Науковий збірник «ПВВГ». Кафедра водопостачання та водовідведення

ПРОБЛЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ГІДРАВЛІКИ

Науково-технічний збірник «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» було засновано у 2003 році. Станом на вересень 2021 р. друком вийшло 36 випусків. За тематикою збірник охоплює:
·                   Весь технологічний ланцюг систем міського водопостачання (водозабори поверхневих і підземних вод; водопровідні насосні станції І, ІІ та вищих підйомів; очистка природних вод; міські мережі водопостачання) та водовідведення (мережі господарсько-побутової та дощової каналізації; системи збору атмосферних вод; каналізаційні насосні станції; очистка міських стічних вод і переробка осадів й активного мулу; випуски очищених стічних вод до об’єктів природного водообігу);
·                   Гідротехнічні споруди на поверхневих водоймах та проблеми меліорації; 
·                   Водопостачання та водовідведення промислових технологічних та стічних вод;
·                Теоретичні та прикладні питання гідравліки, гідродинаміки та масопередачі (у тому числі в процесах механічної та біологічної очистки природних і стічних вод);
·                   Екологічні аспекти водокористування.
Авторський колектив за роки існування збірника перевищив 400 спеціалістів із ВНЗ, наукових, проектних та експлуатаційних організацій України. В спеціалізованих випусках за матеріалами науково-практичних конференцій опубліковано, серед інших, матеріали досліджень закордонних авторів із Польщі, Молдови, Туреччини. Середній тираж окремих випусків складає 100 екземплярів.

Сайт:

 http://wateruse.org.ua/

Рік заснування:

2003

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ N 6033 від 05.04.2002

Фахова реєстрація:

Збірник внесений до Переліку наукових фахових видань України, категорія “Б”, 

наказ МОНУ 24.09.2020 р. № 1188

Галузь науки:

Технічні науки

Періодичність:

2 випуски на рік

Мова видання:

українська, англійська

Засновник:

Київський національний університет будівництва і архітектури

Головний редактор:

Кочетов Геннадій Михайлович, доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора:

Чернишев Денис Олегович, доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар:

Т.В. Аргатенко

Заступник
відповідального секретаря:

Ю.Д. Копаниця

Члени редколегії:

М.-Д. Валери, А. Васильєв, М. М. Гіроль, А. М. Кравчук, С. І. Криль, Н. Оз, Я. Пікутін, 

В. Л. Поляков, О. В. Приймак, Т.  . Пріхна, Л.А. Саблій, І. М. Сімонов, Г. Собчук, 

С. Хейс-Асбишлер, В. П. Хоружий, О. М. Яхно

Представлення в системах реферування:

Видання відображається в реферативній базі даних «Україніка наукова» та

«Google Scholar»

Адреса редакції:

Київський національний університет будівництва і архітектури
Повітрофлотський просп., 31, Київ-37, Україна, 03037
Тел.: (044) 245–48–34

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram