ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТР). КАФЕДРА ВВ.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2018 рік

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2020 РІК

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2021 РІК

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2022 РІК 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2023 РІК 

Проект Освітньо-професійної програми на 2024 рік

Зауваження та пропозиції до освітньої програми “Водопостачання та водовідведення” 

Пріоритетний перелік вибіркових дисциплін кафедри водопостачання та водовідведення рекомендовано для здобувачів ОПП «Водопостачання та водовідведення» магістерського освітнього рівня на 2024-2025 н.р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram