizing the electroplating wastes by applying a ferritization method to the alkaline­activated materials /Oleksandr Kovalchuk, Gennadii Kochetov, Dmitry Samchenko, Anton Kolodko/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 2, No 10 (98), 2019. – р.29-45 – Режим доступу: http://eu-jr.euScopus – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.160959ISSN 1729-4061 (online) ISSN 1729-3774 (print)
 16. Monastyrov M. ,Prikhna T. ,Halbedel B. ,Kochetov G., Marquis F., Mamalis A. , Prysiazhna O. Eectroerosion dispersion, sorption and coagulaton for complex water purification electroerosion waste recycling and manufacturing of metals, oxides and alloys nanopowders /M. Monastyrov, T. Prikhna, B. Halbedel, G. Kochetov, F. Marquis, A. Mamalis, O. Prysiazhna/ Nanotechnology Perceptions, 2019. – 15. – P. 48–57 – Режим доступу: https://www.researchgate.netScopus – DOI: https://doi.org/10.4024/N24MO18A.ntp.15.01ISSN 1660–6795
 17. Величко С.В., Дупляк О.В. Оцінка складових водного балансу мулових полів бортницької станції аерації для продовження їх експлуатації», 23-25 жовтня, 2019, Львів 2019, с. 184-185 – Матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції «Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг» – ISBN 978-966-941-328-4 – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/
 18. Зоря О.В., Терновцев О.В. Очистка промивних стічних вод від хрому за допомогою виробничих відходів /Зоря О.В., Терновцев О.В./ Містобудування та територіальне планування, #69, 2019. – p.147-152 – ISBN 978-966-941-328-4
 19. Науково-дослідна робота № 5 ДБ 2018 “Розробка очистки промислових стічних вод з використанням відходів у виробництві бетону”, яку фінансує Міністерства освіти і науки України 2018-2020 рр
 20. Pershakov V.M., Bieliatynskyi A.A., Burlay V.A. Water supply and drain: Manual. Lectures and Guide to laboratory work/ – 2 ed., supplement /V.M. Pershakov ,A.A. Bieliatynskyi ,V.A. Burlay. – K.: NAU, 2019 – 230 p. – ISBN 978-620-0-09512-1
 21. Проект УНТЦ № 6363 “Розробка нової технології синтезу магнітних нанопорошків для комплексної очистки промислових стічних вод” (керівник проф. Кочетов Г.М.) 2018-2020 рр.
 22. Ivan Dychka, Denys Chernyshev, Ihor Tereikovskyi, Liudmyla Tereikovska, Volodymyr Pogorelov Malware Detection Using Artificial Neural Networks /Ivan DychkaDenys, ChernyshevIhor Tereikovskyi, Liudmyla Tereikovska, Volodymyr Pogorelov/ International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications, 2019-Vol 938, Book Series, pp 3-12 – Режим доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16621-2_1Scopus – DOI: DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_1 Print ISBN 978-3-030-16620-5 , Online ISBN 978-3-030-16621-2
 23. D.Chernyshev Methodology for assessment and management of industrial risks /D.Chernyshev, O. Hunchenko, Y.Bereznytska //XV International May Conference on Strategic Management – IMCSV19, 2019 – Vol XV: Issue (1) – pp.311-319. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/18f5D0yQe-VJx64Y7yjzSr6M2pSczdItk/viewWEB of Science
 24. P.Kulikov, A.Bielova, D. Chernyshev, N. Zhuravska ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ СИСТЕМ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧ-НИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ/P.Kulikov, A.Bielova, D. Chernyshev, N. Zhuravska //Тези доповідей за матеріалами п’ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції «МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА». Збірник «Вісник економіки транспорту і промисловості» (збірник науково-практичних статей) №66 (СПЕЦВИПУСК) ДОДАТОК PART 2 – Харків. – с. 131-132. – Режим доступу: ttp://mt.kart.edu.ua/images/stories/pdf/part2.pdfIndex Copernicus (ICV 2015: 40.96, ICV 2016: 57.02) (Польща), GoogleScholar (США)
 25. D. Chernyshev Organization and conduct of environmental and economic monitoring of the state of material flows in of thermal power facilities systems under the conditions of electromagnetic fields. P. Kulikov,A. Bielova,D. Chernyshev, N. Zhuravska .SHS Web Conferences. Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019). – Kharkiv, Ukraine, June 6-8, 2019 S. Panchenko, G. Vatulia and V. Dykan (Eds). Volume 67, 06032 (2019) – p.5. – Режим доступу: http://mt.kart.edu.ua/images/stories/pdf/part2.pdfWEB of Science
 26. D. Chernyshev Реорганізація організаційно-технологічного інструментарію енергоощадного девелопменту в будівництві./Чернишев Д.О., Дружинін М.А.// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» (10-11 жовтня 2019 року, м.Київ). – К.:ДКС Центр, 2019. – с.196-198. – Режим доступу:
 27. D. Chernyshev Модернізований методико-прикладний підхід щодо планування заходів ревіталізації постіндустріального простору місткого середовища./ Чернишев Д.О., Дружинін М.А.//Програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019р., м.Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – с.63-64. – Режим доступу:

2018 р

 1. Velychko S.V., Dupliak O.V. Simulation of the channel capacity for Tisza River considering curve during flood /Velychko S.V., Dupliak O.V./ USEFUL, #1, 2018. – 6 p. – Режим доступу: https://useful.academy – DOI: https://doi.org/10.32557/useful-2-1-2018-0005ISSN 2574-4461 (online) ISSN 2639-8044 (print)
 2. Kochetov, G., Prikhna, T., Kovalchuk, O., Samchenko, D. Research of the treatment of depleted nickel-plating electrolytes by the ferritization method // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 2018. 3(6-93), P. 52-60 – Режим доступу: http://journals.uran.ua – DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133797ISSN 1729-4061 (online) ISSN 1729-3774 (print)
 3. Колодько A.О, Самченко Д.М., Кочетов Г.М. Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод // Енергоефективність в будівництві та архітектурі, 2018. Вип. 10, С. 36-46 – Режим доступу: https://www.ei-conf.com – DOI:https://doi.org/10.32347/2310-0516.2018.10.36-46ISSN: 2310-0516 (online)
 4. Ю.Д. Копаница, А.В. Приймак, Н.Е., Журавская, (2018), “Использование перспективных информационных технологий для современной организации работы студентов ФИСЭ в КНУСА”, IV Международной научно-методической конференции « Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы», 15-16 ноября, 2018, Могилев 2018, C. 162-164 – Режим доступу: Сборник материалов .pdf, Программа .pdfISBN 978-985-6985-76-1
 5. Юрій Копаниця, Анна Муляр, 2018. Мультиваріантність розрахунку гідростатичного тиску в системі CAS MAXIMA. Підводні технології, Вип.08, 50-51. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua DOI: https://doi.org/10.26884/uwt1808.1204ISSN 2415-8550 (print)ISSN 2415-8569 (online)
 6. Юрій Копаниця, Сергій Наталенко, 2018. Розрахунок довгих трубопроводів у веб-інтерфейсі системи комп’ютерної алгебри MAXIMA, Вип.08, 52-53. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua DOI: https://doi.org/10.26884/uwt1808.1205ISSN 2415-8550 (print)ISSN 2415-8569 (online)
 7. Копаниця Ю.Д. Розрахунок довгих трубопроводів у веб-інтерфейсі системи компь’ютерної алгебри MAXIMA // IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018 // Київ, КНУБА, 2018. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/867ISSN 2415-8550 (print)ISSN 2415-8569 (online)
 8. Копаниця Ю.Д. Мультіваріантність розрахунку гідростатичного тиску в системі CAS MAXIMA // // IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018 // Київ, КНУБА, 2018. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37895ISSN 2415-8550 (print)ISSN 2415-8569 (online)
 9. Хоружий В.П. Аналіз стану поверхневих водних джерел в басейні річок Дніпро і Дністер та шляхи вирішення проблеми забезпечення населення доброякісною водою /Хоружий В.П., Василюк А.В.,Недашковский И.П. // Вісник ОДАБА. – Одеса: ОДАБА. – 2018. с. 138 – 144 – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.uaISSN 2415-377Х

2017 р

 1. Аргатенко Т.В. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами та змінним струмом / Т.В. Аргатенко , О.О. Малахова // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 22-29. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 2. Василенко О.А. Аналіз алгоритмів визначення гідростатичного тиску на поверхню довільної форми за стандартними формулами і методом трьох команд k123 / О.А. Василенко , Л.О. Василенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 48-52. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 3. Дупляк О.В., Величко С.В. Моделювання пропускної здатності русла р. Тиси з врахуванням підпору при проходженні паводку / О.В. Дупляк , С.В. Величко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 129-134. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 4. Колодько A.О., Кочетов Г.М., Самченко Д.М., Пасько А.В. Вивчення стійкості відходів очистки промислових стічних вод у складі лужних цементів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 180-187. – Режим доступу: http://www.wateruse.org.ua
 5. Копаниця Ю.Д. Аналіз алгоритмів визначення гідростатичного тиску на поверхню довільної форми за стандартними формулами і методом трьох команд k123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 187-195. – Режим доступу: http://www.wateruse.org.ua
 6. Кравчук А.М. Ингибирование осадкообразования в баромембранных процессах / А. М. Кравчук, Н. П. Нечитайло, Е. Н. Косюк, Д. А. Решетняк // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Стародубовские чтения. – 2017. – Вып. 96. – С. 84-89. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 7. Кравчук О.А. До розрахунку дії параметрів швидкого фільтра при істотній зміні швидкості фільтрування // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 63. – С. 215-221. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 8. Kravchuk O. А. Functioning of filter structures in changing velocity conditions over time // Underwater technologies. Industrial and civil engineering (Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія). К., 2017. – Вип. 6. – С. 65-73. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 9. Кравчук О.А. Експериментальне дослідження зміни швидкості фільтрування під час роботи швидкого фільтра // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 135-141. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 10. Кравчук О.А. Експериментальне дослідження втрат напору під час роботи швидкого фільтра зі змінною з часом швидкістю фільтрування // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. К.: КНУБА, 2017 – Вип. 89. – С. 56-62. – Режим доступу: http://journals.uran.ua
 11. Поляков В.Л. Расчет системы дрен-увлажнителей с углубленным учетом влияния зоны аэрации // Москва, Гидротехническое строительство, 2017, № 10, с.85-93 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 12. Поляков В.Л. Расчет системы дрен-увлажнителей с углубленным учетом влияния зоны аэрации Москва, Гидротехническое строительство, 2017, № 10, с.85-93.- Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 13. Поляков В.Л. О моделировании компактного распространения загустевающего реагента в плоскорадиальном фильтрационном потоке. НАН України, К., Доповіді НАН України, 2017, № 8, с.34-42 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 14. Поляков В.Л. К нелинейной теории газовых скважин. НАН України, К., Доповіді НАН України, 2017, № 12, с.23-32. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 15. Поляков В.Л. Моделирование осветления суспензии с учетом усиленного влияния нерегулируемой скорости фильтрования на межфазный массообмен. НАН України, К., Доповіді НАН України, 2018, № 11, с.41-49.- Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 16. Поляков В.Л. Об одном случае моделирования осветления суспензии на скорых фильтрах при нерегулируемой скорости фильтрования. Харків, ХНУБА, В кн.: Тези VIII Всеукраїнського науково-практичного семінару «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур, 2018. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 17. Поляков В.Л., Мартынов С.Ю. О математическом моделировании физико-химического обезжелезивания подземных вод с учетом нелинейных эффектов. Харків, ХНУБА, В кн.: Тези III міжнародної наукової конференції «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд», 2017, с.113-115. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 18. Поляков В.Л., Мартынов С.Ю. До теорії фізико-хімічного знезалізнення підземних вод та її інформаційного забезпечення. К., Видавничий дім «КИЙ» Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти», 2017, с.178-181. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 19. Поляков В.Л., Мартинов С.Ю. Математичне моделювання динаміки накопичення сполук заліза у вхідному перерізі завантаження фільтра / В.Л. Поляков , С.Ю. Мартинов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 272-280. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 20. Юрков О.Д., Юрков Є.В., Кочетов Г.М. Шляхи вдосконалення існуючих методів знезалізнення води / О.Д. Юрков , Є.В. Юрков , Г.М. Кочетов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 391-394. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua

2016 р

 1. Копаниця Ю. Д. Розрахунок гідростатичного тиску на несиметричну плоску поверхню. універсальний алгоритм трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 177-186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_26.
 2. Копаниця Ю. Д. Визначення гідростатичного тиску на плоский сегмент методом трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 26. – С. 148-152. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_26_22.
 3. Кочетов Г. М. Удосконалення очищеннявідпрацьованих електролітів хромування методом феритизації / Г. М. Кочетов, О. П. Олександренко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 201-207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_28.
 4. Кочетов Г. М. Дослідження стійкості відходів феритного очищення стічних вод / Г. М. Кочетов, А. О. Колодько // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 26. – С. 113-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_26_17.
 5. Кочетов Г. М. Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв / Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко, Л. І. Потапенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 26. – С. 118-122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_26_18.
 6. Кравчук А. М. Аналіз кінематичних характеристик збірних перфорованих трубопроводів / А. М. Кравчук, О. Я. Кравчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 26. – С. 152-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_26_23.
 7. Кравчук О. А. Дослідження гідравлічного опору завантаження фільтрів / О. А. Кравчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 208-213. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_29.
 8. Кравчук О. А. До зміни гідравлічних характеристик зернистого завантаження фільтрів в процесі їх роботи // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2016. – Вип. №2 (84). – С. 316 – 319. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 9. Петренко О. С. Особливості розрахунку розбавлення стічних вод у річках за методом скінченних різниць / О. С. Петренко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 279-291. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_39.
 10. Поляков В. Л. Расчет установившейся безнапорной фильтрации к систематическому дренажу при водообмене с сопредельными средами / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 291-301. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_40.
 11. Хомутецька Т. П. Вибір раціональної схеми забезпечення водою малих об’єктів водопостачання / Т. П. Хомутецька, В. С. Малецький // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 381-390. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_27_50.
 12. Хоружий В. П. Особливості системи водовідведення та очищення стічних вод в рекреаційних зонах / В. П. Хоружий, Р. О. Ніколова, І. П. Недашковський, А. В. Василюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 391-400. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_27_51.
 13. Юрков Є. В. Знезалізнення води з використанням лугомістких реагентів / Є. В. Юрков, В. А. Потієнко, О. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 445-450. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_27_58.

2015 р

 1. Аргатенко Т. В. Фотоелектричний контроль рівня води в сатураторі при напірній флотації стічних вод / Т. В. Аргатенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 21-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_5.
 2. Величко С. В. Врахування підпорів в вузлах впадіння бокових притоків в основну річку / С. В. Величко, О. В. Дупляк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 65-69. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_12.
 3. Константінов Ю. М. Розрахунки напірних трубопроводів за швидкісними та витратними характеристиками / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 104-112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_18.
 4. Кочетов Г. М. Комплексна утилізація промислових відходів, які містять сполуки заліза, в лужних цементах / Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко, О. Ю. Ковальчук, А. В. Пасько // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 112-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_19.
 5. Кравчук А. М. До методики гідравлічного розрахунку напірних перфорованих розподільчих трубопроводів систем водопостачання та водовідведення / А. М. Кравчук, О. Я. Кравчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 117-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_20.
 6. Хомутецька Т. П. Дослідження ефективності застосування частотного регулювання насосів в системах водопостачання / В. В. Нор, Т. П. Хомутецька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 179-185. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_30.
 7. Кочетов Г. М. Удосконалення очищення стічних вод від сполук хрому методом феритизації / О. П. Олександренко, Г. М. Кочетов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 186-192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_31.
 8. Поляков В. Л. О теории плоскорадиального фильтрования и ее некоторых приложениях / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 217-222. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_35.
 9. Поляков В. Л. О гидравлике водоочистных безнапорных фильтров на начальных стадиях фильтрования / В. Л. Поляков, А. А. Кравчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 223-231. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_36.
 10. Терновцев О. В Фотокаталізатор TiO2, УФ установка знезараження води з використанням TiO2 / О. В Терновцев, В. С. Малецький // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 251-257. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_40.
 11. Хомутецька Т. П. Шляхи забезпечення ефективної роботи підприємств водопостачання / Т. П. Хомутецька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 273-279. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_43.
 12. Юрков Е. В. Растворение недообожженного доломита в режиме фильтрования воды / Е. В. Юрков, Н. В. Бондаренко, А. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 294-305. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_46.

2014 р

 1. Василенко О. А. Аналіз роботи компактних очисних установок господарсько-побутових стічних вод / О. А. Василенко, О. В. Поліщук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 126-134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_17.
 2. Василенко О. А. Аналіз роботи компактних очисних установок господарсько-побутових стічних вод / О. А. Василенко, О. В. Поліщук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 124-132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_17.
 3. Величко С. В. Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси / С. В. Величко, О. В. Дупляк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 45-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_7.
 4. Величко С. В. Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси / С. В. Величко, О. В. Дупляк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 45-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_7.
 5. Константінов Ю. М. Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 162-168. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_22
 6. .
 7. Кочетов Г. М. Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом / І. В. Науменко, Г. М. Кочетов, М. В. Іщенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 117-123. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_16.
 8. Кочетов Г. М. Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом / І. В. Науменко, Г. М. Кочетов, М. В. Іщенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 119-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_16.
 9. Поляков В. Л. К расчету фильтрования суспензии при нелинейной кинетике массообмена / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 147-155. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_20.
 10. Константінов Ю. М. Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 166-172. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_22.
 11. Поляков В. Л. К расчету фильтрования суспензии при нелинейной кинетике массообмена / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 145-153. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_20.
 12. Хомутецька Т. П. Енергоощадне водопостачання: проблеми і рішення (на прикладі Чернігівського водопроводу) / Т. П. Хомутецька, Г. А. Сизоненко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 53-59. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_8.
 13. Хомутецька Т. П. Енергоощадне водопостачання: проблеми і рішення (на прикладі Чернігівського водопроводу) / Т. П. Хомутецька, Г. А. Сизоненко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 53-59. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_8.
 14. Юрков Е. В. Оптимизация минерализации опресненной воды с применением бурсита / Е. В. Юрков, Н. В. Бондаренко, А. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 27-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_6.
 15. Юрков Е. В. Оптимизация минерализации опресненной воды с применением брусита / Е. В. Юрков, Н. В. Бондаренко, А. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 27-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_6.

2013 р

 1. Величко С. В. Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси / С. В. Величко, О. В. Дупляк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 174-181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_21.
 2. Поляков В. Л. Установившийся приток жидкости к трубофильтру в суффозионном грунте / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 143-154. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_18.
 3. Гіжа О. О. Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 155-164. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_19.
 4. Копаниця Ю. Д. Аналіз виміру епюри гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний метод розрахунку К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 165-180. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_20.
 5. Копаниця Ю. Д. Інтегральні рівняння метода трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 161-173. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_20.
 6. Константінов Ю. М. Особливості визначення втрат напору в перехідній і квадратичній областях опору / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 142-150. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_18.
 7. Кочетов Г. М. Удосконалення очищення стічних вод від сполук нікелю методом феритизації / Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко, Т. В. Басюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 61-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_9.
 8. Петренко О. С. Переваги та недоліки розрахунку гранично-допустимого скиду речовин за басейновим принципом / О. С. Петренко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 75-92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_11.
 9. Поляков В. Л. О рациональном выборе конструктивных параметров цилиндрической загрузки водоочистного фильтра / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 115-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_15.
 10. Тугай А. М. Оптимізація роботи системи із взаємодіючими водозабірними свердловинами / А. М. Тугай, Т. П. Хомутецька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 7-13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_3.
 11. Юрков Є. В. Математическая оценка использования магний-содержащих материалов в технологических процессах очистки воды / Є. В. Юрков, Н. В. Бондаренко, О. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 64-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_9.
 12. Юрков Е. В. Опыт очистки сточных вод гальванических цехов реагентным методом / Е. В. Юрков, Т. В. Аргатенко, А. В. Калайда, А. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 93-99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_12.

2012 р

 1. Аргатенко Т. В. Експериментальні дослідження коригування рh води бруситом / Т. В. Аргатенко, О. О. Іщенко, В. С. Злобіна // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 19. – С. 55-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_19_10.
 2. Василенко О. А. Вплив на процес денітрифікації органічних речовин / О. А. Василенко, О. В. Поліщук, І. В. Молька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 77-83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_9.
 3. Аргатенко Т. В. Гідромеханічні пристрої для депасивації електрокоагуляторів з торцевими електродами / В. С. Злобіна, В. Ф. Малько, Т. В. Аргатенко, О. Ю Паламарчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 71-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_9.
 4. Гіжа О. О. Підпертий гідравлічний стрибок у водобійному колодязі / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 19. – С. 44-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_19_9.
 5. Копаниця Ю. Д. Комп’ютерний розрахунок сили тиску. Універсальний алгоритм трьох команд – К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 148-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_17.
 6. Копаниця Ю. Д. Розрахунок гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний алгоритм трьох команд – К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 105-119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_13.
 7. Кочетов Г. М. Вивчення стійкості відходів очищення стічних вод, які містять сполуки міді / А. М. Тугай, Г. М. Кочетов, Г. М. Самченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 66-70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_8.
 8. Поляков В. Л. Оцінка фільтраційних деформацій незв’язних ґрунтів на прикладі самовиливної свердловини / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 92-100. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_11.
 9. Поляков В. Л. Расчет установ ившегося действия системы дрен-увлажнителей в условиях интенсивного испарения / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 80-87. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_10.
 10. Таварткіладзе І. М. Струминні аератори в установці “Імтех” / І. М. Таварткіладзе, І. В. Степанюк, О. М. Нечипор // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 60-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_8.
 11. Хоружий П. Д. Врахування зміни гідравлічних характеристик споруд при розрахунках подачі води із свердловин / П. Д. Хоружий, Т. П. Хомутецька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 22-29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_4.
 12. Юрков Є. В. Застосування недообпаленого доломіту для коригування pH води / Є. В. Юрков, О. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 30-40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_5.
 13. Юрков Е. В. Установка башенного типа для обезжелезивания воды / Е. В. Юрков, А. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 32-37. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_5.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram