Освітні програми за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» магістр


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2023 РІК 

Проект Освітньо-професійної програми на 2024 рік
Зауваження та пропозиції до освітньої програми «Водогосподарське  будівництво і  управління водними ресурсами та системами»  :
Зауваження та побажання приймаються до 18.12.2023 р.
Перелік вибіркових дисциплін кафедри водопостачання та водовідведення рекомендований для здобувачів ОПП “Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами” спеціальності 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”  магістерського освітнього рівня на 2024-2025 н.р.
№ п/п
Назва дисципліни
Семестр
Кількість кредитів ECTS
Кількість годин
Інд. робота
Підсумко-вий контроль
Викладач
1
Чисельні методи в інженерних розрахунках
2
3,0
90
РГР
Залік
Копаниця Ю.Д.
2
Ліцензування та патентування наукової продукції
2, 3
3,0
90
Контр роб.
Залік
Нечипор О.М
3
Гідроелектростанції
 
2
6,0
 
180
2 РГР
Залік
Петренко О.С.
4
Нормативна база України. Сертифікація наукової продукції
2,3
3,0
90
Контр роб.
Залік
Копаниця Ю.Д.
5
Комплексне проектування
3
3,0
90
РГР
Залік
Кравченко О.В.
6
ВІМ-технології в системах ВВ
2, 3
3,0
90
РГР
Залік
Кравченко О.В.
7
Аналіз та моделювання експерименту
2, 3
3,0
90
РГР
Залік
Копаниця Ю.Д.
8
Кошторисна справа
2, 3
3,0
90
РГР
Залік
Кравченко О.В.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram