Вибіркові. Освітньо-наукові послуги. Кафедра водопостачання та водовідведення

Вільний вибір освітньої компоненти регламентується:

Положення про порядок вибору дисциплін здобувачами
освіти КНУБА:

Каталог вибіркових освітніх компонент :

Каталог вибіркових компонент кафедри ВВ 2022-2023 н.р.:

Силабуси вибіркових компонент 2022-2023 н.р.: 

Каталог вибіркових компонент кафедри на 24-25 н.р.:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram