Кафедра водопостачання та водовідведення Аргатенко Т.В.

Аргатенко Тетяна Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР КАФЕДРИ

ГАРАНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВР) 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1wRjXsAAAAJ&hl=uk

 

Загальна інформація

У 1990 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Водопостачання та каналізація».

Стаж педагогічної роботи складає понад 30 років.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Очистка стічних вод маргарино-майонезного виробництва від жирових забруднень» за спеціальністю  05.23.04 – водопостачання і каналізація. Вчене звання доцента кафедри водопостачання КНУБА присвоєне у 2005 році, атестат доцента  02ДЦ №015064.

З 1998 р. проваджує наукові дослідження з питань технологій електрохімічної та напірно-флотаційної обробки стічних вод, публікує наукові статті та доповіді на конференціях.

З 2021 р. бере участь у дослідженнях причин та механізмів корозійних ушкоджень залізобетонних та металевих конструкцій споруд водопровідно-каналізаційного комплексу.

Автор 52 публікацій, у тому числі 37 наукового характеру.

Брала участь у роботі по Проекту №6363 «Розробка технології одержання магнітного наносорбенту, придатного для глибокої очистки стічних вод від важких металів» (Грант від Українського науково-технологічного центру).

Є відповідальним секретарем редакційної колегії фахового збірнику: «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» та заступником голови організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія».

 

Є  вченим секретарем кафедри водопостачання та водовідведення, головою науково-методичної комісії ФІСЕ за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» та гарантом освітньої програми «Водопостачання та водовідведення» (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр).

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Вступ до спеціальності (ОП «Водопостачання та водовідведення»)

Хімія води та мікробіологія (ОП «Водопостачання та водовідведення»)

Хімія води та технологія води (ОП «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами»)

Теоретичні основи технології очистки природних та стічних вод (рекомендована для ОП «Водопостачання та водовідведення»)

Дослідження фізико-хімічних та хіміко-біологічних властивостей води та водних розчинів (рекомендована для ОНП «Будівництво та цивільна інженерія»)

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Хімія води та мікробіологія

 • Силабус з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1MIV0LqD4GAMkV3Mw5oj3Zi2CZDKxXsOu/view?usp=sharing
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія: Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи. – Київ: КНУБА, 2020. – 28 с. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/15F2z_dWOJ3yvVB3jS4i11fZw-ddyqbUl/view?usp=sharing
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія: Хімія води та мікробіологія: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : КНУБА, 2023. – 40 с. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Jeas1fRgt4EJFyoZJRY2lOBqh1Tx4e0j/view?usp=sharing
 • Журнали лабораторних робіт з дисципліни «Хімія води та технологія очистки» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1VDFXKP2a–cClw520FdjKC3snadt-NIo

 

 • Аргатенко Т.В.Хімія води та мікробіологія. Стислий конспект лекцій / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В.Хімія води та мікробіологія. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу / Укл.: В.Ф.Накорчевська, Т.В.Аргатенко. – К.: КНУБА, 2003. – 40 с. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В.Хімія води та мікробіологія. Вправи та методичні вказівки до їх виконання / Укл.: В.Ф.Накорчевська, Т.В.Аргатенко. – К.: КНУБА, 2000. – 32 с. Режим доступу:  https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В.Хімія води та мікробіологія. Журнали лабораторних робіт / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В.Хімія води та мікробіологія. Завдання для модульного контролю / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи / Уклад.: Т.В.Аргатенко, О.М. Матвієнко. – К.: КНУБА, 2006. – 20 с. Режим доступу: https://drive.google.com

 

Хімія води та технологія очистки

 

Дослідження фізико-хімічних та хіміко-біологічних властивостей води та водних розчинів

 • Силабус з дисципліни «Дослідження фізико-хімічних та хіміко-біологічних властивостей води та водних розчинів» для здобувачів ОКР доктор філософії зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1dIqn7t-NBXz4WvUIli06bwRTPx73znup

 

Теоретичні основи технології очистки природних та стічних вод

 • Силабус з дисципліни «Теоретичні основи технології очистки природних та стічних вод» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/17Y5I3UywKwldofU8eNlMqE6bKyKZ7U7s/view?usp=sharing
 • Аргатенко Т.В. Теоретичні основи технології очищення природних та стічних вод. Конспект лекцій. Київ: КНУБА, 2022. 180 с. https://drive.google.com/drive/folders/1-QaOibOP_yhKcD_N4bZE7iH8bBKw1iqE
 • Терновцев В.О., Обертас І.А., Аргатенко Т.В. Теоретичні основи технології очистки природних та стічних вод: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи. Київ: КНУБА, 2010. 32 с. Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1-QaOibOP_yhKcD_N4bZE7iH8bBKw1iqE

 

Дипломний проект бакалавра: Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій «Водопостачання та водовідведення» і «Гідротехнічне будівництво»/О.В. Дупляк, С.В. Величко, Т.В. Аргатенко, О.С. Петренко . – Київ: КНУБА, 2017. – 32 c. Режим доступу: http://10.17.77.1/books

 

НАУКОВА РОБОТА

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Очистка стічних вод маргарино-майонезного виробництва від жирових забруднень» за спеціальністю  05.23.04 – водопостачання і каналізація.  Диплом кандидата наук ДК №016432

Вчене звання доцента кафедри водопостачання КНУБА присвоєне у 2005 році, атестат доцента  02ДЦ №015064

 

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Технології електрохімічної та напірно-флотаційної обробки природних і стічних вод.

Причини та механізми корозійних ушкоджень залізобетонних та металевих конструкцій споруд водопровідно-каналізаційного комплексу.

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ РОБОТОЮ

Якшин А.В. Експериментальні дослідження процесу електрокоагуляційного знебарвлення водних розчинів – ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2013-2014 н.р. Диплом ІІІ ступеня.

Малахова О.О. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами при змінному струмі – доповідь на ІV Міжнародній конференції «Водокористування. Технології. Споруди. Менеджмент» КНУБА, 14-15.12.2017.

Поліщук В.В. Корозійно-біологічні ушкодження каналізаційних трубопроводів тривалоï експлуатаціï – призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022 році.

Поліщук В.В. Дослідження аварійних трубопроводів – доповідь на ІІІ Міжнародній конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» КНУБА, 23-25.11.2022.

 Нові:

Поліщук В.В. Дослідження впливу терміну експлуатації сталевих водоводів на зміни в структурі металу – доповідь на IV Міжнародній конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» КНУБА, 22-24.11.2023.

Поліщук В.В. Аналіз впливу чинників на корозійну стійкість каналізаційного трубопроводу – публікація статті в НТЗ Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Поліщук В.В. Вплив терміну експлуатації водоводів в агресивних середовищах на деградацію конструкційних сталей – публікація статті в НТЗ Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Роговська Г. Ризики застосування газоподібного хлору на водоочисних стаціях під час воєнних дій – публікація статті в НТЗ Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

 

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

 1. Кравченко О., Потапенко С., Куба Т., Аргатенко Т. Вимоги до гідравлічного моделювання мереж водопостачання у воєнний час та для управління ризиками ХБРЯ-забруднень // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2023. Вип.45. С.32-38. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.45.32-38
 2. Кравченко О., Куба Т., Потапенко С., Хоружий В., Аргатенко Т., Бакуновський О. Планування та організація децентралізованих систем водопостачання у воєнний період в Україні // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2023. Вип.44. С.63-70. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.44.63-70
 3. Макаренко В., Максимов С., Макаренко Ю., Аргатенко Т., Поліщук В. Вплив терміну експлуатації водоводів в агресивних середовищах на деградацію конструкційних сталей // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2023. Вип.44. С.29-39. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.44.29-39
 4. Кравченко О., Потапенко С., Аргатенко Т., Роговська Г. Ризики застосування газоподібного хлору на водоочисних стаціях під час воєнних дій // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2023. Вип.43. С.29-35. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.43.29-35
 5. Макаренко В., Чепелюк О., Войтович О., Мєшков Ю., Макаренко Ю., Максимов С., Гоц В., Савенко В., Аргатенко Т. Методи підвищення корозійної стійкості підземних трубопроводів водопостачання // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2023. Вип.42. С.49-58. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.42.49-58
 6. Аргатенко Т., Копаниця Ю., Поліщук В. Аналіз впливу чинників на корозійну стійкість каналізаційного трубопроводу // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022. Вип.41. С.9-18. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.41.9-18   
 7. Макаренко В., Гоц В., Макаренко Ю., Аргатенко Т., Поліщук В. Дослідження аварійних трубопроводів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022. Вип.40. С.31-43 https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.40.31-43
 8. Хомутецька Т., Аргатенко Т. Дослідження зміни показників якості підземних вод за час експлуатації водозабірної свердловини // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022. Вип.39. С.71-80  https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.71-80 
 9. Макаренко В., Білик С., Хомутецька Т., Аргатенко Т., Макаренко Ю., Панченко П. Підвищення спротиву корозійно-механічному руйнуванню зварних оболонкових ємностей водонапірних башт // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022. Вип.39. С.33-43  https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.33-43 
 10. Макаренко В., Гоц В., Хомутецька Т., Макаренко Ю., Аргатенко Т., Прибитько І., Панченко О. Карбонізація бетону і корозія арматури залізобетонних конструкцій підземних каналізаційниих систем // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2021. Вип.37. С.47-56  https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.47-56
 11. Kochetov, G., Samchenko, D., & Arhatenko, T. (2021). Determination of influence of pH on reaction mixture of ferritation process with electromagnetic pulse activation on the processing of galvanic sludge. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(10(112), 24–30. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239102
 12. Аргатенко Т. Удосконалення деяких елементів напірно-флотаційного очисного комплексу // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2020. Вип.33. С.4-10 https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.4-10
 13. Аргатенко Т. Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220 В // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.32. С.6-14 https://doi.org/10.32347/2524-0021.2019.32.6-14
 14. Аргатенко Т., Малахова О. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами при постійному струмі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2018. Вип.29. С.6-12. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2018.29.6-12
 15. Аргатенко Т., Малахова О. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами та змінним струмом // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2017. Вип.28. С.22-29. Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1g2uSyeAvsN-AL8m9oR1YAcVyxNtAWBul

МОНОГРАФІЯ

Основи корозійно-механічної тріщиностійкості залізобетонних конструкцій. Монографія / В. Д. Макаренко, В. І. Гоц, О. Е. Чигиринець та ін. // Київ: НУБІП України, 2022. 242 с. https://drive.google.com/drive/folders/1Y0eltWeOZO4WD4CMgjVkP8wyvHuvaRwH

 

ПАТЕНТ

Аргатенко Т.В., Малько В.Ф. Електрокоагулятор. Патент України 37135 //Промислова власність, 2000, Бюл. №3. Режим доступу: https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/345422/  

КОНТАКТИ

ауд. 273, пр. Повітрофлотський 31, Київ, 03037
Тел.: +38 (067) 240-20-87

E-mail: arhatenko_t@ukr.net; argatenko.tv@knuba.edu.ua

orcid.org/ORCID: 0000-0003-2516-2906

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1wRjXsAAAAJ&hl=uk

 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Arhatenko

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram