Сучасна навчальна література. Кафедра водопостачання та водовідведення.

на головниу сторінку кафедри

1. Водопостачання.  А.М.Тугай, В.О.Орлов. Підручник.

2. Системи подічі і розподілення води. Ткачук О.А., Косінов В.П., Новицька О.С. Навчальний посібник. 

3. Міські інженерні мережі. О.А.Ткачук. Навчальний посібник. 

4. Водопровідні мережі. Ткачук О.А., Шадура В.О.  Навчальний посібник. 

5. Водозабірні споруди. В.О. Орлов, С.М. Назаров, А.М. Орлова.  Навчальний посібник. 

6. Водопостачання та каналізація.  В.С.Кравченко.  Підручник.

7.  ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ОДЕРЖАННЯ ПИТНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ. ПРАКТИКУМ. ЧАСТИНА 1 Толстопалова Наталія Михайлівна, Літинська Марта Ігорівна, Обушенко Тетяна Іванівна. Навчальний посібник.  

8. Технологія та обладнання одержання питної та технічної води. Практикум. Частина 2. Н.М. Толстопалова, М.І. Літинська, Т.І. Обушенко, І.М. Астрелін, О.В. Сангінова.  Навчальний посібник. 

9. Вода і водні ресурси в технологічних процесах підприємств АПК. С.І. Мовчан, Н.І. Болтянська.  Навчальний посібник.

10. Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання. Орлов В.О., Шадура В.О., Назаров С.М.  Навчальний посібник. 

11. Гідротехнічні споруди. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Дем’янюк А.В., Дмитрієва О.А. Навчальний посібник.

12. Екологічні основи управління водними ресурсами. А.І. Томільцева, А.В. Яцик, В.Б. Мокін та ін.  Навчальний посібник. 

13. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління. А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк. Підручник для студентів вищих навч. закладів.

14. Санітарно-технічне обладнання будівель. Чикида І.В. Навчальний посібник. 

15. Водопостачання та водовідведення. Шадура В.О., Кравченко Н.В.  Навчальний посібник. 

16. Надійність водопостачання малих населених пунктів. В.Г. Новохатній, С.О. Костенко, О.В. Матяш. Навчальний посібник. 

17. Надійність систем водопостачання та водовідведення. Косінов В.П., Орлов В.О. Навчальний посібник. 

18. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств.  Агаджанов Г. К. Навчальний посібник. 

19. Спеціальне водопостачання. О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров.  Підручник. 

20. Санітарно-технічне обладнання будинків. Кравченко Б.С., Кравченко Н.В.  Навчальний посібник. 

21. Водопідготовка. В.В. Дорощенко, І.Г. Коцюба, Т.О. Єльнікова, О.І. Уваєва. Навчальний посібник. 

22. Іженерні споруди. Інкін О.В.  Навчальний посібник. 

23. Насосні та повітродувні станції. Т. О. Шевченко, Ю. В. Ярошенко, М. М. Яковенко, В. М. Бєляєва. Навчальний посібник. 

24. Гідравліка. Л.В. Возняк, П.Р. Гімер, М.І. Мердух, О.В. Паневник.  Навчальний посібник.   

25. Економіка підприємств водопостачання та водовідведення. С.О. Федулова. Навчальний посібник. 

26. Посібник з технологій водопостачання в умовах надзвичайних ситуацій. Навчальний посібник. Арно Корвер (агентство «Malteser International»), Лоренц Еверс (організація «archenoVa»), Ерік Фʼюстер (організація «BushProof»), Деклан Галбрейт (організація «archenoVa»), Роберт Генш (Німецька туалетна організація), Джей Матта (УВКБ ООН/SHA), Марина Петер (Університет прикладних наук та мистецтв Північно-західної Швейцарії).        

27. ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД. Навчальний посібник. В. К. ХІЛЬЧЕВСЬКИЙ, М. Р. ЗАБОКРИЦЬКА. 

28. Реконструкція систем водопостачання та водовідведення. Навчальний посібник. Л.Ф. Долина, П.Б. Машихіна, В.А. Козачина. 

29. Експлуатація систем водопостачання та водовідведення. Частина 1. Навчальний посібник. В.П. Хоружий та ін. 

30. Експлуатація систем водопостачання та водовідведення. Частина 2. Навчальний посібник. В.П. Хоружий та ін. 

31. Хімія води та мікробіологія. Навчальний посібник. О. М. Валкіна, С.А.Вєрнєзі, В.П.Хоружий. 

32. Очистка стічних вод. У 2-х книгах. Книга 1. Очистка міських та промислових стічних вод. ВОДОВІДВЕДЕННЯ.  Навчальний посібник. І. М. Таварткіладзе, О. М. Нечипор. 

33. Очистка стічних вод. У 2-х книгах. Книга 2. Очистка малої кількості стічних вод. Навчальний посібник. І. М. Таварткіладзе, О. М. Нечипор. ВОДОВІДВЕДЕННЯ. 

34. Ресурсозберігаючі технології водопостачання. Навчальний посібник. П.Д. Хоружий, Т.П. Хомутецька, В.П. Хоружий. 

35. Проектування систем водовідведення, очищення та утилізації стічних вод в малих населених пунктах та сільській місцевості. Навчальний посібник. М.М. Гіроль С.Б. Проценко, А.М.Гіроль, В.П. Хоружий, А.М. Гіроль, М.Д. Кізеєв, О.О. Грицина, О.В.Ковальчук, В.В. Мулик. 

36. Проектування станцій прояснення та знебарвлення води. Навчальний посібник. В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов, А.М. Зощук. 

37. Масообмінні процеси водопідготовки. Навчальний посібник. Чуб І. М. 

38. Водопостачання і водовідведення. Навчальний посібник. А.М. Кравчук, О.Я. Кравчук. 

39. ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД. Навчальний посібник. В.А.Ковальчук. 

40. ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ. Навчальний посібник. За редакцією А.М. Рокочинського, Л.А. Волкової, В.А. Живиці, В.П. Чіпака. 

41. Водовідведення. Навчальний посібник. БоброваТ.Б., ВисокосС.М., ГлушкоЮ.Ю., КузніченкоВ.М., СашкоВ.О., ТерещенкоТ.М. 

42. Водовідвідні мережі. Навчальний посібник. О.А. Василенко. 

43. БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ І МОНТАЖ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬ. Навчальний посібник. М.М. Ткачук, В.Л. Филипчук, Б.Н. Якимчук, Р.О. Кириша. 

44. Т. С. Айрапетян. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІН «ОЧИСТКА ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД» та «СПОРУДИ ТА ОБЛАДНАННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ»

45. СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІДРАВЛІКИ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ Навчальний посібник. А.М. Кравчук, О.А. Кравчук. 

46. Насосні та повітродувні станції. Навчальний посібник. Т. О. Шевченко, Ю. В. Ярошенко, М. М. Яковенко, В. М. Бєляєва. 

47. Гідравлічні та аеродинамічні машини. Навчальний посібник. Герасимов Г.Г. 

48. Т. С. Айрапетян. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД»

49. МАКСИМОВ С.Ю., БІЛИК С.І., МАКАРЕНКО В.Д.,  ХОРУЖИЙ В.П., ВИННИКОВ Ю.Л., МАКАРЕНКО Ю.В. Біологічна корозія каналізаційних сиситем України: Монографія

50. Гідравліка і гідропривод. Навчальний посібник. В.Г. Федоров, Н.С. Мамелюк, О.І. Кепко, О.С.Пушка. 

51. Гідравліка. Гідромашини та гідропневмоавтоматика. Навчальний посібник. Полевин Л.Є., Міщук Д.О., Рашківський В.П., Горбатюк Є.В., Аржаєв Г.О., Красніков В.Ф. 

52. Технічна механіка рідини і газу: підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти. Навчальний посібник. Дідур В.А., Журавель Д.П. 

53. Меліорація ґрунтів. Підручник для вищих учбових закладів. П.С. Лозовіцький. 

54. Житлово-комунальне господарство міст.  Навчальний посібник. Заг. ред. проф. Є.Є. Клюшниченка. 

55. Технічна механіка рідини і газу. Підручник. Ю.М. Константинов, О.О. Гіжа. 

56. Гідравліка. Підручник. Ю.П. Рогалевич. 

57. Т. С. Айрапетян. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «Технологія очистки
промислових стічних вод»

58. Т. О. Шевченко КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «Насосні та повітродувні станції»

59. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД Навчальний посібник. С.М.ЕПОЯН, Р.І.НАЗАРОВА, Л.П.СНАГОЩЕНКО, Ю.М.ДАНЧЕНКО, В.А.АНДРОНОВ, Т.М.ОБІЖЕНКО. 

60. ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Навчальний посібник. Т. С. АЙРАПЕТЯН. 

61. Ладиженський В.М., Дмитренко Т.В., Іщенко А.В. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРИКЛАДНА ГІДРОЕКОЛОГІЯ»

62. І. Л. Деркач, А. О. Клімов, Д. О. Ковальов А.В. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Експлуатація інженерних мереж»

63. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ Навчальний посібник. О.А.Василенко, Л.Л.Литвиненко, О.М.Квартенко. 

64. Водопостачання, водовідведення та якість води. Підручник. А.К. Запольський. 

65. Очисні споруди. Основи проектування. Навчальний посібник. М.Д. Гомеля, Т.В. Крисенко, І.М. Дейкун. 

66. “Технологія очищення природних вод”. Навчальний посібник. Л.В. КРАМАРЕНКО. 

67. О. М. Слатова. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «МІСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ»

68. Міські інженерні мережі та споруди. Навчальний посібник. В.О. Орлов, В.О. Шадура, В.Л. Филипчук.  

69. “Реконструкція і інтенсифікація споруд водопостачання та водовідведення”. Навчальний посібник. ВАСИЛЕНКО О.А., ГРАБОВСЬКИЙ П.О., ЛАРКІНА Г.М., ПОЛІЩУК О.В., ПРОГУЛЬНИЙ В.Й. 

70. ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ Навчальний посібник. О.В.Якименко, Н.Г.Морковська. 

71. “Санітарно-технічне обладнання будівель” Навчальний посібник. Гуденко В.І., Гуденко В.М. 

72. Ю.П.Євреєнко, Г.Г.Герасимов. Насосні станції: інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення.

73. Підконтрольна експлуатація обладнання насосних станцій. Навчальний посібник. Панченко В. О. 

74. Водопровідні системи і споруди Навчальний посібник. Хоружий П.Д., Ткачук О.А. 

75. С. С. ДУШКІН, О. М. КОВАЛЕНКО, Г. І. БЛАГОДАРНА. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВК СИСТЕМ

76. Гідравлічні і аеродинамічні машини. Навчальний посібник. О.М.Романюк, Г.П.Вербицький, М.І.Колотило, В.Д.Колотило, Ф.М.Клєпіков.  

77. Водовідведення та очистка стічних вод. Частина 1. Водовідвідні мережі і споруди. Навчальний посібник. Б.Ф. Охримюк. 

78. К. Б. Сорокіна Конспект лекцій з  курсу ВОДОПОСТАЧАННЯ  ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

79. Системи водовідведення. Навчальний посібник. Гіроль. М.М. та інші. 

80. Навчальний посібник. Основи гідромеліорацій. Рокочинський А.М., Сапсай Г.І., Муранов В.Г., Мендусь П.І., Теслюкевич А.С. 

81. Навчальний посібник. Е.Д. Сабо. Гідротехнічні меліорації. 

82. Навчальний посібник. Доценко В. І. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування 

83. Підручник. Промивальні рідини в бурінні. Є.А. Коровяка, Ю.Л. Винников, А.О. Ігнатов, О.В. Матяш, В.О. Расцвєтаєв

84. Навчальний посібник. Хомутецька Т.П., Хоружий В.П.  Водозабірні споруди з поверхневих та підземних джерел

85. Навчальний посібник. С.В. Величко, О.В. Дупляк, А.М. Рокочинський, Л.Р. Волк.  Гідротехнічні водозабірні споруди

86. Навчальний посібник. Саблій Л.А. Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод

87. Конспект лекцій. С. С. Душкін, Ф. В. Стольберг. МІКРОБІОЛОГІЯ І ХІМІЯ ВОДИ

88. Навчальний посібник. О.С. Петренко. Основи гідромеліорацій.

89. Навчальний посібник.  Девід Батлер і Джон В. Девіс.  Міський дренаж.

90. Навчальний посібник. Маркос фон Шперлінг. Основні принципи. Очищення стічних вод. 

91. Навчальний посібник. Василенко О.А. . Водовідвідні мережі.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram