Освітні компоненти за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» (МАГІСТР)

Забезпечення освітнього процесу згідно ОПП «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами» за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
Перелік обов’язкових компонент та кафедр, що їх реалізовують

 

Код дисципліни

Компоненти освітньо-професійної програми (назва циклів дисциплін, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів ЄКТС

Кафедра

1

2

3

4

ОК 1

Професійна іноземна мова

3,0

Мовної підготовки і комунікації

ОК 2

Методика наукових досліджень

3,0

Технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці

ОК 3

Інноваційні та ресурсоефективні водні технології

6,0

Водопостачання та водовідведення

ОК 4

Інформаційні технології в гідротехнічному будівництві

3,0

Водопостачання та водовідведення

ОК 5

Управління ризиками

4,0

Водопостачання та водовідведення

ОК 6

Організація діяльності та управління водогосподарськими комплексами

3,0

Водопостачання та водовідведення

ОК7

Водні шляхи і порти

5,0

Водопостачання та водовідведення

ОК8

Проектна справа у водогосподарському будівництві

3,0

Водопостачання та водовідведення

ОК 9

Захисні ГТС

5,0

Водопостачання та водовідведення

ОК 10

Організація моніторингу екологічного стану та раціонального використання водних ресурсів

5,0

Водопостачання та водовідведення

 

ОК 11

Сучасні методи моделювання водних потоків

3,0

Водопостачання та водовідведення

ОК 12

Переддипломна практика

6,0

Водопостачання та водовідведення

ОК 13

Кваліфікаційна робота

18,0

Водопостачання та водовідведення

Загальний обсяг обов’язкових компонент

66,0

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram