Професорсько-викладацький склад — Копаниця Ю.Д.


Копаниця Ю.Д.

Копаниця Юрій Дмитрович
– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

ResearchGateResearchGate
GoogleAcademyGoogleAcademy


Загальна інформація

У 1983 році закінчив Київський політехнічний інститут, отримавши кваліфікацію інженера системо-техніка за спеціальністю «Автоматизовані системи керування виробництвом».
У 1983-1990 рр. працює системним програмістом у відділі тестового програмного забезпечення СПКТБ ВО “Реле і автоматика”.

З 1990 року працює на кафедрі спочатку на посаді викладача стажиста, асистента, доцента(2011 р) кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.


Перелік навчальних дисциплін

 • Технічна механіка рідини і газу
 • Монтаж систем водопостачання та водовідведення
 • Метрологія і стандартизація
 • Нормативна база України. Сертифікація наукової продукції
 • Аналіз та моделювання експерименту

Навчально-методична література

Монтаж систем водопостачання та водовідведення

 • Копаниця Ю.Д.Технологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Методичні вказівки і завдання до курсового проекту для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця, К.С.Чупрунова. – К.: КНУБА, 2007. – 32 с.Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Варіанти завдання до курсового проекту для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Варіанти завдання до курсового проекту для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” Заочне навчання / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Земляні роботи для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” Заочне навчання / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.СНиП ІІІ-4-80 Часть 3. Правила производства и приемки работ. – М., 1982.Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua

Технічна механіка рідини і газу

 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Освітній сайт КНУБА. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Робоча програма курсу. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Конспект лекцій (для студентів іноземців). Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи. Гідростатика. Частина 1.1 Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи. Гідростатика. Частина 1.2 Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи. Гідростатика. Частина 1.3 Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи. Гідростатика. Частина 1.4 Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали. Гідростатика. (ДОДАТОК) Частина 1.5 Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи. Гідродинаміка. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Рекомендована навчально-методична література (українською мовою) Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Рекомендована навчально-методична література (російською мовою) Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Запитання на залік Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Internet посилання Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Internet посилання. Навчальні відеофільми Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали до самостійної роботи з курсу “Технічна механіка рідини та газів” Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua

Метрологія і стандартизація

 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Робоча програма. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Конспект лекцій. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Методичні вказівки. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Самостійна робота. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Глосарій. Закон “Про метрологію та метрологічну діяльність” Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Інтернет посилання. Література. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Приклад елементу програмного коду (подвійного циклу) CAS MAXIMA. Розрахунок ON-LINE. Код IAN-13 Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/

Наукова робота

В 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Очистка шламових вод збагачувальних фабрик в напірних гідроциклонах з пневматичним регулятором [Текст] : дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Копаниця Юрій Дмитрович ; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2008. — 160 л.».

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Смислов Віктор Вікторович; доктор технічних наук, професор Поляков Вадим Леонтійович, Київського національного університету будівництва і архітектури

Напрями наукової діяльності

Гідростатичний тиск на поверхні довільної форми: розробка теоретичних основ, аналітичні й чисельні алгоритми інженерного розрахунку Методом трьох команд K123.

Керівництво науковою роботою

2022 р.

 • Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб-інтерфейс – приклад універсальної платформи інженерних розрахунків у навчальному процесі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип.39. С. 11-32. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.39.11-32– ISSN 2524-0020

2021 р.

 • Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб інтерфейс для визначення критичної глибини у відкритих руслах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 29-41. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.29-41– ISSN 2524-0020
 • Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. (2021, Листопад 24-26) Універсальний веб-інтерфейс визначення критичної глибини у відкритих руслах. ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. (с.50-51) – Режим доступу: http://www.ere.org.ua
 • Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Визначення нормальної глибини потоку в системі CAS MAXIMA // // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 21-30. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.21-30– ISSN 2524-0020

2018 р.

 • Розрахунок довгих трубопроводів у веб-інтерфейсі системи компь’ютерної алгебри MAXIMA // IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018 // Київ, КНУБА, 2018. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/867
 • Мультіваріантність розрахунку гідростатичного тиску в системі CAS MAXIMA // // IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018 // Київ, КНУБА, 2018. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37895

Посібники

 • Технічна механіка рідини і газу. Кінематика і динаміка рідини. Приклади і задачі: навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа, Ю.Д.Копаниця. – К.: КНУБА, 2015– 52 с. – Режим доступу:
  http://www.k123.com.ua
 • Гідростатика. Приклади і задачі: навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа, Ю.Д.Копаниця. – К.: КНУБА, 2012. – 112с. – Режим доступу:
  http://www.k123.com.ua

Вибрані публікації 2022 р.

 1. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб-інтерфейс – приклад універсальної платформи інженерних розрахунків у навчальному процесі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип.39. С. 11-32. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.39.11-32– ISSN 2524-0020

Вибрані публікації 2021 р.

 1. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб інтерфейс для визначення критичної глибини у відкритих руслах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 29-41. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.29-41– ISSN 2524-0020
 2. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. (2021, Листопад 24-26) Універсальний веб-інтерфейс визначення критичної глибини у відкритих руслах. ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. (с.50-51) – Режим доступу: http://www.ere.org.ua
 3. Копаниця Ю. Повітряний стовп напірного гідроциклону із пневматичним регулятором // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 4-10. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.4-10– ISSN 2524-0020
 4. Zoria O., Ternovtsev O., Kapanytsia Y. & Zoria D. Resource-saving Technology of Industrial Wastewater Treatment from Nickel Compounds. 2-nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EARTH, ENERGY, ENVIRONMENTAL SCIENCE, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 25-26 SEPTEMBER (2021) P. 149 – Режим доступу: https://symposiumjessd.ui.ac.id/ – Режим доступу: https://scholarhub.ui.ac.id/jessd/
 5. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Визначення нормальної глибини потоку в системі CAS MAXIMA // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 21-30. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.21-30– ISSN 2524-0020

Вибрані публікації 2020 р.

 1. Гіжа О.О., Копаниця Ю.Д., Нечипор О. Моделювання й візуалізація розрахункового експерименту визначення довжини кривої вільної поверхні у відкритому руслі в CAS MAXIMA // НТЗ «Містобудування та територіальне планування» вип. 75, Київ -2020, КНУБА, с.134-146 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2020/MTP75.pdf – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.134-146 ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522-9206 (Online)
 2. Копаниця Ю. Д. Визначення сили гідростатичного тиску на сферичну поверхню в умовах відносної рівноваги рідини методом К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2020. – Вип. 34. – С. 12-18. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/219229 – DOI https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.34.12-18
 3. Копаниця Ю. Д. Визначення сили гідростатичного тиску на сферичну поверхню в умовах відносної рівноваги рідини методом К123 / Ю. Д. Копаниця // Тези Міжнародній науково-практичній конференції “Екологія, ресурси, енергія” (25-26 листопада 2020 р, КНУБА), с 25 – Режим доступу: http://www.ere.org.ua/data/ERE-2020

Вибрані публікації 2017 р.

 1. Копаниця Ю. Д. Аналіз алгоритмів визначення гідростатичного тиску на поверхню довільної форми за стандартними формулами і методом трьох команд k123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 187-195. – Режим доступу:
  http://www.wateruse.org.ua/pub28.html
 2. Копаниця Ю. Д. Розрахунок гідростатичного тиску на несиметричну плоску поверхню. універсальний алгоритм трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 177-186. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_26.

Вибрані публікації 2012-2016 рр.

 1. Копаниця Ю. Д. Визначення гідростатичного тиску на плоский сегмент методом трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 26. – С. 148-152. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_26_22.
 2. Копаниця Ю. Д. Інтегральні рівняння метода трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 161-173. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_20.
 3. Копаниця Ю. Д. Аналіз виміру епюри гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний метод розрахунку К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 165-180. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_20.
 4. Копаниця Ю. Д. Розрахунок гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний алгоритм трьох команд – К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 105-119. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_13.
 5. Копаниця Ю. Д. Комп’ютерний розрахунок сили тиску. Універсальний алгоритм трьох команд – К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 148-163. – Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_17.

Авторські свідоцтва та патенти

 1. А.с.974664 СССР. Способ регулирования гидроциклона и устройство его осуществления / Д.Н.Копаница, Ю.Д.Копаница : – Опуб. в Б.И., 1988, №31 – Режим доступу: http://www.findpatent.ru
 2. А.с. 1503883 СССР. Устройство автоматического регулирования гидроциклона / Д.Н.Копаница, Ю.Д.Копаница : – Опуб. в Б.И., 1989, №32 – Режим доступу: http://www.findpatent.ru

Підвищення кваліфікації

 1. Свідоцтво_підвищення_кваліфікації
  Свідоцтво фото
 2. Сертифікат_Головні_метріки_сучасної_науки
  Сертифікат Головні метріки сучасної науки

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 269
Тел.: +38 (050) 568-78-17
E-mail: a281@ukr.net ; kopanytsia.iud@knuba.edu.ua
Site:

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram