Кафедра водопостачання та водовідведення Хоружий В.П.

Завідувач кафедри
Хоружий Віктор Петрович 

– доктор технічних наук, професор кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5314-0483
https://scholar.google.com.ua

Загальна інформація

В 1985 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства м. Рівне за спеціальністю “Гідромеліорація”.
В 1985-1989 рр. працював майстром будівелної ділянки ПМК -124 тресту «Дунайводбуд».

З 1990 по 1993 рік – аспірант Одеського інженерно-будівельного інституту.

З 1999 року працював на кафедрі «Водовідведення та гідравліки» Одеської державної академії будівництва та архітектури спочатку на посаді старшого викладача. Вчене звання доцента кафедри «Вовідведення та гідравліки» присвоєно у 2002 році. Професор кафедри «Водовідведення і гідравліки» з 2006 р.

З 2002 по 2017 рік – завідуючий кафедрою «Водовідведення і гідравліки» Одеської державної академії будівництва та архітектури.
З 2009 – 2011 рр. – проректор з науково-педагогічної роботи Одеської державної академії будівництва та архітектури. Відповідальний за кадри, методичну роботу та міжнародні відносини в академії.
З 2017 по 2019 рік працював професором кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури.
З 1 грудня 2017 р – до цього часу за сумісництвом – Завідувач наукової лабораторії Розвитку технологій водопостачання Відділу водопостачання Державного підприємства «Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства».
З 1 січня 2020 року – завідувач кафедри “Водопостачання та водовідведення” КНУБА.
Лауреат премії Української академії аграрних наук – «За видатні досягнення в аграрній науці». Неодноразово нагороджений почесними грамотами за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність URL – https://drive.google.com

Перелік навчальних дисциплін

 • Очисні споруди водовідведення
 • Мережі водовідведення
 • Налагодження, пуск та експлуатація систем водопостачання та водовідведення
 • Спецiальнi системи та технологiї водопостачання та водовідведення

Навчально-методична література

Хімія води та мікробіологія

 • Хоружий В.П.Навчальний посібник: О.М.Валкіна, С.А.Вєрнсзі, В.П.Хоружий «Хімія води та мікробіологія». Навчальний посібник з дисципліни «Хімія води та мікробіологія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» і спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» – Режим доступу: https://drive.google.com

Водопостачання та водовідведення. Водозабірні споруди.

 • Хоружий В.П.Навчальний посібник: В.П. Хоружий, М.В Драпалюк «Водоснабжение и водоотведение населённых пунктов» – Одеса: вид-во ОДАБА, 2016. – 297 с. з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство» – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Т.П. Хомутецька, В.П. Хоружий “ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИЗ ПОВЕРХНЕВИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ” – Київ: КНУБА, 2023. – 284 с. : https://drive.google.com/file/d/1kxz6-gETHHoaq3hNPMfZdnrq0RYr48OZ/view

Спецiальнi системи та технологiї водопостачання та водовідведення

 • Гіроль М.М.Навчальний посібник: «Проектування систем водовідведення, очищення та утилізації стічних вод в малих населених пунктах та сільській місцевості» за загальною редакцією М.М.Гіроля і С.Б.Проценко.– Рівне: НУВГП, 2013. – 66 с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Хоружий П.Д.Навчальний посібник: Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П. “Ресурсозберігаючі технології водопотачання” Київ, 2006. – 533 с. – Режим». Державне видавництво «Аграрнанаука»,  доступу:https://drive.google.com
 • Хоружий П.Д.Навчальний посібник: «Експлуатація систем водопостачання та водовідведення» Частина 1. В.П.Хоружий, А.В.Кравченко та ін. – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Хоружий П.Д.Навчальний посібник: «Експлуатація систем водопостачання та водовідведення» Частина 2. В.П.Хоружий, А.В.Кравченко та ін. – Режим доступу:https://drive.google.com  
 • О.В. КРАВЧЕНКО.  Навчальний посібник : “БІОТЕХНОЛОГІЧНА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВОДОПІДГОТОВКИ НА ОБ’ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ” //О.В. КРАВЧЕНКО.    В.П. ХОРУЖИЙ, І.В. САТІН, О.С. ПАНЧЕНКО Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1PruON-M6LE4tNOHKrhCwLXxdyDowZ3jp/editМережі водовідведення

Мережі водовідведення

 • Хоружий В.П.Конспект лекцій: «Хоружий В.П. Мережі водовідведення» 2022 р. – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Хоружий В.П.Методичні вказівки: Для виконання курсової роботи «Системи водовідведення» 2023 рік – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Хоружий В.П.Навчальний посібник: В.Д.Макаренко, С.Ю.Максимов і ін., «Біологічна корозія каналізаційних систем України». – Режим доступу: https://drive.google.com

Очисні споруди водовідведення

Наукова робота

В 1994 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Київського державного технічного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація, будівельні системи охорони водних ресурсів.

Доктор технічних наук зі спеціальності 06.01.02 – Сільськогосподарські меліорації (технічні науки) з 2006 року. Дисертацію на тему «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОПІДГОТОВКИ В СИСТЕМАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ» захистив у спеціалізованій раді Інституту гідротехніки і меліорації УААН. Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1PruON-M6LE4tNOHKrhCwLXxdyDowZ3jp/edit

 


Напрями наукової діяльності

Очисні споруди систем водопостачання та водовідведення населених пунктів.

Керівництво науковою роботою

 • Науковий керівник дисертаційною роботою здобувача Хамад Іхаб Ахмада на тему: „Доочистка стічних вод на установках з волокнисто-пінополістирольним завантаженням”, яка була захищена в спеціалізованій раді Київського державного технічного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація. 2006 рік.
 • Науковий керівник дисертаційною роботою здобувача Недашковського Ігоря Петровича на тему: «Очистка господарсько-побутових стічних вод на фільтрах з волокнисто-пінопластовим завантаженням», яка була захищена в спеціалізованій раді Одеської державної академії будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація. 2015 рік.

Вибрані публікації

Більше 100 наукових публікацій. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua  

2023 рік:

 1. Хоружий, В., Недашковський, І., & Прокопенко, І. (2023). ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки,– К.: КНУБА. – 2023, №45., С. 88–99. http://wateruse.org.ua/article/view/292421
 2. Хоружий В.П. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ  Олександр Кравченко, Тетяна Куба, Світлана Потапенко, Віктор Хоружий, Тетяна Аргатенко, Олег Бакуновський //Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА. – 2023, №44., С.29-39. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/288233
 3. Хоружий В.П. ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ РОБОТИ БЛОКІВ СИСТЕМ ВОДООЧИЩЕННЯ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ Уряднікова, Віктор Хоружий – Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА. – 2023, №43., С.81-86. – Режим доступу:  http://wateruse.org.ua/article/view/282071
 4. Хоружий В.П. ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ Інга Уряднікова, Віктор Хоружий – Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА. – 2023, №42., С.84-90. – Режим доступу:   http://wateruse.org.ua/article/view/277594
 5. Хоружий В.П. BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЄКТУВАННІ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ Олександр Кравченко, Віктор Хоружий, Володимир Любенко, Ігор Недашковський – Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА. – 2023, №42., С.29-34. – Режим доступу:  http://wateruse.org.ua/article/view/277582

2022 рік:

 1. Хоружий В.П. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ПИТНОГО ВОДОПО-СТАЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ Олександр Кравченко, Віктор Хоружий, Володимир Каніболоцький – Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА. – 2022, №38., С.18-37. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua
 2. Хоружий В.П. ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ УСТАНОВОК ПРИ ЗНЕЗАЛІЗНЕННІ ПІДЗЕМНИХ І ДООЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД Тетяна Хомутецька, Віктор Хоружий, Віктор Нор – Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА. – 2022, №38., С.55-65. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua

2021 рік:

 1. Хоружий В.П. МОДЕРНІЗАЦІЯ СПОРУД В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ З ПОВЕРХНЕВИХ ДЖЕРЕЛ. В Хоружий, Т Хомутецька, І Недашковський – Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К.: КНУБА. – 2021, №37., С.74-83. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua
 2. Khoruzhy V. P. Investigation of mechanical properties and crack resistance parameters of steel reinforcements of reinforced concrete structures of long-term special term. П Куліков, Ю Макаренко, В Хоружій, В Макаренко – Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія – № 11 К.: КНУБА – 2021 С 78-87 – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua
 3. Хоружий В.П. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНОÏ КОРОЗІÏ НА МІЦНІСТЬ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТРИВАЛОÏ ЕКСПЛУАТАЦІÏ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. В Макаренко, В Хоружий, В Любенко, С Максимов. «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» – К.: КНУБА. – 2021, №36., С.27-38. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua

2020 рік:

 1. Khoruzhy V. P. Simulation modeling of water supply systems in order to save energy/T Khomutetska, V Khoruzhy, J Nedashkivska, I Nedashkovskіy, V Nor Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, – 2020 – 25-36 С. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua

2019 рік:

 1. Khoruzhy V. P. RATIONAL CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF WATER TREATMENT FACILITIES IN RURAL AREAS/ V. P. Khoruzhy, Y. B. Mosiichuk (РАЦІОНАЛЬНІ КОНСТРУКТИВНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ УСТАНОВОК ДЛЯ ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ) //Київ: Меліорація і водне господарство №1- 2019 – С. 74 – 81 – Режим доступу:
  http://mivg.iwpim.com.ua – Режим доступу: https://drive.google.com
 2. Хоружий, В.П.Очистка природних і доочищення стічних вод на гідроавтоматичній установці в локальних водопроводах /Т.П. Хомутецька, В.П. Хоружий, В.О. Андреєв, В.В Нор// Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2019. – Вип. 32 – С. 51-57. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua

2018 рік:

 1. Хоружий, В.П.АНАЛІЗ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ В БАСЕЙНІ РІЧОК ДНІПРО І ДНІСТЕР ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДОБРОЯКІСНОЮ ВОДОЮ /Хоружий В.П., Василюк А.В.,Недашковский И.П. // Вісник ОДАБА. – Одеса: ОДАБА. – 2018. с. 138 – 144 – Режим доступу: http://mx.ogasa.org.ua

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 275
вул. Освіти 4, кімната 108
Тел.: +38 (067) 922-66-79

E-mail:Посилання на пошту @knuba.edu.ua
Посилання на пошту @ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram