Кафедра водопостачання та водовідведення Аргатенко Т.В.

Аргатенко Тетяна Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури.

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР КАФЕДРИ

ГАРАНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 19 «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО», РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВР) 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1wRjXsAAAAJ&hl=uk

 

Загальна інформація

У 1990 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Водопостачання та каналізація».

Стаж педагогічної роботи складає понад 30 років.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Очистка стічних вод маргарино-майонезного виробництва від жирових забруднень» за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання і каналізація. Вчене звання доцента кафедри водопостачання КНУБА присвоєне у 2005 році, атестат доцента 02ДЦ №015064.

З 1998 р. проваджує наукові дослідження з питань технологій електрохімічної та напірно-флотаційної обробки стічних вод, публікує наукові статті та доповіді на конференціях.

Автор 48 публікацій, у тому числі 33 наукового характеру.

Брала участь у роботі по Проекту №6363 «Розробка технології одержання магнітного наносорбенту, придатного для глибокої очистки стічних вод від важких металів» (Грант від Українського науково-технологічного центру).

Є відповідальним секретарем редакційної колегії фахового збірнику: «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» та заступником голови організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія».

Є вченим секретарем кафедри водопостачання та водовідведення, головою науково-методичної комісії ФІСЕ за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» та гарантом освітньої програми «Водопостачання та водовідведення» (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр).


Перелік навчальних дисциплін

 • Хімія води та мікробіологія (ОП «Водопостачання та водовідведення»);
 • Хімія води та технологія очистки (ОП «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами»);
 • Водопостачання та водовідведення (ОП «Міське будівництво та господарство»);
 • Теоретичні основи технології очистки природних та стічних вод (рекомендована для ОП «Водопостачання та водовідведення»);
 • Дослідження фізико-хімічних та хіміко-біологічних властивостей води та водних розчинів (рекомендована для ОНП «Будівництво та цивільна інженерія»).

Навчально-методична література

Хімія води та мікробіологія

 • Силабус з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: : https://drive.google.com
 • Силабус з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com
 • Силабус з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В.Хімія води та мікробіологія: Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи. – Київ: КНУБА, 2020. – 28 с. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Журнали лабораторних робіт з дисципліни «Хімія води та технологія очистки» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com
 • Робоча програма з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» Режим доступу: https://drive.google.com
 • Робоча програма з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Стислий конспект лекцій / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу / Укл.: В.Ф.Накорчевська, Т.В.Аргатенко. – К.: КНУБА, 2003. – 40 с. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Вправи та методичні вказівки до їх виконання / Укл.: В.Ф.Накорчевська, Т.В.Аргатенко. – К.: КНУБА, 2000. – 32 с. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Журнали лабораторних робіт / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія. Завдання для модульного контролю / Укл.: Аргатенко Т.В. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи / Уклад.: Т.В.Аргатенко, О.М. Матвієнко. – К.: КНУБА, 2006. – 20 с. Режим доступу: https://drive.google.com

Хімія води та технологія очистки

 • Силабус з дисципліни «Хімія води та технологія очистки» для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія: Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи. – Київ: КНУБА, 2020. – 28 с. Режим доступу: https://drive.google.com
 • Журнали лабораторних робіт з дисципліни «Хімія води та технологія очистки» для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Режим доступу: https://drive.google.com

Дослідження фізико-хімічних та хіміко-біологічних властивостей води та водних розчинів

 • Силабус з дисципліни «Дослідження фізико-хімічних та хіміко-біологічних властивостей води та водних розчинів» для здобувачів ОКР доктор філософії зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» – Режим доступу: https://drive.google.com

Теоретичні основи технології очистки природних та стічних вод

 • Аргатенко Т.В. Теоретичні основи технології очищення природних та стічних вод. Конспект лекцій. Київ: КНУБА, 2022. 180 с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Силабус з дисципліни «Теоретичні основи технології очищення природних та стічних вод» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Терновцев В.О., Обертас І.А., Аргатенко Т.В. Теоретичні основи технології очистки природних та стічних вод: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи. – К.: КНУБА, 2010. – 32 с.- Режим доступу: https://drive.google.com

Водопостачання та водовідведення

 • Робоча програмаз дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Силабус з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Водопостачання та водовідведення. Конспект лекцій. Презентаційний матеріал / Укл.: Аргатенко Т.В. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В.  Водопостачання і водовідведення: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи / уклад. Т.В. Аргатенко. К.: КНУБА, 2010. – 32 с. -Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В.  Водопостачання та водовідведення. Завдання для модульного контролю / Укл.: Аргатенко Т.В. -Режим доступу: https://drive.google.com

Вступ до фаху

 • Робоча програма з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» -Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Вступ до фаху. Конспект лекцій. Презентаційний матеріал / Укл. Аргатенко Т.В. -Режим доступу: https://drive.google.com
 • Аргатенко Т.В. Вступ до фаху. Методичні вказівки до самостійної роботи / укл.: Аргатенко Т.В. -Режим доступу: https://drive.google.com
 • Дипломний проект бакалавра: Методичні вказівки для бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій «Водопостачання та водовідведення» і «Гідротехнічне будівництво»/О.В. Дупляк, С.В. Величко, Т.В. Аргатенко, О.С. Петренко . – Київ: КНУБА, 2017. – 32 c. – Режим доступу: http://10.17.77.1/books

Наукова робота

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Очистка стічних вод маргарино-майонезного виробництва від жирових забруднень» за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання і каналізація. Диплом кандидата наук ДК №016432

Вчене звання доцента кафедри водопостачання КНУБА присвоєне у 2005 році, атестат доцента 02ДЦ №015064

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Прокопчук Іван Тимофійович
Очистка стічних вод маргарино-майонезного виробництва від жирових забруднень: автореф. дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Аргатенко Тетяна Вікторівна ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 2002. – 16 с. -Режим доступу: http://www.disszakaz.com


Напрями наукової діяльності

Технології електрохімічної та напірно-флотаційної обробки природних і стічних вод.

Причини та механізми корозійних ушкоджень залізобетонних та металевих конструкцій споруд водопровідно-каналізаційного комплексу.

Керівництво науковою роботою

 • Якшин А.В. Експериментальні дослідження процесу електрокоагуляційного знебарвлення водних розчинів – ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2013-2014 н.р. Диплом ІІІ ступеня.
 • Малахова О.О. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами при змінному струмі – доповідь на ІV Міжнародній конференції «Водокористування. Технології. Споруди. Менеджмент» КНУБА, 14-15.12.2017.
 • Поліщук В.В. Корозійно-біологічні ушкодження каналізаційних трубопроводів тривалоï експлуатаціï – призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2022 році.
 • Поліщук В.В. Дослідження аварійних трубопроводів – доповідь на ІІІ Міжнародній конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» КНУБА, 23-25.11.2022.

Вибрані публікації

 1. Макаренко В., Гоц В., Макаренко Ю., Аргатенко Т., Поліщук В.Дослідження аварійних трубопроводів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022. Вип.40. С.31-43 – DOI https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.40.31-43
 2. Хомутецька Т., Аргатенко Т. Дослідження зміни показників якості підземних вод за час експлуатації водозабірної свердловини // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022. Вип.39. С.71-80 – DOI https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.71-80
 3. Макаренко В., Білик С., Хомутецька Т., Аргатенко Т., Макаренко Ю., Панченко П. Підвищення спротиву корозійно-механічному руйнуванню зварних оболонкових ємностей водонапірних башт // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2022. Вип.39. С.33-43 – DOI https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.33-43
 4. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.33-43 Карбонізація бетону і корозія арматури залізобетонних конструкцій підземних каналізаційниих систем // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2021. Вип.37. С.47-56 – DOI https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.47-56
 5. Kochetov, G., Samchenko, D., & Arhatenko, T. (2021). Determination of influence of pH on reaction mixture of ferritation process with electromagnetic pulse activation on the processing of galvanic sludge. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(10(112), 24–30. – DOI https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239102
 6. Аргатенко Т. Удосконалення деяких елементів напірно-флотаційного очисного комплексу // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2020. Вип.33. С.4-10 – DOI https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.33.4-10
 7. Аргатенко Т. Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220 В // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.32. С.6-14 – DOI https://doi.org/10.32347/2524-0021.2019.32.6-14
 8. Аргатенко Т., Малахова О. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами при постійному струмі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2018. Вип.29. С.6-12. – DOI https://doi.org/10.32347/2524-0021.2018.29.6-12
 9. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами та змінним струмом / Аргатенко Т.В., Малахова О.О. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА, 2017. – Вип.28.– С.22-29. Режим доступу: http://www.wateruse.org.ua
 10. Фотоелектричний контроль рівня води в сатураторі при напірній флотації стічних вод // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА, 2015. – Вип.25. – С.21-24. Режим доступу:http://www.wateruse.org.ua
 11. Досвід очистки стічних вод гальванічних цехів реагентним методом / Юрков Є.В., Аргатенко Т.В., Калайда А.В., Юрков О.Д. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА, 2013. – Вип.22. – С.92-99.

МОНОГРАФІЯ

Основи корозійно-механічної тріщиностійкості залізобетонних конструкцій. Монографія / В. Д. Макаренко, В. І. Гоц, О. Е. Чигиринець та ін. // Київ: НУБІП України, 2022. 242 с. Режим доступу: https://drive.google.com/drive

Авторські свідоцтва та патенти

Аргатенко Т.В., Малько В.Ф. Електрокоагулятор. Патент України 37135А //Промислова власність, 2000, Бюл. №3. Режим доступу:https://sis.ukrpatent.org


Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 273
Тел.: +38 (067) 240-20-87
E-mail: arhatenko_t@ukr.net; argatenko.tv@knuba.edu.ua
QR ORCIDQR ORCID
GoogleAcademyGoogleAcademy
ResearchGateResearchGate


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram