Наукова робота студентів кафедра “Водопостачання та водовідведення”

Спеціальність 192 Освітня програма «Водопостачання водовідведення»

 • Толмачова Т.Ю., Аналіз варіантів розрахунку сили гідростатичного тиску методом К123. Конкурс студентських наукових робіт, призер І туру. Керівник Павлов Є.І.
 • Доповідь і тези: Дзюндзя Є.Я. Вирішення проблем водопостачання населення у надзвичайних ситуаціях та у воєнний час ІХ Всеукраїнської заочної науково – практичної конференції (28 квітня 2023 року, м. Київ) – 167с. Керівник: Уряднікова І.В. https://drive.google.com/file/d/1dovzmXgJ4lEw1394fMvoEh2gWm_dXS9X/view?usp=share_link
 • Доповідь і тези: Пестієнко О.В. Основні способи очищення і знезараження води для домогосподарств в умовах війни. ІХ Всеукраїнської заочної науково – практичної конференції (28 квітня 2023 року, м. Київ) – с. 168. Керівник: Уряднікова І.В., https://drive.google.com/file/d/1dovzmXgJ4lEw1394fMvoEh2gWm_dXS9X/view?usp=share_link

·        Стаття: Пузанов А. Дослідження очистки промивних стічних вод від іонів цинку магнітними сорбентами Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2023.  – Вип.43. С. 64-76. DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.43.64-73 ISSN 2524-0020 Керівники: Самченко Д., Кочетов Г.

·        Стаття: Толмачова Т. Аналіз варіантів розрахунку сили гідростатичного тиску методом к123 Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2023, вип.43. С. 4-15. DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.43.4-15 ISSN 2524-0020 Керівники: Копаниця Ю., Павлов Є.

·        Стаття: Роговська Г. Ризики застосування газоподібного хлору на водоочисних стаціях під час воєнних дій Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2023. Вип.43. С. 29-35. DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.43.29-35 ISSN 2524-0020. Керівники: Кравченко О., Аргатенко Т.,

·        Стаття: Андрій Пузанов. Дослідження кінетики процесу вилучення іонів цинку зі стічних вод феритизацією Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2023. вип.42. С. 13-18. – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.42.13-18 ISSN 2524-0020 Богдан Керівники: Кочетов Г., Самченко Д. 

        Стаття: Ломако А. Оцінка впливу транзитної витрати на характеристики розподільчих дренажних трубопроводів Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2023. Вип. 82, с. 213–219.  https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.213-219 Керівники: Кравчук

 • В. Макаренко, В. Гоц, Ю. Макаренко, Т. Аргатенко, В. Поліщук, Дослідження аварійних трубопроводів. Зб. «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки», К.: КНУБА, 2022 №40 .С 31-43 http://wateruse.org.ua/article/view/265194
 • А. Кравчук, О. Кравчук, С. Міряєв. Порівняльна оцінка результатів розрахунку витрат води в житлових будинках, здійснених за різними нормативними документами. Зб. «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки», К.: КНУБА, 2022 №38 .С 38-42.
 • Кравчук А., Кравчук О., Ломако А., Кравчук О. «Зміна параметрів збірних дренажних трубопроводів при пропуску транзитної витрати». Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Вип. 41, 2022, с. 52-58. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.41.52-58
 • Аргатенко Т., Копаниця Ю., Поліщук В. Аналіз впливу чинників на корозійну стійкість каналізаційного трубопроводу // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022, 41. С. 9-18. http://wateruse.org.ua/article/view/268275
 • Виступ та тези доповіді Тетяна Курбанова Дослідження судноплавних шлюзів Берга на Гета-каналі у Швеції. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022, керівник д.т.н., старш. наук. співроб. Хомутецька Т.
 • Виступ та тези доповіді Артем Ломака Технологія очистки води з поверхневих водних джерел для водопостачання населених пунктів, критична інфраструктура яких постраждала під час воєнного часу. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022, 30 листопада-02 грудня 2022, керівник д.т.н., проф. Хоружий В.
 • Виступ та тези доповіді Віктор Поліщук Аналіз впливу чинників на корозійну стійкість каналізаційного трубопроводу. ІІІ-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ. 23-25 листопада 2022, керівник к.т.н., доц Ю. Копаниця
 • Виступ та тези доповіді Віктор Поліщук, Дослідження аварійних трубопроводів. ІІІ-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ. 23-25 листопада 2022. керівники д.т.н., проф. В. Макаренко, к.т.н., доц. Тетяна Аргатенко.
 • Виступ та тези доповіді Валентин Сварковський Застосування системи оборотного водопостачання на північному гірничо-збагачувальному комбінаті. ІІІ-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ. 23-25 листопада 2022, керівник: д.т.н., старш. наук. співроб. Т. Хомутецька.
 • Виступ та тези доповіді Артем Ломако Водопостачання населених пунктів з поверхневих водних джерел, що постраждали під час воєнного стану. ІІІ-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ. 23-25 листопада 2022, керівник: д.т.н., проф. Хоружий В.
 • Виступ та тези доповіді Артем Ломако Зміна параметрів збірних дренажних трубопроводів при пропуску транзитної витрати. ІІІ-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ. 23-25 листопада 2022, керівники: д.т.н., проф. А. Кравчук., к.т.н., доц. О. Кравчук.
 • Виступ та тези доповіді Тетяна Толмачова Підпертий гідравлічний стрибок після гасителів енергії. ІІІ-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ. 23-25 листопада 2022, керівник к.т.н., доц. Гіжа О.
 • Стаття: Кравчук А.М., Кравчук О.А., Міряєв С.С. Порівняльна оцінка результатів розрахунку витрат води в житлових будинках, здійснених за різними нормативними документами // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К: КНУБА, Вип. 38, 2022. С. 38-42. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.38.38-42 Керівник проф. Кравчука А.М
 • Міряєв С.С. “Порівняльна оцінка результатів розрахунку витрат води в житлових будинках, здійснених за діючими і попередніми нормами”. Призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022 році. Керівник доц. Кравчук О.А.
 • Поліщук Віктор Корозійно-Біологічні ушкодження каналізаційних трубопроводів тривалоï експлуатаціï призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022 році. Керівник доц. Аргатенко Т.В.
 • Участь в конференції БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2021 та тези доповіді Андрій Ковальчук, Богдан Менюк, Максим Заглада Забезпечення вимог надійності та економічності в системі водопостачання паралельного зонування. Збірка тез стор. 184-185 https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html Керівник ст. наук. співроб. Хомутецька Т.В
 • Участь в конференції БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2021 та тези доповіді Артем Ломако, Єлизавета Дзюндзя, Нестан Таварткіладзе, Владислав Бодак Програмно-аналітичне дослідження кільцевої водопровідної мережі Збірка тез 182-183. Керівник ст. наук. співроб. Хомутецька Т.В
 • Недашківська Ю. Водозабезпечення малих населених пунктів водопостачання. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2021 р. керівник Хомутецька Т.П.
 • Снитко А.Г. Очищення стічних вод промислових виробництв з використанням наносорбентів Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2021 р. керівник проф. Кочетова Г.М.
 • Стаття Недашківська Ю., Хомутецька Т.П. Імітаційне моделювання роботи водопровідних систем з метою енергозбереження /Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. випуск 2020, 34, 25-36 DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.34.25-36
 • Виступ на конференції Міжнародній науково-практичній конференції БудМайстерКлас -2020 , 25-27 листопада 2020 та тези доповіді Вітряченко О. Сучасні технології очищення побутових стічних вод з використанням біоплівки, К.: КНУБА, 180-181, керівник доц. Кушка О.
 • Виступ на конференції Міжнародній науково-практичній конференції БудМайстерКлас -2020м с, 25-27 листопада 2020 та тези доповіді Заболотний Р., Жуковина В. Визначення витрат холодної і гарячої води за ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» та з урахуванням «Зміни №1» до цього ДБН , К.: КНУБА, 222-223, керівник доц. Кушка О.
 • Виступ на конференції Міжнародній науково-практичній конференції БудМайстерКлас -2020 , 25-27 листопада 2020 та тези доповіді Заболотний Р., Поліщук В., Становлення методики підбору крильчастих лічильників води (за матеріалами нормативних документів). К.: КНУБА, 238-239, керівник доц. Кушка О.
 • Андреєв Віктор, Жук Наталія, Михайлова Юлія, Чумак Сергій (4 курс) Участь в студентському конкурсі інноваційних ідей «ІННОВАЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ ТА АРХІТЕКТУРІ» КНУБА, 20 вересня – 20 листопада 2019 року (4 студента: з роботою «Використання дощових і талих вод з покрівель великих площ для технічного водопостачання та мікрозрошення», керівники Хоружий В.П., Хомутецька Т.П.
 • Андреєв Віктор, Знезалізнення води на гідроавтоматичній установці, Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, керівники Хоружий В.П., Хомутецька Т.П.
 • Стаття Хомутецька Т., Хоружий В., Андреєв В., Нор В. Очистка природних і доочищення стічних вод на гідроавтоматичній установці в локальних водопроводах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.31. С.87-94 –– ISSN 2415-377Х (Print)
 • Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції БудМайстерКлас -2019 Заболотний Р., Горова М. Визначення мінімальної годинної витрати води. Визначення оптимальних діаметрів труб при розрахунках внутрішніх систем холодного водопостачання. К.: КНУБА, 2019, керівник доц. Кушка О.М.
 • Малахова О.А Електробробка рідких систем в електролізерах зі спіральним електродом Науково-дослідна робота за напрямом «Електрокоагуляційна обробка водних систем»: студентка., участь у конкурсі студентських наукових робіт, керівник доц. Аргатенко Т.В.

Спеціальність 194 Освітня програма «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами»

  • Таварткіладзе Н., Дослідження ефективності біологічної очистки стічних вод за технологією «ІМТЕХ» на прикладі птахофабрики «ППР Броварський». Конкурс студентських наукових робіт, призер І туру. Керівник: Нечипор О., М.
  • Виступ та тези доповіді: Бодак В.Ю., Таварткіладзе Н.І. Шляхи вирішення проблем надійної роботи систем водопостачання в умовах війни. ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРАЦІ», ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та фахівців-практиків «ОХОРОНА ПРАЦІ: ОСВІТА І ПРАКТИКА», 11 травня 2023 року, м. Львів, ЛДУ БЖД. С.99 – 101. Керівник: Уряднікова І.В.
  • Доповідь та матеріали конференціх: Бодак В. Порівняння енергоефективності методик розрахунку внутрішніх мереж будинків Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»), 13-14 квітня 2023 року, Київ: КНУБА. с. 481-485. Керівники: О. Kушка, В. Любенко. 
 • Копаниця Ю., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Дослідження чотирьох варіантів визначення гідростатичного тиску на плоску поверхню методом трьох команд К123 // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022, 41. С. 31-41. http://wateruse.org.ua
 • Виступ та тези доповіді Нестан Таварткіладзе, Руслан Ільків Застосування принципів зеленого будівництва для забезпечення сталого розвитку екосистеми. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022, 30 листопада-02 грудня 2022 керівник, к.т.н., доц. Дупляк О.
 • Виступ та тези доповіді Владислав Бодак, Іван Кобрін : Забруднення річок пластиком, виклики сучасності та шляхи вирішення. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022, 30 листопада-02 грудня 2022, керівник к.т.н., доц. Величко С.
 • Виступ та тези доповіді Нестан Таварткіладзе Дослідження чотирьох варіантів визначення гідростатичного тиску на плоску поверхню методом трьох команд К123. ІІІ-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ. 23-25 листопада 2022, керівники к.т.н., доц Ю. Копаниця, к.т.н., доц О. Нечипор. – http://www.ere.org.ua/index_e_ca.html
 • Стаття Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб-інтерфейс – приклад універсальної платформи інженерних розрахунків у навчальному процесі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022. вип.39. С. 11-32. – Режим доступу: – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.11-32 – ISSN 2524-0020
 • Виступ на ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26 Універсальний веб-інтерфейс визначення критичної глибини у відкритих руслах. Студентка Таварткіладзе Н. (ГБ-31), Керівник доц. Копаниця Ю. Тези доповіді с.50-51
 • Стаття Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб-інтерфейс – приклад універсальної платформи інженерних розрахунків у навчальному процесі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022. вип.39. С. 11-32. – Режим доступу: – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.11-32 – ISSN 2524-0020
 • Стаття: Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Визначення нормальної глибини потоку в системі CAS MAXIMA // // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 21-30. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.21-30– ISSN 2524-0020
 • Стаття: Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб інтерфейс для визначення критичної глибини у відкритих руслах // К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 29-41 – Режим доступу: http http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.29-41 – ISSN 2524-0020.
 • Виступ на конференції БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2021 Артем Ломако, Єлизавета Дзюндзя, Нестан Таварткіладзе (ГБ-31), Владислав Бодак (ГБ-31) Програмно-аналітичне дослідження кільцевої водопровідної мережі/ Збірка тез 182-183. Керівник Керівник ст. наук. співроб. Хомутецька Т.В.
 • Участь в студентському конкурсі інноваційних ідей «Інновації в будівництві та архітектурі» КНУБА, 20 вересня – 20 листопада 2019 року. Таварткіладзе Н.І. (І курс), Тимощук Н.Р. з роботою «Екологічна капсула» Керівник доц. Нечипор О.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram