Освітні компоненти. Бакалаври. Спеціальність 192. Кафедра ВВ.

Забезпечення освітнього процесу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Водопостачання та водовідведення» першого (бакалаврського) рівня

посилання на електронні навчально-методичні комплекси дисциплін

Код дисципліни

Компоненти освітньо-професійної програми (назва циклів дисциплін, практики, кваліфікаційна робота)

Викладач

1

2

3

Цикл загальної підготовки

 

ОК 1

Основи академічного письма

Рєпіна І.Ю.

ОК 2

Історія української державності та культури

Єгоров В.В.

ОК 3

Історія філософії та філософської думки

Євдокімова Т.В.

ОК 4

Політологія

Семенченко Ф.Г.

ОК 5

Екологія та безпека життєдіяльності

Кордуба І.Б.

ОК 6

Ділова іноземна мова

Лук’яненко Т.О.

ОК 7

Фахова іноземна мова

Лук’яненко Т.О.

ОК 8

Вища математика

Бондаренко Н.В.

ОК 9

Фізика

Глива В.А.

ОК 10

Хімія

Кочетов Г.М.

ОК 11

Інформаційні технології

Тихонова О.О.

ОК 12

Інженерна та комп’ютерна графіка

Золотова А.В.

ОК 13

Фізичне виховання

Киселевська С.М.

Цикл професійної підготовки

 

ОК 14

Вступ до спеціальності

Аргатенко Т.В.

ОК 15

Інженерна геодезія

Лапицький І.В.

ОК 16

Теоретична механіка 

Палій О.М.

ОК 17

Опір матеріалів

Левківський Д.В.

ОК 18

Навчальна (геодезична практика)

Лапицький І.В.

ОК 19

Навчальна практика

Уряднікова І.В.

ОК 20

Виробнича практика

Уряднікова І.В.

ОК 21

Технічна механіка рідини та газу

Гіжа О.О.

ОК 22

Будівельне матеріалознавство

Цапко О.Ю.

ОК 23

Гідрологія

Дупляк О.В.

ОК 24

Хімія води та мікробіологія

Аргатенко Т.В.

ОК 25

Будівельні конструкції

Колякова В.М.

ОК 26

Технологія та організація будівельних робіт

Чебанов Т.Л., Нестеранко І.С.

ОК 27

Інженерна гідравліка

Шаманський С.Й.

ОК 28

Насосні та повітродувні станції

Кравчук О.А.

ОК 29

Водопровідні мережі

Хомутецька Т.П.

ОК 30

Водозабірні споруди та свердловини

Хомутецька Т.П.

ОК 31

Водопровідні очисні споруди

Терновцев О.В.

ОК 32

Мережі водовідведення

Хоружий В.П.

ОК 33

Очисні споруди водовідведення

Хоружий В.П.

ОК 34

Санітарно-технічне обладнання будинків

Кравчук А.М.

ОК 35

Охорона водних ресурсів

Уряднікова І.В.

ОК 36

Експлуатація систем ВВ

Дупляк О.В.

ОК 37

Основи охорони праці

Клімова І.В.

ОК 38

Атестаційна робота

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram