Навчально методичні комплекси (НМКД). ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: другий (магістр)

Забезпечення освітнього процесу згідно ОПП «Водопостачання та водовідведення» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Посилання на електронні навчально-методичні комплекси дисциплін:

Код дисципліни

Компоненти освітньо–професійної програми

Викладач

Компоненти загальної підготовки

ОК 1

Професійна іноземна мова 

Полторак Л.В.

ОК 2

Методика наукових досліджень 

Гунченко О.М.

ОК 3

Ліцензування та патентування наукової продукції 

Хоружий В.П.

ОК 4

Охорона праці в галузі. Цивільний захист 

Клімова І.В.

Стефанович І.С.

ОК 5

Інформаційні технології в професійній діяльності 

Кравченко О.В.

Компоненти професійної підготовки

ОК 6

Автоматизація систем ВВ 

Вольтерс А.О.

ОК 7

Проектна справа 

Шаманський С.Й.

ОК 8

Техніко-економічні розрахунки систем ВВ 

Шаманський С.Й.

ОК 9

Монтаж систем ВВ 

Зоря О.В.

ОК 10

Водопостачання та водовідведення промислових підприємств 

Терновцев О.В.

Самченко Д.М.

ОК 11

Переддипломна практика 

Уряднікова І.В.

ОК 12

Атестаційна кваліфікаційна робота

Кравчук А.М.

Кочетов Г.М.

Кравченко О.В.

Хомутецька Т.П.

Хоружий В.П.

Шаманський С.Й.

Дупляк О.В.

Аргатенко Т.В.

Терновцев О.В.

Кушка О.М.

Зоря О.В.

Уряднікова І.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram