ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬО-наукової ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТР)

ГАРАНТ

Професор кафедри Шаманський Сергій Йосипович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=v7sS6dwAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Sergii-Shamanskyi

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190491594

Загальна інформація

У 1990 році закінчив Вінницький будівельний технікум за спеціальністю «Будівництво водопровідних і каналізаційних мереж та споруд».

У 1995 році закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Технологія машинобудування».

У 1996 – 2004 роках працював на обласному виробничому підприємстві ВОВКП ВКГ «Вінницяводоканал».

У 2008 – 2018 роках працював у державному науково-дослідному і проектному інституті ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд».

Стаж педагогічної роботи складає 11 років.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація інформаційно-вимірювальних систем у мережах водопостачання» за спеціальністю 05.11.16 – інформаційно-вимірювальні системи. Вчене звання доцента кафедри екології НАУ присвоєне у 2019 році, атестат доцента АД №002636.

У 2019 році захистив докторську дисертацію на тему «Науково-технологічні засади удосконалення екологічно безпечних процесів водовідведення» за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Проводить наукові дослідження з питань транспортування та обліку питної води, очищення стічних вод, енергозбереження, публікує монографії, наукові статті та доповіді на конференціях. Є автором більше 100 публікацій.

Є переможцем наукового хакатону “Elephant Hackathon”, що організований публічною компанією “Carlsberg Ukraine” спільно з фондом підтримки науки в Україні “Elephant Fund – Science Support Fund in Ukraine” з проектом “Wastewater treatment with microalgae” (2018).

Був керівником наукової тематики Міністерства освіти і науки України “Розроблення технологічної схеми очищення стічних вод від біогенних елементів з використанням водяних організмів (мікроводоростей)” (2020-2021).

Був виконавцем гранту Національного фонду досліджень України «Експериментально-аналітичні засади гарантування безпеки людини та суспільства удосконаленням технологій поводження з відходами у техносфері» (2020-2021).

Вивчав англійську мову у мовній школі English Language Academy. Address: 151 Triq Edgar Bernard, Il-Gżira, Malta, Il-Gżira (Malta), рівень С1 (2011).

Брав участь у програмі Erasmus+ Staff Mobility for Training в університеті Rzeshow University of Technology. Address: al. Powstańców Warszawy, 12, 35959 Rzeszow (Poland) (2018).

Брав участь у програмі Erasmus+ Staff Mobility for Teaching в університеті University of Dunaújváros. Address: Táncsics M. u. 1/A, H-2400 Dunaúváros (Hungary) (2019).

Був виконавцем проекту “Support for capacity building Amalgamated Hromadas”, який фінансувався інститутом «Civil Society Institute” supported by the Westminster Foundation for Democracy (2017)

Був виконавцем проекту DOBRE (USAID) «Сustom development of Cooperative Housing Foundation, doing business as Global Communities» (2018-2021).

Був виконавцем проекту Project USAID AGRO «Pilot implementation requirements of the Law of Ukraine “On Amendments to some legislative acts of Ukraine on land use planning “in Rohanska territorial community of Kharkiv region (2021-2022).

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  • Гідрогазодинаміка (ОП «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові технології», ОП «Нафтогазова інженерія та технології»)
  • Інженерна гідравліка (ОП «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами»)
  • Техніко-економічні розрахунки (ОП «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами»)
  • Техніко-економічні розрахунки систем ВВ (ОП «Водопостачання та водовідведення»)
  • Проектна справа (ОП «Водопостачання та водовідведення»)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

  • Силабус з дисципліни «Техніко-економічні розрахунки» для студентів спеціальності 194 «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво». Режим доступу: ———
  • Силабус з дисципліни «Інженерна гідравліка» для студентів спеціальності 194 «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво». Режим доступу: ———
  • Силабус з дисципліни «Гідрогазодинаміка» для студентів спеціальності 144 «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові технології» спеціалізація «Теплоенергетика». Режим доступу: ———
  • Силабус з дисципліни «Гідрогазодинаміка» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» спеціалізація «Нафтогазова інженерія та технології». Режим доступу: ———

НАУКОВА РОБОТА

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація інформаційно-вимірювальних систем у мережах водопостачання» за спеціальністю 05.11.16 – інформаційно-вимірювальні системи. Вчене звання доцента кафедри екології НАУ присвоєне у 2019 році, атестат доцента АД №002636.

У 2019 році захистив докторську дисертацію на тему «Науково-технологічні засади удосконалення екологічно безпечних процесів водовідведення» за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблеми транспортування та обліку питної води, проблеми очищення стічних вод, проблеми енергозбереження.

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ РОБОТОЮ

Ірина Сиротіна, Олена Тодорович. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Техногенна безпека», Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів 2019 рік. 1-ше місце з роботою: «Очищення стічних вод від біогенних елементів мікроводоростями».

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Nezbrytska, I., Shamanskyi, S., Pavliukh, L., Kharchenko, G. (2022) Assessment of inorganic nitrogen and phosphorus compounds removal efficiency from different types of wastewater using microalgae cultures. Oceanological and Hydrobiological Studiesthis, 51(1), pp. 45–52. – DOI: https://doi.org/10.26881/oahs.2022.1.05

Pavliukh, L., Shamanskyi, S., Boichenko, S. and Jaworski, A. (2021), Evaluation of the potential of commercial use of microalgae in the world and in Ukraine, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 93 No. 3, pp. 429-436. – DOI: https://doi.org/10.1108/AEAT-08-2020-0181

Nezbrytska, I. M., Shamanskyi, S. I., Boichenko, S. V., Kharchenko, G. V. (2021). Some problems of the use of microalgae for nitrogen and phosphorus removal from wastewater (a review). Hydrobiological Journal, 57(2), 62–78. – DOI: https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v57.i2.60

Shamanskyi S., Boichenko S., Pavliukh L. (2021) Estimated Efficiency of Biogenic Elements Removal from Waste Water in the Ideal Displacement Photobioreactor. In: Zaporozhets A., Artemchuk V. (eds) Systems, Decision and Control in Energy II. Studies in Systems, Decision and Control, vol 346. Springer, Cham. – pp. 347-361. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69189-9_21

Pavliukh, L., Shamanskyi, S., Odarchenko, R., Zheleznyak, O., Tereshchenko, A. (2021) Information and mathematical model of wastewater treatment processes. CEUR Workshop Proceedingsthis, 3021, pp. 189–196.

Shamanskyi S., Boichenko S., Khrutba V., Barabash O., Shkilniuk I., Yakovlieva A., Topilnyckyi P., Pavliukh L. (2021) Improving the photobioreactor operation efficiency in the technological scheme of wastewater treatment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(10-114), pp. 6–15. – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.248746

S. Shamanskyi and S. Boichenko, “Environmentally Friendly Biogas Production,” 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 2019, pp. 243-248, – DOI: https://doi.org/10.1109/ESS.2019.8764190

Shamanskyi S., Boichenko S. (2018) Environment-Friendly Technology of Airport’s Sewerage. In: Karakoç T., Colpan C., Şöhret Y. (eds) Advances in Sustainable Aviation. Springer, Cham. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-67134-5_11

Shamanskyi, S., & Boichenko, S. (2016). Development of environmentally safe technological water disposal scheme of aviation enterprise. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(10 (84), 49–57. – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.86053

Shamanskyi S., Boichenko S. (2015). Energy efficient and environmentally friendly technology of stabilizing airline enterprises’ wastewater sludges. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(8(77), 39–45. – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.52264

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Лісіцин Є. Ф., Шаманський С. Й. Інженерні мережі. Частина 1. Водопровідні мережі. Навчальний посібник. – Вінниця.: УНIВЕРСУМ–Вiнниця, 2007. – 115 с.

Запорожець О. І., Бойченко С. В., Матвєєва О. Л., Шаманський С. Й., Дмитруха Т. І., Маджд С. М. Транспортна екологія. Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2017. – 508 с.

Альтернативні енергоресурси. Вступ до спеціальності: навчальний посібник / Бойченко С., Яковлєва А., Вовк О., Лейда К., Шаманський С.; за заг. редакцією С. В. Бойченка. – К.: ЦУЛ, 2021. – 390 с.

Технології захисту людини у техносфері. Екологістика у транспртній інфрастурктурі. Підручник. / Бойченко С., Яковлєва А., Шкільнюк І., Трофімов І., Шаманський С.; за заг. редакцією С. В. Бойченка. – К.: Електронне видання, 2021. – Режим доступу: https://www.ourboox.com/book-preview/1215633/

МОНОГРАФІЇ

Ратушняк Г. С., Шаманський С. Й. Критерiальний метод оцінювання засобiв облiку в системах водопостачання. Монографія. Вінниця.: УНIВЕРСУМ–Вiнниця, 2003. – 180 с.

Шаманський С. Й., Бойченко С. В. Інноваційні екологічно безпечні технології у водовідведенні. Монографія. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2018. – 320 с.

Основи корозійно-механічної тріщиностійкості залізобетонних конструкцій. Монографія / В. Д. Макаренко, В. І. Гоц, О. Е. Чигиринець та ін. // Київ: НУБІП України, 2022. 242 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/

ПАТЕНТИ

Пат. 28856. МПК Е04В 7/00. №2007087955. Система магістрального водопроводу. Автори Лісіцин Є.Ф., Шаманський С.Й. Заявл. 03.08.2007. Опубл. 25.12.2007. Бюл. № 21. 4 с.

Пат. 33050. МПК F04D 3/00. №200801306. Шнековий насос. Автори Лісіцин Є.Ф., Шаманський С.Й., Іванов А.О. Заявл. 01.02.2008. Опубл. 10.06.2008. Бюл. №11. 2 с.

Пат. 38724. МПК С12М 1/00. №200807065. Багатосекційний метантенк. Автори Лісіцин Є.Ф., Шаманський С.Й., Почтовенко В.В. Заявл. 21.05.2008. Опубл. 12.01.2009. Бюл. № 1. 4 с.

Пат. 44202. МПК С12М 1/04. №200903271. Багатосекційний біоконвертор сонячної енергії. Автори Лісіцин Є.Ф., Шаманський С.Й., Шульгін С.І., Почтовенко В.В. Заявл. 06.04.2009. Опубл. 5.09.2009. Бюл. № 18. 4 с.

Пат. 107470. МПК С12М 1/00, С02F 11/04, C02F 3/28. №201511640. Спосіб попереднього оброблення субстратів перед анаеробним зброджуванням. Автори Шаманський С.Й., Бойченко С.В. Заявл. 25.11.2015. Опубл. 10.06.2016. Бюл. №11.4с.

Пат. 112599. МПК C02F 11/00, C12M 1/00. №201605942. Спосіб анаероб-ного зброджування органічних субстратів з отриманням біогазу. Автори Шаманський С.Й., Бойченко С.В. Заявл. 01.06.2016. Опубл. 26.12.2016. Бюл. №24. 4 с.

Пат. 115528. МПК С02F 3/00, C02F 9/00, C12M 1/00. №201608591. Спосіб організації водовідведення. Автори Шаманський С. Й., Бойченко С. В. Заявл. 05.08.2016. Опубл. 25.04.2017. Бюл. №8. 4 с.

Фотобіореактор для очищення стічних вод від біогенних елементів / М. Г. Луцький, С. Й. Шаманський, Л. І. Павлюх // Патент на корисну модель №149802 Україна, МПК С02F 1/00, С02F 3/32. – №u2021 02141. Заявл. 23.04.2021; Опубл. 08.12.2021, Бюл. № 8 – 4 с.

Спосіб біоремедіації полігонів відходів транспортної інфраструктури / І. Л. Трофімов, С. В. Бойченко, І. О. Шкільнюк, А. В. Яковлєва // Патент на корисну модель №149756 Україна, МПК В29В 3/00. – №u2021 03968. Заявл. 07.07.2021; Опубл. 01.01.2021, Бюл. № 48 – 4 с.

Фотобіореактор-очищувач стічних плоскопаралельного планування / Є. О. Романенко, С. Й. Шаманський, Л. І. Павлюх // Патент на корисну модель Україна, МПК С12М 1/04, С02F 3/32. – №u2021 04781. Заявл. 20.08.2021; Бюл. № 8 – 4 с.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.2-32:2011. Будівлі мобільні (інвентарні). Системи санітарно-технічні. Загальні технічні умови. Розробники Шаманський С.Й. та інші. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, 2013. 24 с.

ДСТУ Б В.2.2-33:2011. Будівлі мобільні (інвентарні). Електроустановки. Загальні технічні умови. Розробники: Шаманський С.Й. та інші. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, 2013. 24 с.

ДСТУ Б Б.1.1-17:2013. Умовні позначення графічних документів містобудівної документації. Розробники: Шаманський С.Й. та інші. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, 2013. 85 с.

ДБН Б.1.1-16:2013. Склад та зміст містобудівного кадастру. Розробники: Шаманський С.Й. та інші. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, 2013. 57 с.

ДБН Б.1.1-21:2017. Склад та зміст схеми планування території на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад. Розробники: Шаманський С.Й. та інші. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, 2018. 18 с.

ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій. Розробники: Шаманський С.Й. та інші. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, 2018. 179 с.

КОНТАКТИ

ауд. 188, пр. Повітрофлотський 31, Київ, 03037
Тел.: +38 (099) 916-42-79
E-mail:—————


https://orcid.org/0000-0002-6215-3438

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=v7sS6dwAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Sergii-Shamanskyi

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190491594

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram