Обов’язкові. Освітньо-наукові послуги. Кафедра водопостачання та водовідведення

Силабуси обов’язкових компонент, що реалізує кафедра в 2022-2023 н.р.

Перелік обов’язкових компонент, що викладає кафедра ВВ в 22-23 н.р.

Прізвище викладачакурсшифр за ОПОП, курс
Аргатенко Т.В.Водопостачання та водовідведення (МБГ)ОК 24МБГ, ІІІ курс
 Хімія води та мікробіологіяОК 2.6ВВ, ІІ курс
 Хімія води та технологія очисткиОК 1.36ГБ, IV курс
Величко С.В.Гідротехнічні водозабірні спорудиОК 1.32ГБ, ІІІ курс
 ГТСОК 1.30ГБ, IV курс
 Захисні гідротехнічні спорудиОК 1.35ГБ, ІV курс
 Інженерне обладнання будівельОК 22.1арх_ін
 Гідротехнічні спорудиОК 1.30ГБ, ІІІ курс
 Гіжа О.О. ТМРГОК 1.15ГБ, ІІ курс
  ТМРГОК 2.1ВВ, ІІ курс
Дупляк О.В.ГідрологіяОК 2.5ВВ, ІІ-ІІІ курс
  ГідрологіяОК 18ЕК, ІІІ курс
  ГідрологіяОК 1.22ГБ, ІІ курс
 Інженерне забезпечення бідівель і спорудОК 16ЕК, ІІІ курс
 Експлуатація систем ВВОК 2.18ВВ, IV курс
Зоря О.В.Системи інженерного забезпечення будівельОК 28ПЦБ, ІІІ курс
 Теорія експериментуОК 7ВВ, маг
 Монтаж систем ВВОК 12ВВ, маг
Копаниця Ю.Д.Аналіз та моделювання експериментуОК 8ВВ, маг
  Аналіз та моделювання експериментуОК 19НІТ, ІІ курс
 ТМРГ ПЦБ, ІІ курс
Кравченко О.В.Інформаційні технології в професійній діяльностіОК 5ВВ, маг
 Кравчук А.М.СТО будівельОК 2.16ВВ, IV курс
 Кравчук О.А.Гідравлічні та аеродинамічні машиниОК 1.18ГБ, ІІІ курс
 Інженерне обладнання будівельОК 22.1арх, IV курс
 Насосні та повітродувні станціїОК 2.10ВВ, ІІІ курс
Кушка О.М.Інженерне обладнання будівельОК 22.1арх, IV курс
Ліфанов О.М.Гідравліка та приводи механотронних системОК 19ІЛС, ІІІ курс
Любенко В.В.Іноземна фахова термінологія ВВОК 1.15ВВ, IV курс
 Нечипор О.М.Системи та мережі водовідведенняОК 1.29ГБ, ІІІ курс
Павлов О.Є.Системи інженерного забезпечення будівельОК 28ПЦБ_ін
 Інженерна гідравлікаОК 2.9ВВ, ІІ курс
Петренко О.С.Основи гідромеліораційОК 1.34ГБ, ІІІ курс
Самченко Д.М.Водопостачання та водовідведення ППРОК 13ВВ, маг
Терновцев О.В.Водопостачання та водовідведення ППРОК 13ВВ, маг
 Водопровідні очисні спорудиОК 2.13ВВ, IV курс
Уряднікова І.В.Виробнича практикаОК 2.22ВВ, IV курс
 Виробнича практикаОК 1.38ГБ, IV курс
 Виробнича практика ОК 1.38ГБ, ІІІ курс
 Навчальна практикаОК 2.21ВВ, ІІІ курс
 Переддипломна практикаОК 14ВВ, маг
  Переддипломна практикаОК 3.27ГБ, маг
 Охорона водних ресурсівОК 2.17ВВ, IV курс
  Охорона водних ресурсівОК 1.33ГБ, IV курс
Хомутецька Т.П.Водозабірні споруди та свердловиниОК 2.12ВВ, ІІІ курс
 Водопровідні мережіОК 2.11ВВ, ІІІ курс
 Системи та мережі водопостачанняОК 1.28ГБ, ІІІ курс
 Експлуатація споруд ВГКОК 1.31ГБ, IV курс
Хоружий В.П.Очисні споруди водовідведенняОК 2.15ВВ, IV курс
 Мережі водовідведенняОК 2.14ВВ, ІІІ курс
 Ліцензування та патентування наукової продукціїОК 3.27ВВ, маг
  Ліцензування та патентування наукової продукціїОК 6ТВ, маг
Чернишев Д.О.Гідравліка і аеродинамікаОК 17ЕК, ІІ курс
  Гідравліка і аеродинамікаОК 15ТЗНС, ІІ курс
 Інженерне обладнання інтер’єру ОДПМ, ІІІ курс
 Інженерне обладнання інтер’єруОК 25ДН, IV курс
 ТМРГ ТБКВМ, ІІ курс
Шаманський С.Й.ГідрогазодинамікаОК 21НІТ, ІІ курс
  ГідрогазодинамікаОК 17ТЕ, ІІ курс
 Техніко-економічні розрахункиОК 1.27ГБ, IV курс
 Техніко-економічні розрахунки систем ВВОК 11ВВ, маг
 Інженерна гідравлікаОК 1.16ГБ, ІІ курс
 Проектна справаОК 10

ВВ, маг

Повний перелік активних сторінок на освітньому сайті КНУБА, які використовуються викладачами кафедри водопостачання та водовідведення

Викладач

Курс

Група

Посилання на сторінку освітнього сайту

Аргатенко Т.В.

Вступ до спеціальності

БЦІ-23-8а

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1366

 

Хімія води та мікробіологія, Хімія та технологія очистки

ВВ-22, ГБ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=389

 

Дослідження фізико-хімічних та хіміко-біологічних властивостей води та водних розчинів

Phd 192

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2687

 

Теоретичні основи очистки природних та стічних вод

ВВ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1406

Величко С.В.

Гідротехнічні водозабірні споруди

ГБ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2487

 

Інженерне забезпечення будівель і споруд

АРХ-20-6

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1378

 

Інформаційні технології в професійній діяльності

ГБм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1381

 

Фахова іноземна мова

ВВ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2493

 

Гідротехнічні споруди

ГБ-21, ВВ-20, ГБ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1373

 

Захисні гідротехнічні споруди

ГБм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1374

 

Проєктна справа

ГБм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1400

Гіжа О.О.

ТМРГ

ВВ-22

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.phd?id=390

 

ТМРГ

ГБ-22

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2970

 

ТМРГ

ТВ-22

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2500

Дупляк О.В.

Гідрологія

ГБ-22, ВВ-22, ТЗНС-21, ЕК-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1372

 

Організація діяльності комунальних підприємств

ВВм-22, Екм-23, ТЗНСм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1396

 

Організація діяльності та управління водогосподарським комплексом

ГБм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2901

 

Інженерне забезпечення будівель (ЕК)

ЕК-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1377

 

Експлуатація систем ВВ

ВВ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2823

Зоря О.В.

Водопостачання та водовідведення

ПЦБ-22

https://org2.knuba.edu.ua/user/index.php?id=2488

 

Міські інженерні мережі

ВВ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1388

Копаниця Ю.Д.

Аналіз та моделювання експерименту

ВВм-22

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3536

 

Метрологія та стандартизація

ГБ-20, НІТ-22, ТЕ-22, ВВ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1387

 

Монтаж система ВВ

ВВм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1391

 

ТМРГ

ТБКВМ-22

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2541

 

Чисельні методи в інженерних розрахунках

ВВ,ГБ

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4560

 

Нормативна база України. Сертифікація наукової продукції

ГБм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1395

Кочетов Г.М.

Науковий практикум за напрямком магістерської роботи

ВВм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1394

Кравчук А.М.

Водопостачання та водовідведення (ТВ)

ТВ-21, ТЕ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1360

 

Масопередача в спорудах ВВ

ВВ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1382

 

Спецпитання гідравліки

ВВ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1405

 

Спеціальні питання гідравліки

ГБ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2498

 

СТО будівель

ВВ-20, ГБ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3849

 

Сучасні методи моделювання водних потоків

гБм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4381

Кравчук О.А.

Гідравлічні та аеродинамічні машини

ВВ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1369

 

Гідравлічні та аеродинамічні машини

ГБ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1370

 

Інженерне забезпечення будівель і споруд

АРХ-20-4

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3122

 

Водопровідні та меліоративні насосні станції

ГБ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3855

 

Насосні та повітродувні станції

ВВ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=15

 

Нагнітач. Компресори, насоси, вентилятори

НІТ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4485

Кушка О.М.

Водопостачання та водовідведення (МБГ)

МБГ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2489

 

Інженерне забезпечення будівель і споруд

АРХ-20-1,2,3

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3122

 

Типові технологічні процеси ВВ

АКІТ-21

https://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=3120

Нечипор О.М.

Спеціальні системи та технології ВВ

ВВм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2499

 

Ліцензування та патентування наукової продукції

ВВм;ГБм;Тем-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3888

 

Водопостачання та водовідведення ППР

ВВм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1361

 

Системи та мережі водовідведення

ГБ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3643

Петренко О.С.

Основи гідромеліорацій

ГБ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1379

 

Гідроелектростанції

ГБм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1371

Самченко Д.М.

Водопостачання та водовідведення ППР

ВВм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1361

Терновцев О.В.

Водопостачання та водовідведення ППР

ВВм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1361

 

Теорія експерименту

ВВм-22

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2690

 

Очисні споруди водопостачання

ГБ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1363

 

Інноваційні та ресурсоефективні водні технології

ГБм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4379

 

Водопровідні очисні споруди

ВВ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1363

Уряднікова І.В.

Виробнича практика

ВВ-20, ГБ-20, ГБ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3640

 

Навчальна практика

ВВ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4141

 

Переддипломна практика

ВВм-22

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2497

 

Охорона водних ресурсів

ВВ-20, ГБ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1398

 

Управління ризиками

ГБм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4380

Хомутецька Т.П.

Водозабірні споруди та свердловини

ВВ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1359

 

Водні шляхи і порти

ГБм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1358

 

Водопровідні мережі

ВВ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1103

 

Захист урбанізованих територій

ГБ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1375

 

Системи та мережі водопостачання

ГБ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3467

 

Захисні гідротехнічні споруди

ГБм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4479

 

Експлуатація споруд ВГК

ГБ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2900

 

Водозабезпечення малих населених пунктів

ВВм-24

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4181

 

Захист територій від шкідливої дії вод

ВВм-25

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4180

 

Реконструкція систем водопостачання

ВВм-26

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4179

 

Ресурсо- й енергозбереження у водопостачанні та інтенсифікація роботи споруд

Phd 192

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2691

Хоружий В.П.

Очисні споруди водовідведення

ВВ-20, ГБ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1399

 

Мережі водовідведення

ВВ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1383

 

Системи та мережі водовідведення

ГБ-21

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3643

Чернишев Д.О.

Гідравліка і аеродинаміка

ЕК-22

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1367

 

Інженерне обладнання інтер’єру

ОМ-21, ДН-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2491

Шаманський С.Й.

Економіка водогосподарського будівництва

ГБ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3638

 

Інженерна гідравліка

ВВ-22

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1376

 

Інженерна гідравліка

ГБ-22

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3639

 

Проєктна справа

ВВм-23

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4139

 

Техніко-економічні розрахунки систем ВВ

ВВ-20

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4140

Спеціальність 192 Освітня програма «Водопостачання водовідведення»

Спеціальність 194 Освітня програма «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами»

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram