НАУКОВІ ШКОЛИ КАФЕДРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ.

КОНСТАНТІНОВ

ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

завідувач кафедри гідравліки та водовідведення
Київського національного університету будівництва і
архітектури  (1970-1998)
Проректор  Київського національного університету будівництва і
архітектури  (1976–1994), кандидат технічних наук, професор.
Дійсний член Академії будівництва України  (1997)
    Юрій Михайлович Константінов – відомий український вчений-гідравлік, дійсний член Академії будівництва України, видатний педагог, методист і організатор Вищої школи України. Народився 19 січня 1928 року. Свою трудову діяльність розпочав у 1951 році після закінчення Київського автомобільно-дорожнього інституту, де він отримав фах інженера-будівельника мостів, і почав працювати в Управлінні будівництва гідротехнічних об’єктів тодішнього «Сталінградгідробуду».
    Від 1953 по 1956 рік працював інженером-проектувальником Управління шосейних шляхів УРСР та навчався в аспірантурі Київського автомобільно-дорожнього інституту, по закінченні якого він отримав направлення до Київського інженерно-будівельного інституту (КІБІ), з яким була пов’язана уся його подальша трудова діяльність. У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію.
    У КІБІ (пізніше КНУБА) Юрій Михайлович за майже 60 років безперервної роботи пройшов шлях від асистента до доцента, професора, завідуючого кафедри, проректора.
    Від вересня 1970 року і до серпня 1998 року Юрій Михайлович був завідувачем кафедри Гідравліки, водопостачання та водовідведення, а від 1989 року до 1998 року – завідувачем кафедри Гідравліки та водовідведення. В період від 1976 року до 1994 року він одночасно був проректором університету.
    Юрій Михайлович особливу увагу приділяв створенню і розвитку в Україні спеціальної системи роботи з найбільш талановитою і обдарованою студентською молоддю. Саме він започаткував вперше проведення Всеукраїнської олімпіади студентів Вищих навчальних закладів з гідравліки, яка проводилась під його безпосереднім керівництвом від 1990 р. по 2013 р. Пізніше одночасно з цією олімпіадою він ініціював проведення Міжнародної олімпіад з гідравліки.
    Юрій Михайлович – видатний педагог і науковець, широко відомий в Україні і за її межами методист і організатор учбового процесу у Вищій школі. З 1974 по 1997 рр. був головою науково-методичної комісії Мінвузу України з гідравліки, водопостачання і каналізації. Член авторського колективу з створення (1990 та 2005 р.р.) типової програми з гідравліки (технічної механіки рідини).
   Автор більше 150 наукових робіт і науково-методичних розробок в галузі водопостачання і водовідведення, у тому числі 22 підручників і посібників, монографій, довідників для інженерів і науковців. Найбільш відомими з них є підручники «Гидравлика» (1988р.), «Технічна механіка рідини і газу» (2002р.), «Інженерна гідравліка» (2006р.), ціла низка навчальних посібників.
     Результати  наукових розробок Юрія Михайловича та його учнів присвячені широкому колу проблем, пов’язаних з гідравлічними розрахунками напірних і безнапірних трубопровідних систем, окремих технологічних блоків та елементів у водопостачанні та водовідведенні, гідротехнічних споруд тощо.
      Юрій Михайлович був одним із співзасновників і активних організаторів створення у КНУБА на базі кафедр Водопостачання і Гідравліки та водовідведення науково-технічного збірника «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки».
     Педагогічна, навчально-методична і наукова діяльність Юрія Михайловича Константінова була відзначена почесними нагородами Минвуза СССР (1979), Минвуза УРСР (1979, 1989), Міносвіти України (2000, 2002).
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram