Освітні компоненти. Бакалаври. Спеціальність 192. Кафедра ВВ.

Освітня програма «ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ» 

за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія 

бакалаврського освітнього рівня

Перелік обов’язкових освітніх компонент та кафедр, що їх реалізують

Шифр

Освітня компонента/робоча програма

Кафедра

Викладач

ОК 1
Основи академічного письма
Мовної підготовки і комунікації
Маковій М.Г.
ОК 2
Історія української державності та культури
Політичних наук та права
Єгоров В.В.
ОК 3
Історія філософії та філософської думки
Філософії 
Таран Г.П.
ОК 4
Політологія
Політичних наук та права
Красковська М.П.
ОК 5
Екологія та безпека життєдіяльності
Технології захисту навколишнього середовища та охорони праці
Журавська Н.Є.
Корінний В.І.
ОК 6
Ділова іноземна мова
Мовної підготовки і комунікації
Полторак Л.В.
ОК 7
Фахова іноземна мова
Мовної підготовки і комунікації
Полторак Л.В.
ОК 8
Вища математика
Вищої математики
Кириченко А.А.
ОК 9
Фізика
Фізики 
Тарасевич В.І.
ОК 10
Хімія
Хімії 
Кочетов Г.М.
ОК 11
Інформаційні технології
Інформаційних технологій
Єрукаєв А.В.
ОК 12
Інженерна та комп’ютерна графіка
Нарисної геометрії та інженерної графіки
Золотова А.В.
ОК 13
Основи економічної теорії
Економічної теорії обліку та оподаткування
Гаман Г.В.
ОК 14
Правознавство
Технології захисту навколишнього середовища та охорони праці
Савченко А.М.
ОК 15
Фізичне виховання
Фізичного виховання і спорту
Киселевська С.М.
ОК 16
Теоретична механіка 
Теоретичної механіки
Паламарчук Д.А.
ОК 17
Технічна механіка рідини та газу
Водопостачання та водовідведення
Гіжа О.О.
ОК 18
Будівельне матеріалознавство
Будівельних матеріалів
Гончар О.А.
ОК 19
Інженерна геодезія
Інженерної геодезії
Лапицький І.В.
ОК 20
Опір матеріалів
Опору матеріалів
Руднєва І.М.
ОК 21
Гідрологія
Водопостачання та водовідведення
Дупляк О.В.
ОК 22
Хімія води та мікробіологія
Аргатенко Т.В.
ОК 23
Будівельні конструкції
Залізобетонних та кам’яних конструкцій
Колякова В.М.
ОК 24
Технологія та організація будівельних робіт
Будівельних технологій
Уманець І.М.
ОК 25
Інженерна гідравліка
Водопостачання та водовідведення
Павлов Є.І.
ОК 26
Насосні та повітродувні станції
Кравчук О.А.
ОК 27
Водопровідні мережі
Хомутецька Т.П.
ОК 28
Водозабірні споруди та свердловини
Хомутецька Т.П.
ОК 29
Водопровідні очисні споруди
Терновцев О.В.
ОК 30
Мережі водовідведення
Хоружий В.П.
ОК 31
Очисні споруди водовідведення
Хоружий В.П.
ОК 32
Санітарно-технічне обладнання будинків
Кравчук А.М.
ОК 33
Охорона водних ресурсів
Уряднікова І.В.
ОК 34
Експлуатація систем ВВ
Дупляк О.В.
ОК 35
Основи охорони праці
Технології захисту навколишнього середовища та охорони праці
Клімова І.В.
ОК 36
Навчальна геодезична практика
Інженерної геодезії
Чуланов П.О.
ОК 37
Навчальна практика
Водопостачання та водовідведення
Уряднікова І.В.
ОК 38
Виробнича практика
Уряднікова І.В.
ОК 39
Атестаційна робота
 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram