Особливості прийому

Інформаційні матеріали для вступників на здобуття рівня доктор філософії
з матеріалів акредитації спеціальності 192
Будівництво та цивільна інженерія

З загальною інформацією про науково-дослідницьку діяльність кафедри водопостачання та водовідведення ви можете ознайомитися за посиланням – науково-дослідна робота кафедри читати далі …

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» розміщена за цим посиланням.

З навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (докторів філософії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» можна ознайомитися за цим посиланням.

З робочими програмами дисциплін за вибором для спеціалізації Водопостачання та водовідведення можна ознайомити на освітньому сайті КНУБА за наступним посиланням: РП аспірантів (архів)

Актуальні документи кафедри, що підтверджують залучення до актуалізації освітнього процесу на здобуття рівня доктору філософії та перегляду робочих програм стейкхолдерів (здобувачів, роботодавців, випускників) можна завантажити за цим посиланням …

Основна інформація про конференції, що проводить кафедра водопостачання та водовідведення, а також конференцій в яких приймають участь аспіранти кафедри. читати далі …

Документи кафедри які засвідчують міжнародну діяльність (стажування, обмін досвідом, тощо) можна завантажити за цим посиланням та приклад реалізації програм міжнародної академічної мобільності

З документами які засвідчують підвищення кваліфікації викладачів можна завантажити за цим посиланням

Інформацією про викладачів кафедри водопостачання та водовідведення, що забезпечують підготовку здобувачів рівня доктор філософії за освітньо-науковою програмою можна завантажити за цим посиланням (файл)

Приклади читання лекцій запрошеними науковими працівниками і спеціалістами для студентів та аспірантів кафедри водопостачання та водовідведення можна подивитися тут (?)

З інформацією щодо кар’єрного шляху випускників аспірантури кафедри водопостачання та водовідведення можна ознайомитися тут. (?)

Освітній процес (лабораторну базу) для аспірантів забезпечують наступні лабораторії кафедри: Науково-дослідна лабораторія (положення про лабораторію) «Лабораторія води» та навчальна лабораторія очистки води.

Детальна інформація про діяльність науково-дослідної лабораторії що приймає участь у підготовці аспірантів представлена у презентації лабораторії читати далі …

З інформацією щодо основної літератури, що використовується кафедрою для підготовки аспірантів можна ознайомитися тут доступ до папки.

Кафедра водопостачання та водовідведення забезпечує випуск фахового науково-технічного збірника «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки», що індексується у провідних наукометричних базах даних. Збірник випускається кафедрою з періодичністю 2 рази на рік з 2002 року. Розміщення наукових статей для аспірантів кафедри у збірнику безкоштовне. Офіційна сторінка збірнику читати далі …

Проекти документів (освітньо-наукова програма, навчальний план, робочі програми дисциплін кафедри та інші матеріали), щодо вступу в аспірантуру у 2020-2021 навчальному році можна завантажити за цим посиланням. (правильне)

Наукова діяльність кафедри. Патенти

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram