Кафедра водопостачання та водовідведення Копаниця Ю.Д.

на головну сторінку кафедри

Копаниця Ю.Д. Копаниця Юрій Дмитрович
– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9470-1902
ORCID iD iconID 58026469700
ResearchGateResearchGate
GoogleAcademyGoogleAcademy

Загальна інформація

У 1983 році закінчив Київський політехнічний інститут, отримавши кваліфікацію інженера системо-техніка за спеціальністю «Автоматизовані системи керування виробництвом».
У 1983-1990 рр. працює системним програмістом у відділі тестового програмного забезпечення СПКТБ ВО “Реле і автоматика”.

З 1990 року працює на кафедрі спочатку на посаді викладача стажиста, асистента, доцента(2011 р) кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.


Перелік навчальних дисциплін

 • Технічна механіка рідини і газу
 • Монтаж систем водопостачання та водовідведення
 • Метрологія і стандартизація
 • Аналіз та моделювання експерименту
 • Нормативна база України та сертифікація наукової продукції

Навчально-методична література

Монтаж систем водопостачання та водовідведення

 • Копаниця Ю.Д.Технологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Методичні вказівки і завдання до курсового проекту для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця, К.С.Чупрунова. – К.: КНУБА, 2007. – 32 с.Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Варіанти завдання до курсового проекту для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Варіанти завдання до курсового проекту для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” Заочне навчання / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технологія монтажу систем водопостачання та водовідведення. Земляні роботи для спеціальностей “Водопостачання та водовідведення” Заочне навчання / укл. О.В.Зоря, Ю.Д.Копаниця Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.СНиП ІІІ-4-80 Часть 3. Правила производства и приемки работ. – М., 1982.Режим доступу: http://org.knuba.edu.ua

Технічна механіка рідини і газу

 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Освітній сайт КНУБА. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Робоча програма курсу. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Конспект лекцій (для студентів іноземців). Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи. Гідростатика. Частина 1.1 Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи. Гідростатика. Частина 1.2 Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи. Гідростатика. Частина 1.3 Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи. Гідростатика. Частина 1.4 Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали. Гідростатика. (ДОДАТОК) Частина 1.5 Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи. Гідродинаміка. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Рекомендована навчально-методична література (українською мовою) Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Рекомендована навчально-методична література (російською мовою) Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Запитання на залік Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Internet посилання Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Internet посилання. Навчальні відеофільми Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
 • Копаниця Ю.Д.Технічна механіка рідини і газу. Методичні матеріали до самостійної роботи з курсу “Технічна механіка рідини та газів” Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua

Метрологія і стандартизація

 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Робоча програма. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Конспект лекцій. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Методичні вказівки. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Самостійна робота. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Глосарій. Закон “Про метрологію та метрологічну діяльність” Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Інтернет посилання. Література. Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/
 • Копаниця Ю.Д.Організаційно-методичний сайт. МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ. Приклад елементу програмного коду (подвійного циклу) CAS MAXIMA. Розрахунок ON-LINE. Код IAN-13 Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/

Нормативна база України та сертифікація наукової продукції

 • Копаниця Ю.Д.Навчально-методичний сайт курсу “Нормативна база України та сертифікація наукової продукції” (с)Kopanytsia Y -2024 – Режим доступу: http://www.k123.com.ua/jnbu_snp_gbm23__2024.html

Наукова робота

В 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Очистка шламових вод збагачувальних фабрик в напірних гідроциклонах з пневматичним регулятором [Текст] : дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Копаниця Юрій Дмитрович ; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2008. — 160 л.».

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Смислов Віктор Вікторович; доктор технічних наук, професор Поляков Вадим Леонтійович, Київського національного університету будівництва і архітектури

Напрями наукової діяльності:

  • Гідростатичний тиск на поверхні довільної форми: розробка теоретичних основ, аналітичні й чисельні алгоритми інженерного розрахунку Методом трьох команд K123;
  • Розробка кліен-серверних он-лайн розрахунків та моделювання задач гідравліки http://www.k123.org.ua.

Керівництво науковою роботою

2023 р.

   • Копаниця Ю., Павлов Є., Толмачова Т. Аналіз варіантів розрахунку сили гідростатичного тиску методом к123 // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2023, вип.43. С. 4-15. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.43.4-15 – ISSN 2524-0020
   • Копаниця Ю., Гіжа О., Павлов Є., Кострич Б., Матвієнко О. Аналіз варіантів розрахунку сили гідростатичного тиску методом к123 // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2023, вип.43. С. 4-15. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.45.24-31– ISSN 2524-0020

2022 р.

   • Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб-інтерфейс – приклад універсальної платформи інженерних розрахунків у навчальному процесі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип.39. С. 11-32. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.39.11-32 – ISSN 2524-0020

2021 р.

   • Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб інтерфейс для визначення критичної глибини у відкритих руслах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 29-41. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.29-41 – ISSN 2524-0020
   • Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Тези доповіді: Універсальний веб-інтерфейс визначення критичної глибини у відкритих руслах// ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. 2021, Листопад 24-26, с.50-51.
   • Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. (2021, Листопад 24-26) Універсальний веб-інтерфейс визначення критичної глибини у відкритих руслах. ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. (с.50-51) – Режим доступу: http://www.ere.org.ua
   • Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Визначення нормальної глибини потоку в системі CAS MAXIMA // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 21-30. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.21-30 – ISSN 2524-0020

2018 р.

   • Розрахунок довгих трубопроводів у веб-інтерфейсі системи компь’ютерної алгебри MAXIMA // IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018 // Київ, КНУБА, 2018. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/867
   • Мультіваріантність розрахунку гідростатичного тиску в системі CAS MAXIMA // // IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018 // Київ, КНУБА, 2018. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37895

Посібники

   • Технічна механіка рідини і газу. Кінематика і динаміка рідини. Приклади і задачі: навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа, Ю.Д.Копаниця. – К.: КНУБА, 2015– 52 с. – Режим доступу:
    http://www.k123.com.ua
   • Гідростатика. Приклади і задачі: навчальний посібник / Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа, Ю.Д.Копаниця. – К.: КНУБА, 2012. – 112с. – Режим доступу:
    http://www.k123.com.ua

Вибрані публікації 2023 р.

   • Копаниця Ю., Павлов Є., Толмачова Т. Аналіз варіантів розрахунку сили гідростатичного тиску методом к123 // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2023, вип.43. С. 4-15. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.43.4-15 – ISSN 2524-0020
   • Копаниця Ю., Гіжа О., Павлов Є., Кострич Б., Матвієнко О. Аналіз варіантів розрахунку сили гідростатичного тиску методом к123 // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2023, вип.43. С. 4-15. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.45.24-31– ISSN 2524-0020

Вибрані публікації 2022 р.

   1. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб-інтерфейс – приклад універсальної платформи інженерних розрахунків у навчальному процесі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип.39. С. 11-32. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.39.11-32 – ISSN 2524-0020

Вибрані публікації 2021 р.

   1. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Веб інтерфейс для визначення критичної глибини у відкритих руслах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.37. С. 29-41. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.37.29-41 – ISSN 2524-0020
   2. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. (2021, Листопад 24-26) Універсальний веб-інтерфейс визначення критичної глибини у відкритих руслах. ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ багатофункціональні еко – та енергоефективні, ресурсозберігаючі технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. Київ. (с.50-51) – Режим доступу: http://www.ere.org.ua
   3. Копаниця Ю. Повітряний стовп напірного гідроциклону із пневматичним регулятором // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 4-10. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.36.4-10 – ISSN 2524-0020
   4. Zoria O., Ternovtsev O., Kapanytsia Y. & Zoria D. Resource-saving Technology of Industrial Wastewater Treatment from Nickel Compounds. 2-nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EARTH, ENERGY, ENVIRONMENTAL SCIENCE, AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 25-26 SEPTEMBER (2021) P. 149 – Режим доступу: https://symposiumjessd.ui.ac.id/ – Режим доступу: https://scholarhub.ui.ac.id/jessd/
   5. Копаниця Ю., Гіжа О., Нечипор О., Таварткіладзе Н. Визначення нормальної глибини потоку в системі CAS MAXIMA // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 21-30. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.21-30 – ISSN 2524-0020

Вибрані публікації 2020 р.

   1. Гіжа О.О., Копаниця Ю.Д., Нечипор О. Моделювання й візуалізація розрахункового експерименту визначення довжини кривої вільної поверхні у відкритому руслі в CAS MAXIMA // НТЗ «Містобудування та територіальне планування» вип. 75, Київ -2020, КНУБА, с.134-146 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2020/MTP75.pdf – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.134-146 ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522-9206 (Online)
   2. Копаниця Ю. Д. Визначення сили гідростатичного тиску на сферичну поверхню в умовах відносної рівноваги рідини методом К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2020. – Вип. 34. – С. 12-18. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/219229 – DOI https://doi.org/10.32347/2524-0021.2020.34.12-18
   3. Копаниця Ю. Д. Визначення сили гідростатичного тиску на сферичну поверхню в умовах відносної рівноваги рідини методом К123 / Ю. Д. Копаниця // Тези Міжнародній науково-практичній конференції “Екологія, ресурси, енергія” (25-26 листопада 2020 р, КНУБА), с 25 – Режим доступу: http://www.ere.org.ua/data/ERE-2020

Вибрані публікації 2018 р.

   1. Ю.Д. Копаница, А.В. Приймак, Н.Е., Журавская, (2018), “Использование перспективных информационных технологий для современной организации работы студентов ФИСЭ в КНУСА”, IV Международной научно-методической конференции « Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы», 15-16 ноября, 2018, Могилев 2018, C. 162-164 – Режим доступу: Сборник материалов .pdf, Программа .pdf – ISBN 978-985-6985-76-1 [Add to Citavi project by ISBN]
   2. Юрій Копаниця, Анна Муляр, 2018. Мультиваріантність розрахунку гідростатичного тиску в системі CAS MAXIMA. Підводні технології, Вип.08, 50-51. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua DOI: https://doi.org/10.26884/uwt1808.1204 – ISSN 2415-8550 (print)ISSN 2415-8569 (online)
   3. Юрій Копаниця, Сергій Наталенко, 2018. Розрахунок довгих трубопроводів у веб-інтерфейсі системи комп’ютерної алгебри MAXIMA, Вип.08, 52-53. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua DOI: DOI: https://doi.org/10.26884/uwt1808.1205 – ISSN 2415-8550 (print)ISSN 2415-8569 (online)
   4. Копаниця Ю.Д. Розрахунок довгих трубопроводів у веб-інтерфейсі системи компь’ютерної алгебри MAXIMA // IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018 // Київ, КНУБА, 2018. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/867 – ISSN 2415-8550 (print)ISSN 2415-8569 (online)
   5. Копаниця Ю.Д. Мультіваріантність розрахунку гідростатичного тиску в системі CAS MAXIMA // // IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018 // Київ, КНУБА, 2018. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37895 – ISSN 2415-8550 (print)ISSN 2415-8569 (online)

Вибрані публікації 2017 р.

   1. Копаниця Ю. Д. Аналіз алгоритмів визначення гідростатичного тиску на поверхню довільної форми за стандартними формулами і методом трьох команд k123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 187-195. – Режим доступу:
    http://www.wateruse.org.ua/pub28.html
   2. Копаниця Ю. Д. Розрахунок гідростатичного тиску на несиметричну плоску поверхню. універсальний алгоритм трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 177-186. – Режим доступу:
    http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_26.

Вибрані публікації 2012-2016 рр.

   1. Копаниця Ю. Д. Визначення гідростатичного тиску на плоский сегмент методом трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 26. – С. 148-152. – Режим доступу:
    http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_26_22.
   2. Копаниця Ю. Д. Інтегральні рівняння метода трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 161-173. – Режим доступу:
    http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_20.
   3. Копаниця Ю. Д. Аналіз виміру епюри гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний метод розрахунку К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 165-180. – Режим доступу:
    http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_20.
   4. Копаниця Ю. Д. Розрахунок гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний алгоритм трьох команд – К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 105-119. – Режим доступу:
    http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_13.
   5. Копаниця Ю. Д. Комп’ютерний розрахунок сили тиску. Універсальний алгоритм трьох команд – К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 148-163. – Режим доступу:
    http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_17.

Авторські свідоцтва та патенти

   1. А.с.974664 СССР. Способ регулирования гидроциклона и устройство его осуществления / Д.Н.Копаница, Ю.Д.Копаница : – Опуб. в Б.И., 1988, №31 – Режим доступу: http://www.findpatent.ru
   2. А.с. 1503883 СССР. Устройство автоматического регулирования гидроциклона / Д.Н.Копаница, Ю.Д.Копаница : – Опуб. в Б.И., 1989, №32 – Режим доступу: http://www.findpatent.ru

Підвищення кваліфікації

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 269
Тел.: +38 (050) 568-78-17
E-mail: a281@ukr.net ;
Knuba E-mail:kopanytsia.iud@knuba.edu.ua
Site:

orcid.org/0000-0002-9470-1902Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram